Obowiązek meldunkowy pozostaje, można się jednak zameldować przez internet

Zmiany w Ustawie o ewidencji ludności wchodzą w życie od 1.01.2018 r. (MabelAmber / Pixabay)

Zmiany w Ustawie o ewidencji ludności wchodzą w życie od 1.01.2018 r. (MabelAmber / Pixabay)

W poniedziałek weszła w życie nowelizacja Ustawy o ewidencji ludności, która m.in. wprowadza możliwość meldowania się przez internet, utrzymuje obowiązek meldunkowy, upraszcza niektóre procedury dotyczące meldunku oraz reguluje nadawanie numeru PESEL cudzoziemcom.

Od 1 stycznia każdy ma możliwość zameldowania się przez internet bez konieczności wizyty w urzędzie. Procedurę zameldowania przez internet można przeprowadzić na stronie obywatel.gov.pl. Jednak swoją tożsamość trzeba będzie potwierdzić przy użyciu profilu zaufanego (eGO).

Jednocześnie nowe przepisy utrzymują obowiązek meldunkowy. Jego zniesienie wcześniej zaplanowano na 1 stycznia 2018 roku.

Jak stwierdza MSWiA, pozostawienie obowiązku meldunkowego jest niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków administracji publicznej związanych z głosowaniem w wyborach oraz do realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. emerytur, rent, dodatków, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych.

„Wiedza o liczbie i strukturze mieszkańców pozyskiwana w oparciu o dane wynikające z ewidencji ludności ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia opieki żłobkowej, przedszkolnej, miejsc w szkołach, planowania obwodów szkolnych. Informacja o liczbie mieszkańców wpływa na obliczanie liczby radnych, a także ma istotne znaczenie w kontekście przeprowadzania referendum lokalnego” – podkreślono w uzasadnieniu do ustawy.

Celem ustawy jest również uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych przepisów związanych z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom. Po zmianach mają go dostawać wszyscy cudzoziemcy meldujący się na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski.

„Efektem zaproponowanych regulacji w tym zakresie będzie gromadzenie informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na czas pobytu, w centralnym rejestrze PESEL” – napisano.

Zmiany mają także umożliwić uzyskanie numeru PESEL przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego. Obecnie obywatele polscy mieszkający w Polsce, którzy nie mają numeru PESEL, a chcą otrzymać dowód osobisty, muszą w pierwszej kolejności ubiegać się o numer PESEL, składając wniosek do gminy, a dopiero potem wnioskować o wydanie dowodu osobistego.

Ustawa wprowadza także zmiany w formularzu meldunkowym pozwalające na zameldowanie się na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego oraz – analogicznie – na zameldowanie się na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego.

Nowe przepisy dopuszczają także możliwość dołączenia skanu dokumentów, w przypadku gdy zameldowanie następuje w formie elektronicznej, a wnioskujący nie może uzyskać niezbędnych dokumentów, np. tytułu prawnego do lokalu, w postaci dokumentu elektronicznego.

Źródło: PAP, MSWiA, „Dziennik Zachodni”.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję