Litwa stanowczo potępiła „masowe, systematyczne i poważne naruszenia praw człowieka oraz zbrodnie przeciwko ludzkości w Chinach” i wezwała reżim do ich zaprzestania

Litewscy parlamentarzyści w rezolucji z 20.05.2021 r. zdecydowanie potępili „masowe, systematyczne i poważne naruszenia praw człowieka oraz zbrodnie przeciwko ludzkości w Chinach”. Na zdjęciu budynek litewskiego Sejmu (<a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=230354 ">domena publiczna</a>)

Litewscy parlamentarzyści w rezolucji z 20.05.2021 r. zdecydowanie potępili „masowe, systematyczne i poważne naruszenia praw człowieka oraz zbrodnie przeciwko ludzkości w Chinach”. Na zdjęciu budynek litewskiego Sejmu (domena publiczna)

W czwartek 20 maja Sejm Republiki Litewskiej przyjął Rezolucję w sprawie dokonywanych w Chinach masowych, systemowych i rażących naruszeń praw człowieka oraz ludobójstwa Ujgurów.

W uchwale parlament litewski „zdecydowanie potępia masowe, systematyczne i poważne naruszenia praw człowieka i zbrodnie przeciwko ludzkości w Chinach”; „wzywa chińskie władze do natychmiastowego zaprzestania nielegalnej praktyki pobierania narządów od więźniów sumienia, do uwolnienia wszystkich więźniów sumienia w Chinach, w tym członków duchowego ruchu Falun Gong, do zakończenia ludobójstwa Ujgurów i zamknięcia obozów „reedukacyjnych”, zwolnienia wszystkich zatrzymanych i więźniów przebywających w aresztach i obozach pracy przymusowej oraz do uchylenia Ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu, wycofania swoich sił z Hongkongu i zniesienia tam ograniczeń wolności słowa i praw politycznych oraz wpuszczenia niezależnych ekspertów ds. praw człowieka na terytorium Tybetu i nawiązania dialogu z Dalajlamą na temat zachowania tybetańskiego dziedzictwa kulturowego i religijnego oraz przywrócenia wolności religijnej w Tybecie”.

Sejm litewski wzywa ponadto ONZ, aby wszczęło dochodzenie dotyczące ludobójstwa Ujgurów w obozach przetrzymywania w Xinjiangu, a Parlament Europejski i Komisję Europejską, aby zrewidowała politykę współpracy Unii Europejskiej z Chinami. Zwraca się również do Wspólnoty, żeby sformułowała jasne stanowisko wobec wymienianych w rezolucji procederów mających miejsce w Chinach.

Określenie stanowiska

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 86 posłów, przeciw był jeden parlamentarzysta, a siedmiu wstrzymało się od głosu.

Wśród popierających rezolucję nie zabrakło polskiego akcentu, za przyjęciem rezolucji głosowały posłanki Beata Pietkiewicz (Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin AWPL-ZChR) i Ewelina Dobrowolska (Partia Wolności).

W rezolucji parlamentarzyści powołali się na Kartę Narodów Zjednoczonych i Powszechną deklarację praw człowieka, „które gwarantują prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego, wyrażania przekonań i podkreślają, że nikt nie może być poddawany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu”.

Przywołali również zobowiązania reżimowych władz dotyczące respektowania praw człowieka (m.in. Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, ratyfikowaną przez ChRL 4 października 1988 roku). Wskazali, że Chiny jako członek Rady Praw Człowieka ONZ powinny utrzymywać najwyższe standardy „w propagowaniu i ochronie praw człowieka oraz w pełni współpracować z Radą”).

Wymienili szereg dokumentów, rezolucji i innych materiałów opisujących nagminne naruszanie praw człowieka przez Pekin.

Sejm Republiki Litewskiej […] wzywa chińskie władze do natychmiastowego zaprzestania nielegalnej praktyki pobierania narządów od więźniów sumienia, do uwolnienia wszystkich więźniów sumienia w Chinach, w tym członków duchowego ruchu Falun Gong, do zakończenia ludobójstwa Ujgurów i zamknięcia obozów „reedukacyjnych”, zwolnienia wszystkich zatrzymanych i więźniów przebywających w aresztach i obozach pracy przymusowej oraz do uchylenia Ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu, wycofania swoich sił z Hongkongu i zniesienia tam ograniczeń wolności słowa i praw politycznych oraz wpuszczenia niezależnych ekspertów ds. praw człowieka na terytorium Tybetu i nawiązania dialogu z Dalajlamą na temat zachowania tybetańskiego dziedzictwa kulturowego i religijnego oraz przywrócenia wolności religijnej w Tybecie.

—Sejm Republiki Litewskiej, Rezolucja w sprawie dokonywanych w Chinach masowych, systemowych i rażących naruszeń praw człowieka oraz ludobójstwa Ujgurów

Ustawodawcy litewscy nawiązali także do przedstawionych w Parlamencie Kanady dowodów o dokonywanej na masową skalę i pod przymusem grabieży organów na przeszczepy od zwolenników duchowej praktyki Falun Gong.

Od 1999 roku praktykujący Falun Gong, znanego również jako Falun Dafa, są prześladowani w Chinach, osadzani w obozach pracy, ośrodkach prania mózgu, aresztach. Za to, że pragną żyć zgodnie z zasadami Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości, stojącymi w sprzeczności z doktrynami Komunistycznej Partii Chin: ateizmem, walką klas i rewolucją poprzez użycie siły, są brutalnie torturowani, a wielu z nich staje się źródłem narządów pozyskiwanych wbrew ich woli do transplantacji.

Parlamentarzyści zdecydowanie potępili „masowe, systematyczne i poważne naruszenia praw człowieka oraz zbrodnie przeciwko ludzkości w Chinach”.

Jednocześnie podkreślili, że „pobieranie organów od więźniów politycznych i więźniów sumienia w Chinach bez ich zgody oraz ich potencjalne zabijanie w celu sprzedaży ich narządów jest niedopuszczalną zbrodnią przeciwko ludzkości”.

W uchwale ustawodawcy wzięli też pod uwagę przyjętą 10 grudnia 2020 roku Rezolucję dotyczącą długoterminowych wytycznych i ciągłości polityki zagranicznej i europejskiej Republiki Litewskiej, w której zaznaczono, że „obszar podstawowych wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej – poszanowanie godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, oraz praworządności – musi zostać rozszerzony zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią”.

Do komunistycznych władz w Chinach

Litewscy parlamentarzyści wezwali reżim „do natychmiastowego zaprzestania nielegalnej praktyki pobierania narządów od więźniów sumienia, uwolnienia wszystkich więźniów sumienia w Chinach, w tym praktykujących ruch duchowy Falun Gong, zaprzestania ludobójstwa Ujgurów i zamknięcia tzw. obozów reedukacyjnych, zwolnienia wszystkich zatrzymanych i więźniów obecnie przetrzymywanych w aresztach i obozach pracy przymusowej […]”.

Posłowie wezwali komunistyczne władze ChRL, by zniosły tzw. prawo o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu i położyły kres „ograniczeniom praw człowieka w zakresie wolności słowa i praw politycznych”.

W rezolucji ustawodawcy apelują też, aby Chiny wpuściły „niezależnych ekspertów ds. praw człowieka na terytorium Tybetu” i nawiązały dialog z Dalajlamą „na temat zachowania tybetańskiego dziedzictwa kulturowego i religijnego oraz przywrócenia wolności religijnej w Tybecie”.

Kolejny raz

Litwa już wcześniej wstrzymała wdrażanie chińskiej technologii na lotniskach ze względu na bezpieczeństwo narodowe i obawę, że dane pasażerów mogłyby być zagrożone i np. trafić do reżimowych służb.

Co więcej, Litwini zamierzają założyć przedstawicielstwo biznesowe na Tajwanie, którego suwerenności nie uznaje ChRL.

W 2019 roku część litewskich ustawodawców wystosowała list otwarty do chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, w którym sygnatariusze dokumentu potępili prześladowania religijne w Chinach i wezwali do ich zaprzestania.

Źródła: Lietuvos Respublikos Seimas – w jęz. litewskim, w jęz. angielskim; „Kurier Wileński”.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję