Były przywódca KPCh Jiang Zemin, odpowiedzialny za prześladowania Falun Gong, zmarł w wieku 96 lat

Były dyktator Chin Jiang Zemin w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, Chiny, 8.11.2012 r. (Feng Li / Getty Images)

Były dyktator Chin Jiang Zemin w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, Chiny, 8.11.2012 r. (Feng Li / Getty Images)

Były przywódca chińskiej partii komunistycznej Jiang Zemin, który osobiście rozpoczął jedne z najbardziej brutalnych prześladowań skierowanych przeciwko grupie wyznaniowej w czasach współczesnych, zmarł w wieku 96 lat – podały chińskie media państwowe.

Jiang, który był najwyższym przywódcą komunistycznego reżimu w latach 1993-2003, zmarł z powodu białaczki i niewydolności wielu organów w Szanghaju, gdzie był niegdyś burmistrzem. Śmierć nastąpiła o godz. 12.13 czasu lokalnego.

Jego spuścizna to jedno z najgorszych naruszeń praw człowieka w historii, jest odpowiedzialny za niezliczoną ilość zgonów z powodu swojej wiodącej roli w rozpoczęciu prześladowań Falun Gong w 1999 roku.

Chiński policjant zbliża się do praktykującego Falun Gong na placu Tiananmen w Pekinie, gdy ten trzyma transparent z chińskimi znakami „Prawda, Życzliwość i Cierpliwość”, które są głównymi zasadami Falun Gong (dzięki uprzejmości Minghui.org)

Chiński policjant zbliża się do praktykującego Falun Gong na placu Tiananmen w Pekinie, gdy ten trzyma transparent z chińskimi znakami „Prawda, Życzliwość i Cierpliwość”, które są głównymi zasadami Falun Gong (dzięki uprzejmości Minghui.org)

Falun Gong, znane również jako Falun Dafa, składa się z nauk moralnych opartych na uniwersalnych zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości oraz codziennych ćwiczeń medytacyjnych. Od czasu gdy w 1992 roku praktyka została w Chinach po raz pierwszy przedstawiona publicznie, szybko zyskiwała popularność. W rezulatacie, jak szacowano, przy końcu dekady miała w tym kraju od 70 do 100 milionów zwolenników.

7 czerwca 1999 roku, w przeddzień rozpoczęcia kampanii przeciwko Falun Gong, Jiang wydał bezpośrednie rozkazy ustanowienia pozaprawnej organizacji partyjnej w celu koordynowania zbliżających się represji i kierowania nimi poprzez oddziały w całym kraju. Znane jako Biuro 610 – nazwa pochodzi od daty jego utworzenia 10 czerwca – miało strukturę i funkcje porównywalne do niesławnego gestapo w nazistowskich Niemczech.

Jiang oświadczył, że wyeliminuje Falun Gong w ciągu trzech miesięcy, poprzez atakowanie reputacji praktykujących, przejmowanie ich majątku i fizyczne ataki. Praktykujący zamordowani w wyniku prześladowań mieli być uznawani za ofiary samobójstw i natychmiast skremowani, bez identyfikacji. Chiński reżim zmobilizował wszystkie dostępne mu środki – w tym sądy, wydziały propagandy, instytucje kulturalne i polityczne oraz szkoły – w swoich wysiłkach, by zniszczyć Falun Gong.

Li Xiaohua i jej matka Ju Reihjong uczestniczą w czuwaniu przy świecach, aby upamiętnić ofiary trwających od 23 lat prześladowań Falun Gong w Chinach, czuwanie miało miejsce pod pomnikiem w Waszyngtonie, 21.07.2022 r. Ju trzyma zdjęcie Li Delonga, swojego męża i ojca Li Xiaohua, który zmarł na skutek prześladowań (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Li Xiaohua i jej matka Ju Reihjong uczestniczą w czuwaniu przy świecach, aby upamiętnić ofiary trwających od 23 lat prześladowań Falun Gong w Chinach, czuwanie miało miejsce pod pomnikiem w Waszyngtonie, 21.07.2022 r. Ju trzyma zdjęcie Li Delonga, swojego męża i ojca Li Xiaohua, który zmarł na skutek prześladowań (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Państwowe media – telewizja, radio, gazety, a później internet – na wszystkich poziomach służyły KPCh do produkcji fałszywych wiadomości oczerniających nauki Falun Gong, szkalujących jego założyciela i odczłowieczających zwolenników praktyki. Kampania nienawiści wyprodukowała wiele fałszywych wiadomości, takich jak „1400 zgonów” rzekomo spowodowanych przez praktykowanie Falun Gong, zainscenizowane samospalenie na Tiananmen i twierdzenia, że Falun Gong było zagrożeniem dla partii, zaaranżowanym przez zagraniczne „siły antychińskie”.

KPCh rozszerzyła swoją propagandę również na zagranicę w celu demonizowania Falun Gong i upolitycznienia tej kwestii. Wiele międzynarodowych mediów powtórzyło pejoratywne określenia i narracje, które KPCh spreparowała po to, by pogrążyć Falun Gong. Skutkiem było przepchnięcie prześladowań na scenie światowej, przygotowanie odbiorców mediów w taki sposób, by nie rozumieli praktyki lub odczuwali wobec niej wrogość.

Chiński reżim pod przywództwem Jianga bez ograniczeń stosował ekstremalną przemoc, ustawiczną propagandę i taktyki prania mózgu w celu zmuszenia praktykujących Falun Gong, by wybrali pomiędzy swoją wiarą a życiem. W trakcie prześladowań miliony ludzi uwięziono lub przetrzymywano w obozach pracy, centrach zatrzymań, szpitalach dla obłąkanych, zakładach odwykowych lub nieoficjalnych „czarnych więzieniach” za odmowę wyrzeczenia się przekonań.

Organizacje broniące praw człowieka udokumentowały ponad 100 metod tortur stosowanych przez chińskie władze do prześladowania Falun Gong, a także stosowanie toksycznych substancji uszkadzających układ nerwowy. Wielu praktykujących zmarło, zostało okaleczonych lub popadło w obłęd w wyniku tych nadużyć.

Praktykujący Falun Gong biorą udział w wiecu zorganizowanym na terenie National Mall w Waszyngtonie, 21.07.2022 r., by upamiętnić 23. rocznicę rozpoczęcia prześladowań grupy duchowej Falun Gong przez chiński reżim (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Praktykujący Falun Gong biorą udział w wiecu zorganizowanym na terenie National Mall w Waszyngtonie, 21.07.2022 r., by upamiętnić 23. rocznicę rozpoczęcia prześladowań grupy duchowej Falun Gong przez chiński reżim (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Liczba zgonów spowodowanych prześladowaniami jest trudna do oszacowania ze względu na trudności w przekazywaniu informacji z Chin kontynentalnych. Minghui.org, amerykańska strona internetowa założona przez praktykujących Falun Gong w celu udokumentowania prześladowań, potwierdziła i zweryfikowała śmierć 4828 osób z rąk władz za odmowę porzucenia wiary w Falun Gong.

Wiele zgonów jednakże nie zostało zgłoszonych lub nie można ich było uwzględnić, dlatego że ofiary zostały zamordowane w warunkach największej tajemnicy – np. w celu grabieży organów.

Oprócz tortur fizycznych i psychicznych partia komunistyczna pod przywództwem Zemina narzuciła również środki mające na celu wyłączenie Falun Gong z życia publicznego. Zwolennicy byli zwalniani z pracy, wydalani ze szkół lub uczelni lub pozbawiani emerytur oraz innych świadczeń socjalnych. Krewni praktykujących również doświadczyli wielkiego cierpienia, a represje rozbiły niezliczone rodziny.

Grabież organów

W marcu 2006 roku kobieta z północno-wschodnich Chin mieszkająca w Stanach Zjednoczonych stała się pierwszym świadkiem, który zabrał głos w sprawie grabieży organów, kiedy zeznała, że jej były mąż pobrał rogówki tysiącom praktykujących Falun Gong, począwszy od wczesnych lat 2000.

Od tego czasu World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG, Światowa Organizacja ds. Badania Prześladowań Falun Gong) i inne niezależne organizacje przeprowadziły szeroko zakrojone dochodzenia i zweryfikowały zarzuty dotyczące grabieży organów. Jeden z badaczy nazwał to zbrodnią „nigdy wcześniej nie widzianą na tej planecie”.

David Kilgour, były sekretarz stanu ds. Azji i Pacyfiku w rządzie Kanady (z prawej) przedstawia raport na temat grabieży organów od więźniów sumienia – praktykujących Falun Gong w Chinach. Towarzyszy mu David Matas, współautor raportu i światowej sławy prawnik, obrońca praw człowieka (Matt Hildebrand / The Epoch Times)

David Kilgour, były sekretarz stanu ds. Azji i Pacyfiku w rządzie Kanady (z prawej) przedstawia raport na temat grabieży organów od więźniów sumienia – praktykujących Falun Gong w Chinach. Towarzyszy mu David Matas, współautor raportu i światowej sławy prawnik, obrońca praw człowieka (Matt Hildebrand / The Epoch Times)

12 grudnia 2013 roku Parlament Europejski przyjął pilną rezolucję, w której domaga się od władz chińskich natychmiastowego zakończenia praktyki grabieży organów i uwolnienia wszystkich więźniów sumienia, w tym praktykujących Falun Gong.

19 maja 2016 roku WOIPFG opublikował obszerny raport, który zawierał nagrania rozmów telefonicznych przeprowadzonych podczas śledztwa, jak również inne formy dowodów na to, że grabież organów odbywała się przy wsparciu państwa i została zlecona osobiście przez Jianga.

13 czerwca 2016 roku Izba Reprezentantów USA przyjęła Rezolucję nr 343, aby potępić proceder grabieży organów w Chinach.

Kapitol Stanów Zjednoczonych na Capitol Hill w Waszyngtonie, D.C., 6.08.2022 r. (Anna Rose Layden / Getty Images)

Kapitol Stanów Zjednoczonych na Capitol Hill w Waszyngtonie, D.C., 6.08.2022 r. (Anna Rose Layden / Getty Images)

22 czerwca 2016 roku trzej badacze David Kilgour, David Matas i Ethan Gutmann wspólnie opublikowali 700-stronicowy raport na temat grabieży organów w Chinach. Oszacowali, że chińskie szpitale wykonywały rocznie od 60 do 100 tysięcy operacji przeszczepów, a głównym źródłem dawców byli praktykujący Falun Gong.

W 2019 roku niezależny społeczny Trybunał dla Chin, utworzony przez zespół prawników i ekspertów, stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że chiński reżim przez lata pobierał organy od żyjących więźniów sumienia „na znamienną skalę”, i nadal się tego dopuszcza, oraz że praktykujący Falun Gong byli głównym źródłem pozyskiwania organów. Trybunał orzekł, że stanowiło to zbrodnię przeciwko ludzkości.

Dewastacja ekonomiczna

Prześladowania wymierzone w praktykujących Falun Gong w ciągu ostatnich dwóch dekad pochłonęły ogromną ilość zasobów finansowych, ludzkich i społecznych, jednocześnie kosztowały państwo i naród chiński nieobliczalną fortunę.

Według dochodzeń przeprowadzonych przez WOIPFG, Chiny wydały średnio prawie jedną czwartą swojego rocznego dochodu na represje wymierzone w Falun Gong w szczytowych latach prześladowań. Inne źródło wskazało, że KPCh zmobilizowała środki równe trzem czwartym chińskiego PKB na utrzymanie prześladowań Falun Gong. Oficjel z chińskiego Ministerstwa Finansów przyznał, że „polityka represji wobec Falun Gong była wspierana hojnymi funduszami. Bez tych pieniędzy utrzymanie prześladowań byłoby niemożliwe”.

Ludzie noszą maski, gdy przemieszczają się ulicą podczas smogu, Pekin, Chiny, 18.11.2021 r. (Lintao Zhang / Getty Images)

Ludzie noszą maski, gdy przemieszczają się ulicą podczas smogu, Pekin, Chiny, 18.11.2021 r. (Lintao Zhang / Getty Images)

Klika Jianga zmobilizowała miliony osób jako personel do przeprowadzenia prześladowań. Pensje, premie, wynagrodzenia za nadgodziny i inne świadczenia przyznane tej grupie przekroczyły 100 mld juanów w wydatkach rocznych.

Przykłady innych kosztów związanych z prześladowaniami wymierzonymi w Falun Gong obejmują stosowanie nagród finansowych zachęcających zwykłych obywateli, aby donosili władzom o praktykujących, zatrudnianie zagranicznych agentów i bandytów do prześladowania i nękania społeczności Falun Gong za granicą, zakup zagranicznych chińskojęzycznych mediów w celu zniesławienia Falun Gong oraz pomoc zagraniczną oferowaną krajom rozwijającym się w zamian za wspieranie Chin w tematach dotyczących praw człowieka na forum ONZ oraz na innych międzynarodowych forach.

Frank Fang jest dziennikarzem z Tajwanu. Relacjonuje wiadomości z USA, Chin i Tajwanu. Ukończył studia magisterskie z zakresu materiałoznawstwa na Uniwersytecie Tsinghua na Tajwanie.
@HwaiDer

Tekst oryginalny ukazał się w anglojęzycznej edycji „The Epoch Times” dnia 2022-11-30, link do artykułu: https://www.theepochtimes.com/former-chinese-communist-party-leader-jiang-zemin-dies_4894477.html

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję