Redakcja „The Epoch Times”: Wszędzie tam, gdzie powiązania z Komunistyczną Partią Chin są bliskie, pojawia się wirus KPCh

Flagi Stanów Zjednoczonych wywieszone na budynku Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, ang. New York Stock Exchange, Nowy Jork, 9.04.2020 r. (Kena Betancur / Getty Images)

Flagi Stanów Zjednoczonych wywieszone na budynku Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, ang. New York Stock Exchange, Nowy Jork, 9.04.2020 r. (Kena Betancur / Getty Images)

Komentarz

Kiedy w tym roku wirus KPCh (powszechnie znany jako nowy koronawirus) szybko się rozprzestrzeniał, Komunistyczna Partia Chin (KPCh) ukrywała prawdziwą sytuację panującą w Chinach, czym spowodowała nieobliczalne straty na świecie.

Do tej pory wirus KPCh rozprzestrzenił się na większość krajów na świecie: ponad 7 mln ludzi zostało zarażonych, a ponad 400 000 zmarło – przy założeniu, że bierzemy pod uwagę oficjalną liczbę ofiar śmiertelnych w Chinach, która wynosi 4634 osoby. W rzeczywistości wielu Chińczyków uważa, że prawdziwa liczba jest co najmniej 10 razy większa.

W obliczu ogromnej liczby ofiar śmiertelnych i zniszczeń gospodarczych rządy i ludzie różnych krajów muszą niezwłocznie zastanowić się nad związkiem, jaki istnieje między zarazą a partią komunistyczną, oraz nad tym, co poszczególni ludzie i kraje powinni zrobić, aby uniknąć epidemii i ocalić siebie.

W mroczną historię partii komunistycznej wplecione są wojna, głód, zaraza i śmierć. W cyklu redakcyjnym „The Epoch Times” pt. „Dziewięć komentarzy na temat partii komunistycznej” pada stwierdzenie, że „rdzeniem komunizmu jest upiór zła”, którego ostatecznym celem jest zniszczenie ludzkości. KPCh jest największym wcieleniem tego upiora.

70-lat tyranii KPCh zabiło 80 mln Chińczyków oraz zniszczyło tradycyjną chińską kulturę i moralność. Od czasu masakry dokonanej na prodemokratycznych studentach na placu Tiananmen w 1989 roku, aż po rozpoczęte w roku 1999 i trwające do dziś prześladowania praktykujących Falun Gong, w ciągu tych ostatnich 30 lat represje wobec narodu chińskiego i złe rządy sprawiły, że ogromna wina spadła na KPCh oraz na tych na świecie, którzy jej to umożliwili lub są współwinni, ponieważ przymykali na to oko.

Przez prawie 40 lat KPCh korzystała z globalizacji oraz bodźców ekonomicznych, aby poddać inne kraje wpływom partii komunistycznej. Infiltracja prowadzona przez KPCh za granicami Chin zapuściła głęboko korzenie w sferę polityczną, gospodarczą, kulturalną i edukacyjną. Jawnymi przykładami wpływów ChRL są programy Instytutów Konfucjusza, Inicjatywa pasa i szlaku oraz gigant telekomunikacyjny Huawei. KPCh łapie ludzi i rządy w pułapkę systemu interesów gospodarczych, a następnie doprowadza do przyjęcia jej ateistycznej ideologii, tolerowania tyranicznych rządów i zdradzenia niebios.

Nieszczęścia z pewnością spadną na te kraje i regiony, które zwiększyły swoje zaangażowanie w stosunki z KPCh i ją poparły. Ścieżka rozprzestrzeniania się wirusa KPCh na całym świecie prowadzi przez kraje, miasta, organizacje i nawet ludzi, którzy są blisko związani z KPCh.

Nowy Jork najgorętszym punktem

Według danych statystycznych pochodzących ze strony internetowej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa do dnia 8 czerwca br. w Stanach Zjednoczonych odnotowano 1 951 111 potwierdzonych przypadków i 110 734 zgony. Liczba potwierdzonych przypadków śmiertelnych w samym stanie Nowy Jork stanowiła niemal 30 proc. zgonów w całym kraju.

Od czasu wizyty prezydenta Richarda Nixona w Chinach w 1972 roku Stany Zjednoczone zapewniały KPCh istotne wsparcie w różnych formach w dziedzinie polityki, spraw wojskowych, dyplomacji, ekonomii, finansów, edukacji, a także nauki i technologii. Później, kiedy Stany Zjednoczone pomogły Chinom stać się członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO), dały KPCh dostęp do społeczności międzynarodowej i przyczyniły się do przeniesienia ogromnych ilości zachodniego bogactwa do Chin, co uczyniło z nich „fabrykę świata”.

Dopiero w ostatnich latach zaczęła się ogólna weryfikacja relacji USA–Chiny, gdy w gronie amerykańskich polityków, urzędników oraz w think tankach zaczęto zdawać sobie sprawę z roli, jaką Stany Zjednoczone odegrały na korzyść partii komunistycznej w budowaniu Chin kontynentalnych.

Bez pomocy Stanów Zjednoczonych i bez wsparcia tak wielu międzynarodowych firm, gigantów zaawansowanych technologii i dużych grup finansowych, KPCh nie mogłaby szybko przekształcić się z reżimu stojącego na skraju upadku gospodarczego w wyłaniającego się hegemona zdolnego rzucić USA wyzwanie.

Nowy Jork jako największa na świecie metropolia jest ogólnoświatowym centrum gospodarki, finansów, handlu i mediów. Znajduje się tam również siedziba główna ONZ. Nowy Jork ma duży wpływ na globalną politykę, edukację i rozrywkę. Dzięki swemu szczególnemu statusowi i wpływom, pomagając KPCh, odegrał ważną rolę w osiąganiu przez nią celów i rozwijaniu jej interesów.

Reprezentująca amerykański kapitał finansowy Wall Street od wielu lat zapewnia KPCh środki i stała się finansistą, który z ukrycia pomaga chińskiemu reżimowi komunistycznemu przedłużyć jego życie.

KPCh, infiltrując gospodarkę Nowego Jorku, finanse, handel, media, kulturę, edukację i inne aspekty oraz tamtejszą społeczność chińsko-amerykańską, ukierunkowała przepływ bogactwa i technologii z powrotem do Chin. W tym samym czasie eksportowała swoją ideologię i łamanie praw człowieka na cały świat, próbując przejąć pozycję światowego lidera i rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym.

Czynniki te sprawiły, że wirus KPCh mocno uderzył w Nowy Jork.

Katastrofalna sytuacja w Iranie

KPCh uważa Iran za bliskiego towarzysza broni. Chociaż oficjalne dane epidemiologiczne z Iranu nie są tak wysokie, jak w innych krajach, analitycy uważają, że irańskie dane o potwierdzonych przypadkach zarażonych wirusem KPCh i liczbie ofiar śmiertelnych muszą być znacznie zaniżone. Podobnie jak KPCh, autorytarny reżim Iranu prawdopodobnie ukrył prawdziwą skalę epidemii, próbując „utrzymać porządek społeczny”.

Wielu wysokich rangą urzędników irańskich zostało zarażonych, w tym pierwszy wiceprezydent Iranu oraz wiceminister zdrowia, wielu z nich zmarło.

KPCh od lat wspiera Iran, oferując mu pomoc gospodarczą i broń. Dostarczyła mu nawet kluczową technologię do budowy broni nuklearnej, aby grozić krajom demokratycznym i dokonywać na nich wymuszeń.

Z punktu widzenia Inicjatywy pasa i szlaku, którą KPCh rozpoczęła w 2013 roku w celu eksportowania komunistycznej hegemonii, Iran jest miejscem ważnym pod względem geograficznym i strategicznym, gdyż stąd KPCh może penetrować Europę, Azję i Afrykę.

Kraje w Europie

Poza Chinami i Iranem, wśród narodów o większej liczbie przypadków zachorowań (25 000 lub więcej), Hiszpania ma najwyższą liczbę względną (co najmniej 497 osób na 100 000), ponad 241 000 przypadków zachorowań na wirusa KPCh i ponad 27 000 zgonów. Troje bliskich krewnych premiera Pedro Sáncheza i wicepremiera zostało zarażonych.

Ciężka epidemia była dla Hiszpanii silnym ostrzeżeniem, że prokomunistyczna polityka rządu przyniosła krajowi nieszczęście.

Hiszpania była pierwszym krajem w UE, który wykonał przyjazne gesty wobec KPCh po masakrze na placu Tiananmen 4 czerwca 1989 roku.

Włochy to obszar w Europie, który ucierpiał najbardziej. Główna przyczyna ciężkiego uderzenia wirusa KPCh bierze się z bliskich relacji między rządem włoskim a KPCh.

Włochy są członkiem G7 oraz krajem rozwiniętym i demokratycznym. Pomimo sprzeciwu sojuszników w marcu 2019 roku zawarły sojusz z KPCh, aby „wzmocnić kompleksowe partnerstwo strategiczne”. Włochy są również pierwszym krajem UE, który przystąpił do Inicjatywy pasa i szlaku.

We Włoszech 74 miasta zawarły umowy o współpracy partnerskiej z komunistycznymi Chinami – w tym w regionie Lombardii, gdzie jest najwięcej zakażeń i zgonów, oraz m.in. Mediolan, Wenecja i Bergamo.

Główne kraje europejskie, takie jak Wielka Brytania, Francja i Niemcy, również są teraz uwikłane w pandemię wirusa KPCh. Ludzie ponieśli ogromne straty i nawet brytyjski premier się zaraził.

Wspólną cechą tych krajów jest to, że w ostatnich latach trzymały się „blisko” KPCh. KPCh chce na przykład wykorzystać technologię 5G firmy Huawei do infiltracji świata, ale Wielka Brytania, Francja i Niemcy zignorowały ostrzeżenia i dały firmie zielone światło.

W tych krajach obszary najciężej doświadczone przez epidemię – Londyn w Wielkiej Brytanii, Oise we Francji i Nadrenia Północna-Westfalia w Niemczech – również wypracowały przyjazne stosunki z Komunistyczną Partią Chin.

Kiedy pandemia wybuchła, wydarzenia w krajach europejskich obudziły cały świat.

Nasilenie w krajach sąsiadujących z Chinami jest różne

W porównaniu z krajami w Europie i obu Amerykach sytuacja na obszarach w pobliżu Chin kontynentalnych lepiej ilustruje związek między epidemią a KPCh.

Japonia, Korea Południowa, Hongkong i Tajwan są bliskimi sąsiadami Chin kontynentalnych. Liczba osób zarażonych w Hongkongu i na Tajwanie jest znacznie niższa niż w Japonii i Korei Południowej. Główna różnica polega na podejściu tych krajów do KPCh.

Obecnie w Japonii jest ponad 17 000 potwierdzonych infekcji, a w Korei Południowej ponad 11 000. Mimo że Hongkong i Tajwan utrzymują bliższe stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami kontynentalnymi, to liczba potwierdzonych przypadków wynosi zaledwie 1108 (Hongkong) i 443 (Tajwan). Pierwsze przypadki zachorowań w Hongkongu zostały sprowadzone z kontynentu, a później zarażonymi osobami byli policjanci i personel prorządowy. Zdecydowana większość przypadków na Tajwanie dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy.

Korea Południowa stopniowo zacieśniała stosunki gospodarcze i handlowe z KPCh od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych z reżimem w 1992 roku. Odkąd obecny rząd doszedł do władzy, zbliżył się do KPCh i zwiększył dwustronne inwestycje.

Chociaż relacje między rządem japońskim a KPCh nie są bliskie, duża liczba japońskich firm zainwestowała w Chinach, polegając w ten sposób na KPCh i przekazując jej niezbędne zasoby. Japonia i KPCh nawiązały 256 partnerskich relacji pomiędzy prowincjami i gminami. Wśród nich Hokkaido, Tokio, prefektura Aichi, Kōchi oraz inne obszary doświadczają ciężkich postaci epidemii wirusa KPCh.

Mimo że Hongkong i Tajwan utrzymują niezwykle bliskie stosunki gospodarcze i handlowe z kontynentem, mieszkańcy Hongkongu i Tajwanu nie dali się zaślepić korzyściom finansowym. W 2019 roku mieszkańcy Hongkongu rozpoczęli zakrojone na szeroką skalę protesty przeciwko władzy KPCh, a nawet zaryzykowali życie, aby się jej przeciwstawić.

Brutalne stłumienie protestów w Hongkongu odsłoniło prawdziwe oblicze KPCh i obudziło Tajwańczyków. Styczniowe głosowanie, podczas którego wybrano prezydent opowiadającą się za wolnym światem, pokazało determinację mieszkańców Tajwanu do zachowania dystansu względem KPCh. Wyniki wyborów prezydenckich uratowały Tajwan.

Dziś na Tajwanie ludzie nie są poddawani kwarantannie w domach, a gospodarka nie została zawieszona, mimo to liczba infekcji i zgonów wciąż należy do najniższych na świecie. Kluczem do sukcesu epidemiologicznego Tajwanu jest brak zaufania do KPCh i odmowa ślepego podążania za Światową Organizacją Zdrowia (WHO), która jest kontrolowana przez KPCh.

Sytuacja epidemiczna w Hongkongu i na Tajwanie ujawnia sekret sukcesu zapobiegania i samopomocy podczas pandemii wirusa KPCh: Tylko odrzucając KPCh, możemy oprzeć się wirusowi KPCh.

Odrzucenie KPCh

Wielkie plagi zawsze pojawiają się nagle, a następnie w pewnym momencie znikają bez śladu. Dane historyczne pokazują, że każda plaga miała wyraźny cel.

Dżuma dymienicza pod koniec dynastii Ming była typowym tego przykładem. Przejście od dynastii Ming do dynastii Qing, znane również jako podbój Chin przez Mandżurów, było dekadami bitew między armią Ming, armią Qing (ustanowioną przez klan Mandżurów w północno-wschodnich Chinach) a armią Li Zichenga, buntowniczą siłą chłopską.

Dżuma dymienicza w tym okresie zaatakowała tylko armię Ming, pozostawiając armie Qing i Li Zichenga nietknięte.

Można zauważyć, że pojawienie się zarazy nie jest przypadkowe. Epidemia wirusa KPCh została wywołana przez zbrodnie KPCh i rozprzestrzeniła się na cały świat, ponieważ KPCh ukrywała jej istnienie. Rozprzestrzenianie się wirusa ma wyraźny wzór: Selektywnie atakuje KPCh i ma na celu wyeliminowanie KPCh.

Wszystkie regiony poza Chinami dotknięte przez epidemię wirusa to te, które mają bliskie związki z KPCh, wspierają KPCh w zakresie handlu, inwestycji lub pomagają KPCh poprawić jej międzynarodowy wizerunek. Podobnie osoby, które były zwolennikami KPCh, często stają się podatne na wirusa KPCh.

W rzeczywistości ów wzór rozprzestrzeniania się epidemii pomaga wyznaczyć ścieżkę ratującą życie wszystkim narodom i ludziom na całym świecie. To ścieżka, która bezpośrednio łączy się z duchową stroną wszystkich istot.

I odwrotnie, wspieranie KPCh, popieranie KPCh lub ustanawianie bliskiego partnerstwa z KPCh najprawdopodobniej zaprosi wirusa.

W czasie ogólnoświatowej pandemii wszyscy tęsknią za pokojem i zdrowiem. W obliczu tej nagłej katastrofy ograniczenia nowoczesnych technologii i metod zarządzania stają się oczywiste. Wszyscy powinni pamiętać, że niebiosa troszczą się o ludzkość od tysięcy lat.

Jeśli ktoś podtrzymuje wewnętrzną dobroć, zastanawia się nad swoimi działaniami i odrzuca KPCh – reprezentującą największe zło, będzie chroniony przez niebiosa.

Do pandemii doszło z powodu KPCh, zaś sytuacja ulegnie zmianie, gdy ludzie zmienią swoją postawę wobec KPCh.

Zespół redakcyjny

26 kwietnia 2020 roku

Nota redakcyjna: Artykuł został zaktualizowany 21 maja, a opublikowany ze zmianami w polskiej edycji „The Epoch Times” 8 czerwca 2020 roku. Aktualne informacje na temat przebiegu pandemii, łącznie z liczbami osób zakażonych w poszczególnych regionach świata, można znaleźć m.in. po tym linkiem: theepochtimes.com/ccp-virus.

———

Podpisz petycję w sprawie przeprowadzenia śledztwa, potępienia i odrzucenia Komunistycznej Partii Chin na stronie CCPVirusTruth.com. Dostępna wersja w języku polskim.

Tekst oryginalny ukazał się w anglojęzycznej edycji „The Epoch Times” dnia 2020-04-26, link do artykułu: https://www.theepochtimes.com/editorial-there-is-a-cure-for-the-chinese-communist-party-pneumonia-say-no-to-the-ccp_3327913.html

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję