Ukazał się czwarty tom „Dziejów Polski” prof. Andrzeja Nowaka

Prof. Andrzej Nowak i jego najnowsza książka „Dzieje Polski. Trudny złoty wiek” (Mateusz Bednarz/Biały Kruk/Public Domain – <a href="https://bialykruk.pl/wydarzenia/ukazal-sie-czwarty-tom-dziejow-polski-prof-andrzeja-nowaka-wiek-zloty-ale-trudny-">https://bialykruk.pl/wydarzenia/ukazal-sie-czwarty-tom-dziejow-polski-prof-andrzeja-nowaka-wiek-zloty-ale-trudny-</a>, CC0 / <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84388553">Wikimedia</a>)

Prof. Andrzej Nowak i jego najnowsza książka „Dzieje Polski. Trudny złoty wiek” (Mateusz Bednarz/Biały Kruk/Public Domain – https://bialykruk.pl/wydarzenia/ukazal-sie-czwarty-tom-dziejow-polski-prof-andrzeja-nowaka-wiek-zloty-ale-trudny-, CC0 / Wikimedia)

Dla mnie kultura jest centrum opowieści o polskim złotym wieku, ona jest najważniejszym dziedzictwem tego czasu – powiedział prof. Andrzej Nowak na konferencji prasowej w Warszawie poświęconej czwartemu tomowi jego „Dziejów Polski”, który ukazał się nakładem wydawnictwa Biały Kruk.

„Trudny złoty wiek” to podtytuł czwartego tomu „Dziejów Polski” prof. Andrzeja Nowaka. Autor opisał w nim okres od 1468 do 1572 roku. W nowym tomie swojego dzieła przedstawił kształtowanie się politycznych obyczajów tego okresu. Wiele miejsca poświęca również kulturze.

Czas rozwoju polskiej kultury

Jak mówił, stulecie, które opisał, „to czas, kiedy kształtują się instytucjonalnie i obyczajowo nasza kultura polityczna, kultura polityczna sejmików, sejmów, udziału obywateli w życiu publicznym”. „Ten czas, w którym życie polityczne dało z siebie tak wspaniałe osiągnięcia, jak ruch egzekucji praw i dóbr – wspaniały ruch naprawy życia politycznego” – dodał.

„Drugi aspekt, który wydaje mi się szczególnie ważny w tym okresie i który odkrywam z coraz większym zachęceniem i wdzięcznością dla tamtych czasów, to rozwój naszej kultury, w której centrum jest słowo, język i literatura polska” – mówił.

„Ten tom zaczyna się w 1468 roku, a pięć lat później zaczynają się dzieje drukarstwa w Polsce, w Krakowie, w klasztorze Bernardynów. Polska była pod tym względem jednym z pionierów” – opowiadał.

Zauważył, że dużo pisze o czasach, w których druk połączył się z debatami sejmikowymi – z żądaniami tam wysuwanymi, żeby językiem publicznych debat i prawa stał się język polski. Podkreślił, że to przyniosło podstawę tego sukcesu, jaki przyniósł naszemu językowi Mikołaj Rej i Jan Kochanowski. „Dużo o tym piszę, bo wydaje mi się to szczególnie ważne” – dodał.

„Dla mnie kultura jest centrum opowieści o polskim złotym wieku, bo ona jest najważniejszym dziedzictwem tego czasu” – zaznaczył.

Poinformował, że pisze również dużo o historii politycznej i przedstawia najnowsze ustalenia historyczne w tej dziedzinie. W swojej pracy opierał się na opracowaniach monograficznych historyków, którzy zajmują się szczegółowo tą epoką i zmieniają jej obraz.

Światowej sławy wykładowca z Orderem Orła Białego

Prof. Andrzej Nowak – historyk, sowietolog, znawca stosunków polsko-rosyjskich – urodził się w 1960 roku w Krakowie. W 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2011 roku tytuł profesora zwyczajnego. Jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX w. w Instytucie Historii PAN oraz Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w dziejach rosyjskiej myśli politycznej oraz stosunkach polsko-rosyjskich w XIX i XX w.

Wykładał m.in. na uniwersytetach amerykańskich (Harvard, Columbia, Rice), angielskich (Cambridge, London University), a także m.in. na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie w Tokio, Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas i Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Uczestniczył w ponad stu konferencjach naukowych i kongresach m.in. w Sapporo, Kazaniu, Moskwie, Paryżu, Londynie, Cambridge, Sztokholmie, Wenecji, Nowym Jorku. W 2015 roku został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na członka Narodowej Rady Rozwoju.

Prof. Andrzej Nowak w latach 1991-1994 był redaktorem naczelnym wywodzącego się z podziemnego ruchu wydawniczego czasopisma „Arka”, do 2012 roku był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika polityczno-kulturalnego „ARCANA”. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe (2009 i 2010), trzykrotnym laureatem Nagrody KLIO za najlepszą książkę historyczną (w latach: 1995, 1998, 2001), został także uhonorowany Nagrodą im. Jerzego Giedroycia. Za wkład w pracę organizacyjną w Instytucie Historii PAN (2003) został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 11 listopada prezydent Polski Andrzej Duda odznaczył go Orderem Orła Białego.

Autorka: Olga Łozińska, PAP. Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję