Tuidang: Ruch, który może zdezintegrować KPCh od środka

Praktykujący Falun Gong wyrażają poparcie dla Globalnego Ruchu Wypisywania się z KPCh, ang. Global Quitting CCP Service, znanego jako ruch Tuidang, podczas parady w Chinatown w San Francisco, Kalifornia, 11.05.2013 r. Tuidang to międzynarodowy ruch, który pomógł ponad 376 milionom Chińczyków wyrzec się ich związku z Komunistyczną Partią Chin (Gary Wang / The Epoch Times)

Praktykujący Falun Gong wyrażają poparcie dla Globalnego Ruchu Wypisywania się z KPCh, ang. Global Quitting CCP Service, znanego jako ruch Tuidang, podczas parady w Chinatown w San Francisco, Kalifornia, 11.05.2013 r. Tuidang to międzynarodowy ruch, który pomógł ponad 376 milionom Chińczyków wyrzec się ich związku z Komunistyczną Partią Chin (Gary Wang / The Epoch Times)

20 kwietnia 2021 roku liczba osób, które opublikowały swoje deklaracje wypisania się z Komunistycznej Partii Chin (KPCh), jej Ligi Młodzieży Komunistycznej oraz Młodych Pionierów, przekroczyła 376 milionów. Ta liczba przekroczyła ilość osób, które wycofały się z Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego przed upadkiem Związku Radzieckiego w 1991 roku. Ekspert ds. Chin powiedział, że oddolny ruch Tuidang (pol. Porzuć partię), który rozpoczął się w 2004 roku, może również w przeciągu pięciu lat doprowadzić do dezintegracji KPCh.

Wycofanie się z KPCh, jej Ligi Młodzieży Komunistycznej i Młodych Pionierów jest również określane przez Chińczyków jako „Trzy Wystąpienia”. Według strony internetowej Tuidang, gdzie są publikowane oświadczenia o wystąpieniu, na dzień 26 kwietnia swoje oświadczenia opublikowało prawie 376 368 000 osób – ok. 27 proc. całej populacji Chin.

Innymi słowy, co najmniej 1 na 4 Chińczyków publicznie zadeklarował swój sprzeciw wobec KPCh i wystąpił z organizacji powiązanych z KPCh.

3 organizacje KPCh i śmiertelne przysięgi

Oprócz Komunistycznej Partii Chin, integralną częścią systemu komunistycznego w Chinach są również Młodzi Pionierzy i Liga Młodzieży Komunistycznej.

Szkoła podstawowa jest w Chinach obowiązkowa. Dzieci rozpoczynają szkołę podstawową w wieku 6 lat, a kończą w wieku lat 12. KPCh wymaga od niemalże wszystkich uczniów szkoły podstawowej, by wstąpili do Młodych Pionierów, a wstąpienie do tej organizacji jest traktowane jako powód do dumy.

W szkołach podstawowych regularnie odbywają się ceremonie ślubowania, podczas których dzieci podnoszą prawą pięść w stronę czerwonej flagi Młodych Pionierów i przysięgają: „Jestem członkiem Młodych Pionierów Chin. Pod flagą Młodych Pionierów zobowiązuję się kochać KPCh, ojczyznę i ludzi; dobrze się uczyć, dobrze ćwiczyć i być gotowym w każdej chwili przysłużyć się wszystkimi swoimi siłami sprawie komunizmu”.

Oznacza to, że w systemie komunistycznym od dzieci w wieku 6 lat wymaga się, by złożyły przysięgę, że będą gotowe oddać „wszystkie swoje siły” komunizmowi, zanim w ogóle zrozumieją, czym on jest.

Kiedy dzieci idą do szkoły średniej, proszone są o wstąpienie do Ligi Młodzieży Komunistycznej na zasadzie quasi-obowiązkowości. Ponownie, uczniowie muszą podnieść prawą pięść i złożyć przysięgę:

„Zobowiązuję się dobrowolnie wstąpić do Ligi Młodzieży Komunistycznej Chin. Zdecydowanie popieram kierownictwo KPCh, przestrzegam konstytucji Ligi Młodzieży Komunistycznej Chin, wykonuję jej postanowienia, wypełniam obowiązki członka, ściśle przestrzegam jej dyscypliny, pilnie się uczę, aktywnie pracuję, udzielam się i znoszę trudności dla innych, stawiam cudze korzyści przed swoimi i usilnie działam dla sprawy komunizmu”.

Przysięga członkostwa w KPCh jest również podobna do przysięgi członkostwa w Lidze Młodzieży Komunistycznej Chin, ale z innym zakończeniem, gdzie przysięga się „poświęcić wszystko”.

Obecna wersja, która powstała w 1982 roku, wygląda następująco:

„Zobowiązuję się dobrowolnie wstąpić do KPCh, przestrzegać wytycznych partii, przestrzegać konstytucji partii, wypełniać obowiązki członka, wykonywać decyzje partii, ściśle przestrzegać dyscypliny partyjnej, dochować tajemnic partii, być lojalnym wobec partii, aktywnie pracować, całe życie walczyć o komunizm, w każdej chwili być gotowym poświęcić wszystko dla partii i dla ludu oraz nigdy nie zdradzić partii”.

Ponieważ KPCh jest w Chinach partią rządzącą, członkowie KPCh mogą cieszyć się wieloma korzyściami. W związku z tym liczba osób, które mogą zostać przyjęte do KPCh, jest stosunkowo niewielka.

Obecnie liczba członków KPCh w Chinach jest mniejsza niż 100 milionów z całkowitej liczby ludności liczącej 1,4 mld osób, więc odsetek członków partii w populacji wynosi około 7 proc.

Jednakże ponad 95 proc. Chińczyków dołączyło do Młodych Pionierów, co oznacza, że z populacji 1,4 mld maksymalna liczba osób, które mogą złożyć oświadczenie o wycofaniu się, wynosi 1,3 mld.

Ruch zapoczątkowany przez „Dziewięć komentarzy na temat partii komunistycznej”

Ruch Tuidang został zapoczątkowany przez serię artykułów redakcyjnych pt. „Dziewięć komentarzy na temat partii komunistycznej”, która została opublikowana po raz pierwszy w chińskim wydaniu „The Epoch Times” 19 listopada 2004 roku.

Seria ta ujawnia w sposób kompleksowy krwawą historię KPCh i przeprowadza dogłębną analizę zwodniczej, brutalnej, łajdackiej i podobnej do kultu natury partii w dziedzinie historii, polityki, ekonomii, kultury i wiary.

Część 7. zatytułowana „O historii mordowania przez Komunistyczną Partię Chin” wskazuje: „Pod rządami KPCh zostało zabitych od 60 do 80 milionów niewinnych Chińczyków, którzy pozostawili po sobie rozbite rodziny”.

Liczba ta przekracza łączną liczbę ofiar śmiertelnych w obu wojnach światowych.

Począwszy od 1949 roku, KPCh dopuściła się prześladowań ponad połowy populacji w Chinach.

12 stycznia 2005 roku „The Epoch Times” opublikowało oświadczenie wzywające Chińczyków do wycofania się z KPCh i powiązanych z nią organizacji.

22 lutego 2005 roku ponad 10 organizacji, w tym Epoch Media Group, Farewell to the CCP Alliance i Global Coalition to Bring Jiang Zemin to Justice (pol. Światowa Koalicja na rzecz Postawienia Jiang Zemina przed Wymiarem Sprawiedliwości) połączyło siły, aby ustanowić Global Service Center for Quitting the CCP (pol. Globalne Centrum Wypisywania się z KPCh), organizację non profit, która pomaga ludziom przy Trzech Wystąpieniach.

Ze względów bezpieczeństwa wielu Chińczyków użyło pseudonimu, by opublikować oświadczenie o wystąpieniu. Wierzą, że Bóg widzi, co tkwi w ludzkim sercu i że mogą cofnąć swoje śmiertelne przysięgi złożone KPCh, wyrzekając się ich.

Kiedy ludzie składają oświadczenia, Globalne Centrum Wypisywania się z KPCh tworzy dla nich unikatowy numer. Dzięki temu unikatowemu numerowi ludzie mogą śledzić status swoich oświadczeń.

Wolontariusze z Globalnego Centrum Wypisywania się z KPCh sprawdzają oświadczenia, zanim zostaną ujawnione online, aby upewnić się, że są autentyczne.

Po opublikowaniu oświadczenia osoba, która je złożyła, może pobrać i wydrukować certyfikat w języku angielskim i chińskim.

Wysocy rangą członkowie KPCh również opuszczają partię

Na wczesnym etapie ruchu Tuidang dało się zauważyć, że znacząca liczba Trzech Wystąpień pochodziła z najwyższych szczebli KPCh, w tym od urzędników Rady Państwa, ministerstw, Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, Centralnej Szkoły Partyjnej oraz kadr na szczeblu prowincjonalnym i miejskim.

Przykładowo członek Rady Państwa użył imienia Hua Tianming, aby złożyć oświadczenie 27 grudnia 2004 roku. W oświadczeniu czytamy: „Bycie poplecznikiem [partii] było wbrew mojej woli. Chcę przeprosić Chińczyków. Mam tylko nadzieję, że KPCh będzie mogła być szybciej zlikwidowana”.

Z jego podpisu wynikało, że jest członkiem pewnego biura Rady Państwa.

Wśród podpisujących oświadczenie znalazły się też kadry wyższych rangą służb bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości, włącznie z Ministerstwem Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwem Sprawiedliwości. Sygnatariusze pochodzili również z wojska, w tym z marynarki wojennej i z Pekińskiego Okręgu Wojskowego.

W oświadczeniu opublikowanym 22 grudnia 2004 roku pod imieniem Li Bochun czytamy: „Jestem emerytem kadry technicznej obrony narodowej z 43-letnim doświadczeniem wojskowym i ponad 30-letnim członkostwem w partii. Kiedyś wierzyłem we wszystko, co powiedzieli moi przełożeni, ale dopiero po przejściu na emeryturę naprawdę zrozumiałem złą naturę KPCh”.

W innym oświadczeniu opublikowanym 22 grudnia 2004 roku pod imieniem Li Linying czytamy: „Kiedyś należałem do kadry wojskowej. Zostałem oszukany i uwierzyłem w KPCh. Jednak naga prawda o naturze kultu zła KPCh została teraz całkowicie ujawniona. Przez ponad 10 lat ściśle podążałem za tym kultem zła. Chociaż nie zrobiłem niczego złego, to jednak go wzmacniałem. Dzisiaj w końcu to zrozumiałem. Niniejszym uroczyście oświadczam, że wycofuję się z tego komunistycznego kultu”.

Oświadczenie dziennikarza Centralnej Telewizji Chińskiej (CCTV) brzmi następująco: „Dość tego. Dziś oficjalnie odcinam się od wszelkich związków z nimi. Byłem dziennikarzem stacji telewizyjnej przez wiele lat i przejrzałem ich hipokryzję. […] Zostałem oszukany przez partię propagandą kłamstw i dziś oficjalnie odcinam się od wszelkich związków z nimi”.

Ekspert ds. Chin: KPCh rozpadnie się od środka

Pod koniec 1989 roku prezydent USA George H.W. Bush oraz Gorbaczow wspólnie ogłosili koniec zimnej wojny, a pod koniec 1991 roku republiki, które kiedyś wchodziły w skład Związku Radzieckiego, ogłosiły niepodległość.

25 grudnia 1991 roku upadł Związek Radziecki, pierwszy na świecie reżim komunistyczny. Ostatni prezydent Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow złożył rezygnację i przekazał władzę prezydentowi Rosji Borysowi Jelcynowi.

Wskutek długiego okresu autokracji i korupcji nastąpiła fala rezygnacji z Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego przed jej rozwiązaniem, podczas której ponad 20 proc. członków partii ostatecznie ją opuściło.

Podobnie ruch Tuidang w Chinach zainspirował do tej pory około 27 proc. chińskiej populacji do porzucenia KPCh.

Obecna liczba Chińczyków, którzy odrzucili KPCh, przekracza liczbę 20 proc. komunistycznych członków, którzy opuścili Związek Radziecki przed jego upadkiem. Dlaczego więc KPCh jeszcze nie upadła? Ekspert ds. Chin Shan Shi powiedział „The Epoch Times”, że istnieje wiele powodów takiego stanu rzeczy, ale główne są dwa:

Po pierwsze, KPCh jest najpotężniejszą grupą rządzącą w historii ludzkości pod względem kontrolowania ludzi. Żaden inny reżim w historii ani na świecie nie był taki jak KPCh, która nie tylko kontroluje miejsce zamieszkania ludzi poprzez system rejestracji gospodarstw domowych, lecz także kontroluje przekonania i myśli ludzi, ich pracę, życie rodzinne, a nawet liczbę dzieci, które mogą mieć.

Za pomocą zaawansowanej technologii KPCh wykorzystuje obecnie najbardziej inwazyjne metody nadzoru, aby kontrolować codzienne życie każdej osoby. Rządy komunistyczne są jak szybkowar, który sprawia, że ludzie znajdujący się w nim, nie mogą się poruszyć.

Po drugie, KPCh wykorzystuje rynek wewnętrzny jako przynętę, łącząc gospodarkę z polityką, aby przyciągnąć międzynarodowe inwestycje kapitałowe do Chin, które dostarczają nowe składniki odżywcze i krew do krytycznie chorego ciała KPCh, co umożliwia mu dalsze przetrwanie.

Jednakże Shan powiedział, że fala ruchu Tuidang już zaczęła demontować KPCh od wewnątrz. Chociaż wielu ludzi nie ujawniło otwarcie swojej prawdziwej tożsamości, kiedy się wycofywali i nadal pozornie pracują dla KPCh, to zasadniczo w swoich sercach oddzielili się od KPCh. Gdy zmieni się zewnętrzne otoczenie, ta siła wewnętrznej opozycji przyczyni się do szybkiego upadku KPCh.

Co najmniej 50 000 osób dziennie dokonuje Trzech Wystąpień. Shan zauważył, że przy tym tempie w ciągu roku wycofa się ponad 20 mln osób. Za pięć lat wycofa się ponad 100 mln ludzi. Przy obecnej liczbie ponad 376 mln, do 2026 roku łączna liczba Trzech Wystąpień może osiągnąć 500 mln, co stanowiłoby 35 proc. z 1,4 mld ludzi mieszkających w Chinach.

Powiedział także: „Do tego czasu KPCh rozpadnie się od wewnątrz, podobnie jak Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego”.

Jennifer Zeng i Sherry Qi są niezależnymi współpracownikami „The Epoch Times”.

Poglądy wyrażone w tym artykule są opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy „The Epoch Times”.

Tekst oryginalny ukazał się w anglojęzycznej edycji „The Epoch Times” dnia 2021-04-21, link do artykułu: https://www.theepochtimes.com/tuidang-a-movement-that-can-dissolve-the-ccp-from-within_3784641.html

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję