Rozdział pierwszy: Diabelskie strategie na zniszczenie ludzkości

„Jak diabeł komunizmu rządzi naszym światem”. Rozdział pierwszy (The Epoch Times)

„Jak diabeł komunizmu rządzi naszym światem”. Rozdział pierwszy (The Epoch Times)

Upiór komunizmu nie zniknął wraz z rozpadem partii komunistycznej w Europie Wschodniej

Na łamach polskiej edycji „The Epoch Times” przedstawiamy w częściach adaptację książki „Jak diabeł komunizmu rządzi naszym światem”, opublikowanej oryginalnie w języku chińskim, autorstwa tego samego zespołu redakcyjnego, który wydał „Dziewięć komentarzy na temat partii komunistycznej”.

Diabelski spisek na zniszczenie ludzkości jest przygotowywany od wieków. Jego aranżacje manifestują się w labiryncie spraw społecznych, od ruchów masowych po rządowe elity, na całym świecie i przez całą historię, nieprzerwanie działając, by zniewolić i zniszczyć człowieka.

Spis treści:

1. Deprawowanie ludzkich myśli

a. Podstęp ateizmu
b. Mit materializmu
c. Bluźnierstwo ewolucji
d. Kult nauki
e. Zasady działań dezintegracyjnych
f. Przeintelektualizowanie
g. Fałszowanie języka

2. Obalanie tradycyjnej kultury

a. Wypaczenie edukacji
b. Zdegenerowana sztuka
c. Kontrola mediów
d. Promowanie pornografii, hazardu i narkotyków
e. Rozkład wszystkich warstw społecznych

3. Rozkład społeczeństwa

a. Erozja Kościoła
b. Rozpad rodziny
c. Totalitaryzm na Wschodzie
d. Infiltrowanie Zachodu
e. Wypaczenie prawa
f. Finansowe manipulacje
g. Superrząd

4. Planowanie przewrotu społecznego i sfabrykowanie niepokoju

a. Działania wojenne
b. Rewolucja
c. Kryzys ekonomiczny
d. Odseparowanie człowieka od jego ziemi i korzeni
e. Kontrola ruchów społecznych
f. Terroryzm

5. Dziel i rządź

a. Niszczenie sprzeciwu
b. Wciąganie elit
c. Ogłupianie mas
d. Tworzenie motłochu
e. Przyspieszenie wymiany pokoleniowej
f. Rozbijanie społeczeństwa

6. Podstęp i obrona

a. Jawny spisek
b. Zamaskowane działania
c. Demonizowanie opozycji
d. Odwracanie uwagi
e. Przechwytywanie większości

1. Deprawowanie ludzkich myśli

Diabeł odwrócił kryteria odróżniania dobra od zła. Przedstawia prawość jako nikczemną, a występki jako życzliwość. Przybiera swoje złowieszcze pojęcia w „naukę” i maskuje swoją gangsterską logikę, używając „sprawiedliwości społecznej”. Używa „politycznej poprawności”, aby narzucić kontrolę myśli i szerzy „docenianie neutralności”, aby uczynić człowieka niewrażliwym na okrucieństwo.

a. Podstęp ateizmu

Człowiek został stworzony przez niebiosa, a wierni otrzymali boską ochronę. Dlatego też pierwszym krokiem do zniszczenia człowieka jest zerwanie połączenia pomiędzy człowiekiem a bogami. Diabeł wysłał swoich agentów w ludzkim świecie, aby szerzyli ateizm i stopniowo zniekształcili ludzkie myśli.

W 1850 roku niemiecki materialista filozof Ludwig Feuerbach powiedział, że Bóg jest jedynie projekcją ludzkiej natury wewnętrznej. Socjalistyczny hymn „Międzynarodówka” zakłada, że nigdy nie było żadnego Stwórcy. W rzeczywistości ludzkie standardy moralne, kultura, struktura społeczna i racjonalne myślenie – wszystkie pochodzą od Opatrzności. W burzliwych prądach historii wiara w bogów jest jak silna lina kotwiczna, utrzymująca ludzkość od zagubienia się wśród fal.

Zastanawiając się nad rozlewem krwi podczas rewolucji francuskiej, która obaliła monarchię i duchowieństwo, brytyjski filozof Edmund Burke powiedział: „Kiedy ludzie zaczynają bawić się w Boga, to zachowują się jak diabły”. Ateizm kusi aroganckich ludzi do zabawy w Boga i usiłuje kontrolować losy innych oraz społeczeństwa. Najbardziej fanatyczni komuniści dążą do uczynienia z siebie bogów. Szerzenie ateizmu to pierwszy krok w diabelskim planie zniszczenia rodzaju ludzkiego.

b. Mit materializmu

Umysł i materia istnieją jednocześnie. Podstawowym założeniem marksizmu jest dialektyczny materializm, który zaprzecza istnieniu duszy. Materializm ma swoje korzenie w rewolucji przemysłowej, kiedy to nagły postęp w nauce, technologii i produkcji napędziły kult empiryzmu i materializmu. Ludzie stracili wiarę w boskie cuda i odrzucili przykazania dane im przez Boga.

Materializm stworzony przez diabła to nie koncept filozoficzny, lecz demoniczna broń do obalenia duchowości człowieka. Materializm, wytwór ateizmu, utworzył w rezultacie podstawę dla całego mnóstwa aspiracji intelektualnych.

c. Bluźnierstwo ewolucji

Teoria ewolucji Darwina sama w sobie jest wadliwą hipotezą, która długo była dyskredytowana. Ale diabeł zmienił swoje prostackie argumenty w instrument do zerwania więzi pomiędzy bogami a człowiekiem. Teoria ta bluźnierczo zrównuje człowieka ze zwierzętami, podważając automatycznie w człowieku poczucie własnej wartości i szacunek do boskiego stworzenia. W XX wieku teoria ewolucji przejęła sfery badań naukowych i edukacji, a kreacjonizm został wykluczony z nauczania.

Od oryginalnej teorii Darwina wziął swój początek szkodliwy koncept darwinizmu społecznego. „Naturalna selekcja” i „przetrwanie najsilniejszego” sprowadziły społeczność międzynarodową do roli dżungli i barbarzyńskich walk pomiędzy narodami.

d. Kult nauki

Uzbrojony w empiryzm i naukę diabeł promował kult nauki, aby zastąpić rozsądek ludzki „naukową racjonalnością”. Ludzie zostali doprowadzeni do przekonania, aby wierzyć tylko w to, co zobaczą i namacalnie poczują, wzmacniając tym samym ateistyczny światopogląd.

Współczesna społeczność naukowa odrzuca wszelkie zjawiska, których nie może wytłumaczyć lub zweryfikować swoimi metodami, uważając je za przesądy i pseudonaukę, jeżeli już nie ignoruje ich zupełnie. Nauka stała się pewnego rodzaju świecką religią, używaną do represji wiary i moralności, dominując nad edukacją i myślą akademicką.

e. Zasady działań dezintegracyjnych

Dialektyczna teoria wyrażona przez niemieckiego filozofa Georga Hegla jest ogólnym zestawem zasad do logiki myślenia. Myśliciele w starożytnych Chinach opracowali te zasady podczas epoki przed dynastią Qin (221-206 p.n.e.).

Marksizm zaabsorbował wybrane aspekty z pracy Hegla, wyolbrzymiając naturę konfliktu dialektycznego. Jak ujął to chiński przywódca republikański Chiang Kai-shek, celem komunizmu nie jest rozwiązywanie problemów, ale „poszerzenie globalnych sprzeczności do największych możliwych rozmiarów i spowodowanie, aby walka między ludźmi trwała wiecznie”.

Jak pokazują niezliczone przypadki w praktyce, zły upiór komunizmu wznieca nienawiść między ludźmi, stwarza i eskaluje konflikty, i ostatecznie przejmuje władzę poprzez brutalną rewolucję lub podstęp.

f. Przeintelektualizowanie

Ateizm i materializm zrodziły wiele trendów filozoficznych i ideologicznych, takich jak marksizm, makiawelizm, socjalizm, nihilizm, anarchizm, estetyzm, freudyzm, modernizm, egzystencjalizm, postmodernizm i dekonstruktywizm. Ich zwolennicy i wyznawcy błądzą w bezsensownym i przegadanym dyskursie, pomijając sprawy o prawdziwym znaczeniu.

Klasa intelektualna była niegdyś złożona z najmądrzejszych i najbardziej wykształconych elit społeczeństwa, lecz w ostatnim stuleciu intelektualiści stali się narzędziem złego diabła, by promować jego ideologię i błędnie interpretować świat wedle wynaturzeń diabła.

g. Fałszowanie języka

Jak w języku „nowomowy” stworzonym przez supermocarstwo Oceanii w powieści Georga Orwella Rok 1984, agenci diabła przekształcili język tak, aby pasował do interesów diabła. W diabelskim słowniku „wolność” oznacza ekstremalny stan niepohamowany przez moralność, prawo czy tradycję. Sformułowania takie jak „wszyscy ludzie są dziećmi Boga”, „wszyscy ludzie są równi wobec prawa” czy „zasada równouprawnienia” zostały zniekształcone w absolutny egalitaryzm. „Życzliwy człowiek kocha innych” oraz „kochaj sąsiada jak siebie samego” stały się amoralnym oszustwem pod tak zwaną „tolerancją”. Racjonalne myślenie stało się narzędziem nauki empirycznej o ograniczonych horyzontach myślowych. W pogoni za urawniłowką sprawiedliwość stała się „sprawiedliwością społeczną”.

Język jest instrumentem myśli. Poprzez przejęcie kontroli nad definicjami i niuansami języka diabeł ogranicza ludzkie myśli, aby człowiek doszedł do demonicznych wniosków.

2. Obalanie tradycyjnej kultury

Ortodoksyjna kultura ludzkości została przekazana przez bogów. Utrzymując działanie ludzkiego społeczeństwa w normie, najważniejszą rolą kultury zainspirowanej przez Boga jest dostarczenie ludzkości środków do zrozumienia boskiego prawa nauczanego w czasach ostatecznych, aby zostać ocalonym od zniszczenia.

Kultura zainspirowana przez Boga ostrzega ludzi, aby strzegli się przed spiskiem diabła, który posługuje się ukrytymi środkami, aby odciąć ludzkość od jej tradycji i zniszczyć jej kulturę. Aby obalić tradycyjny pogląd na życie i moralne wartości, diabeł wynalazł wiele szczytnych celów, prowadząc ludzi do wykorzystywania swojego życia do walki oraz do poświęcania samych siebie dla tych spaczonych nowych idei.

a. Wypaczenie edukacji

Przez tysiące lat tradycyjna edukacja chroniła i przekazywała dalej wyśmienitą kulturę ludzkości. Nakierowywała ludzi, aby byli miłosierni, zachowywali swoje moralne cnoty, nabywali profesjonalnych umiejętności oraz aby byli dobrymi ludźmi i obywatelami. Począwszy od XIX wieku, narody Europy oraz Ameryka utworzyły systemy darmowej publicznej edukacji.

Jednak na początku XX wieku szkoły zaczęły indoktrynować uczniów przeciwko tradycji i moralności. Teoria ewolucji zaczęła być programem obowiązkowym. Podręczniki powoli zaczęły być wypełniane ateizmem, materializmem i walką klas, podczas gdy diabeł rozszerzył swoją kontrolę poza ich zawartość. Tradycyjna kultura, której przykładem była świetna klasyka literatury, była w sprzeczności z diabelskim prądem ideologicznym i była coraz bardziej marginalizowana.

Inteligentni i życzliwi uczniowie byli wabieni do podążania za diabelską ideologią, która rzuciła ich błyskotliwość w pogoń za sprawami bez znaczenia, pozostawiając ich nieprzygotowanych w podstawowych sprawach życiowych i związanych ze społeczeństwem. Poprzez wydłużenie czasu w szkole oddzielono dzieci od opieki rodziców i środowiska ich rodzin, karmiąc ich na siłę od młodości diabelską ideologią.

Pod sloganem „niezależnego myślenia” uczniowie byli zachęcani do zrywania z tradycją oraz do pogardy wobec rodziców i nauczycieli. Wychowywano ich na osoby antytradycyjne i antyautorytatywne. Standardy akademickie były stopniowo obniżane, wpływając tym samym na zdolności matematyczne i wiedzę uczniów. Byli karmieni „politycznie poprawną” narracją historyczną i naukami socjalnymi oraz zostali zanurzeni w wulgarnym środowisku.

W krajach rządzonych przez diabła uczniowie przechodzą pranie mózgu jego demoniczną ideologią w niemalże odosobnionym środowisku, od przedszkola do szkół wyższych. W momencie gdy kończą edukację i wchodzą do społeczeństwa, ich umysły są pełne pokręconej logiki.

b. Zdegenerowana sztuka

Tradycyjna prawa sztuka pochodzi od bogów, najpierw ukazywała się w świątyniach, kościołach czy innych miejscach kultu. Prawdziwa sztuka prezentuje prawdziwość, życzliwość, piękno i uczciwość, pomagając utrzymać ortodoksyjną, moralną kulturę i prawość.

Diabeł używa zdegenerowanej sztuki do zniszczenia tej tradycyjnej. Pod pretekstem „ukazywania rzeczywistości” wprowadził impresjonizm do sztuk plastycznych oraz realizm i naturalizm do literatury. Pod przebraniem „innowacyjności” i „krytyki rzeczywistości” wprowadził ekspresjonizm, sztukę abstrakcji, modernizm, postmodernizm i tak dalej. To, co wzniosłe, szlachetne i niewinne, jest ośmieszane, podczas gdy wulgarne i bezwstydne jest wychwalane.

Śmieci zajęły galerie sztuki. Kakofoniczne rytmy i nieprzyzwoite dźwięki są teraz nazywane „muzyką”. Mroczne, złowieszcze obrazy przedstawiają rzeczy z krainy umarłych. Granice moralne zostały przełamane pod przebraniem sztuki performance’u. Wielu młodych stało się zagorzałymi fanami zdegenerowanych celebrytów.

c. Kontrola mediów

Diabeł oszukuje ludzi, używając wszystkich metod, aby kontrolować ich źródła informacji, w głównej mierze mass media. W krajach, w których posiada władzę polityczną, media są machiną propagandową, prowadzoną przez partię komunistyczną. Gdzie indziej używa wolności wypowiedzi, aby zakopać poważne reportaże i dyskusje w lawinie fake newsów, wulgarnych treści i pospolitych sensacji.

Do kontroli mediów są wykorzystywane motywacje finansowe, co pozwala diabłowi porwać opinię publiczną. Większość ludzi, zajęta własnymi sprawami i osobistymi zainteresowaniami, jest niezdolna do tego, by rozpoznać istotne kwestie i fakty wśród lawiny informacji. Głosy kilku, którzy posiadają mądrość i odwagę, by rozpoznać diabelski spisek, są zagłuszane i marginalizowane przez hałas, co sprawia, że nie mają żadnego wpływu na całość obrazu.

d. Promowanie pornografii, hazardu i narkotyków

Diabeł promuje zdegenerowany styl życia, wyzwolenie seksualne i homoseksualizm. Wspiera hazard i narkotyki, tworząc społeczeństwo uzależnionych. Młodzi są przyklejeni do urządzeń elektronicznych i gier wideo wypełnionych przemocą, pornografią i obrzydlistwem.

e. Rozkład wszystkich warstw społecznych

Bogowie zaaranżowali tradycyjne zawody w ludzkim społeczeństwie, pozwalając ludziom na zachowanie pamięci o bogach i podtrzymanie połączenia z boskością poprzez ich pracę. Diabeł nie może tego tolerować.

Diabeł zesłał niezliczone demony, by te zaatakowały i podważyły tradycyjne warstwy społeczne. Poszukujący sławy i zysku, w imieniu innowacyjności, upichcili różnego rodzaju spaczone „dzieła”, zapełniając świat ekscentrycznymi i zdegenerowanymi trendami.

Kiedy ludzie przestają realizować wolę bogów, tracą zainteresowanie prawdziwym celem bycia człowiekiem. Ostatecznie wpadną w ręce diabła i zostaną zniszczeni.

3. Rozkład społeczeństwa

Organizacja i ideologia komunizmu wywodzi się od gangów i sekt. Na Wschodzie komunizm jest reprezentowany przez liderów partii, takich jak Włodzimierz Lenin, Józef Stalin, Mao Zedong, Jiang Zemin, i ich zwolenników. Sytuacja na Zachodzie jest bardziej skomplikowana, jako że diabeł wybrał potężne elity w rządzie, biznesie, środowisku akademickim, religii i w innych obszarach do realizacji swojego spisku, mającego na celu rozkład społeczeństwa.

a. Erozja Kościoła

Niegdyś prawe religie zostały przesączone świecką religią socjalizmu. Przedstawiciele diabła w Kościele modyfikują tradycyjne nauki, a nawet święte pisma. Stworzyli oni „Teologię wyzwolenia”, by nasączyć prawą wiarę marksistowską ideologią i walką klas oraz aby szerzyć moralne wypaczenie wśród kleru. Z tego powodu wielu wyznawców utraciło nadzieję pokładaną w Kościele i zrezygnowało z wiary w boskie zbawienie.

b. Rozpad rodziny

Bogowie stworzyli rodzinę, państwo i Kościół jako kamienie węgielne dla ludzkiej cywilizacji. Rodzina jest ważnym bastionem moralności oraz tradycji i służy jako łącznik z kulturą, aby ta była przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Diabeł atakuje tradycyjną rodzinę oraz role płci, wykorzystując do tego feminizm, antypatriarchat, wyzwolenie seksualne i legalizację homoseksualizmu, sprzyjając konkubinatom, cudzołóstwu, rozwodom i aborcji. Zniszczenie rodziny jest kluczowym elementem diabelskiego planu pozbycia się rodzaju ludzkiego.

c. Totalitaryzm na Wschodzie

Wykorzystując osłabienie Rosji po I wojnie światowej, diabeł zainicjował rewolucję, by zmusić cara do abdykacji, potem rozpoczął rewolucję październikową w celu przejęcia władzy. W następstwie został utworzony Związek Radziecki, pierwszy światowy socjalistyczny reżim. Została również utworzona Międzynarodówka Komunistyczna, aby eksportować rewolucję na cały świat.

W 1919 i 1921 roku partie komunistyczne zostały założone w Stanach Zjednoczonych i Chinach, i obie otrzymywały rozkazy z Rosji Radzieckiej. Wspierana przez Związek Radziecki i wykorzystująca zniszczenia II wojny światowej Komunistyczna Partia Chin przejęła Chiny poprzez przemoc i oszustwo.

Po przejęciu władzy zarówno sowiecka, jak i chińska partia komunistyczna w czasach pokoju bezwzględnie wymordowały dziesiątki milionów swoich własnych obywateli. Komunistyczna Partia Chin kontynuowała kurs rewolucji pod „dyktaturą proletariatu” i rozpoczęła bezprecedensową rewolucję kulturalną, wypowiadając wojnę zdobyczom ludzkiej cywilizacji i rozpoczynając bestialską napaść na liczącą sobie 5000 lat tradycyjną chińską kulturę.

Od 1980 roku partia wprowadziła reformy ekonomiczne, by oddalić swój upadek, lecz sfera polityczna pozostała pod ostrą kontrolą totalitarną. Do chwili obecnej partia utrzymała ścisłą kontrolę nad władzą poprzez kampanie represji, takie jak rozprawienie się z ruchem demokratycznym czy prześladowania Falun Gong.

d. Infiltrowanie Zachodu

Chiński dwór cesarski, zachodnie boskie prawo królów oraz amerykański system gwarantujący zachowanie równowagi władzy są formami rządów ustanowionych przez bogów dla ludzi, zgodnie z ich unikalną kulturą i środowiskiem. Diabeł niezdolny do przejęcia władzy poprzez rewolucję na Zachodzie użył ideologicznej propagandy wywrotowej do uzyskania kontroli i korzystania z niej. Pomijając brutalną rewolucję, zachodnie kraje zaadaptowały na wielką skalę różne cechy charakterystyczne komunistycznego systemu.

e. Wypaczenie prawa

Prawo ma swój początek w boskich przykazaniach i jest uzasadnione moralnością. Redefiniując koncepty moralności i wolności, diabeł wpłynął na formowanie i interpretowanie praw. W krajach komunistycznych na Wschodzie diabeł interpretuje prawa wedle własnego uznania.

Na Zachodzie niszczy on prawa poprzez podważenie i modyfikowanie ich, by przedefiniować ludzkie zachowania i wykorzenić moralne pojęcia dobra i zła. Osłania on występki takie jak morderstwa, cudzołóstwo czy homoseksualizm, karząc jednocześnie prawych obywateli.

f. Finansowe manipulacje

Zniesienie standardu złota i przyjęcie niestabilnego pieniądza fiducjarnego spowodowało wieloletnie kryzysy ekonomiczne. Tradycyjna mądrość zarządzająca finansami w sposób długofalowy straciła na znaczeniu, łapiąc w pułapkę zarówno rządy, jak i osoby indywidualne w kulturze nadmiernej konsumpcji i nadmiernego wydawania. Suwerenność narodowa została osłabiona poprzez długi rządu, a ludzie są zachęcani do pożyczania nieskończonej ilości pieniędzy od banków i od państwa.

g. Superrząd

Diabeł manipulował globalizacją, pomagając ustanowić rząd światowy, który narusza suwerenne prawa poszczególnych krajów. Z jednej strony, promuje on utopijne wizje organizacyjne i slogany takie jak Liga Narodów, Organizacja Narodów Zjednoczonych, „integracja regionalna” czy „rząd światowy”.

Z drugiej strony, grozi przywódcom i narodom, by podążali za jego dyrektywami. Okrada ludzi z ich spokoju i bezpieczeństwa poprzez fabrykowanie wojny i niepokoju społecznego. Celem jego jest to, aby całym światem rządził jeden totalitarny superrząd, oraz narzucenie surowej administracyjnej i ideologicznej kontroli oraz kontroli populacji.

4. Planowanie przewrotu społecznego i sfabrykowanie niepokoju

W celu obalenia tradycyjnego społeczeństwa diabeł spowodował masową imigrację, ruchy społeczne oraz niepokoje społeczne na skalę masową. Ten zdumiewający proces jest w toku od kilku ostatnich wieków.

a. Działania wojenne

Wojna jest jednym z najefektywniejszych narzędzi diabła, gdyż może za jej pomocą przerwać stary ład międzynarodowy, zniszczyć bastiony tradycji oraz przyspieszyć rozwój swojej ideologii. Wiele wojen było prowadzonych pod diabelskim wpływem. Diabeł wykorzystał I wojnę światową, aby obalić kilka europejskich imperiów, głównie carską Rosję, co wybrukowało drogę do rewolucji bolszewickiej.

II wojna światowa ułatwiła sytuację Komunistycznej Partii Chin, by przejąć kontrolę, oraz Związkowi Radzieckiemu, by najechać na Europę Wschodnią, tym samym tworząc powojeny obóz socjalistyczny.

II wojna światowa stworzyła również nieład dekolonizacji, który to radziecki i chiński reżimy komunistyczne wykorzystały do wspierania światowego ruchu komunistycznego. „Ruchy narodowowyzwoleńcze” spowodowały, że wiele krajów w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej znalazło się w obozie socjalistycznym.

b. Rewolucja

Dla diabła najszybszą drogą do zniszczenia ludzkości jest przejęcie władzy politycznej i z tego powodu jest to jego pierwszy wybór tam, gdzie jest to tylko możliwe. Podsumowując lekcje wyniesione z Komuny Paryskiej, Karol Marks napisał, że klasa robotnicza musi obalić pierwotny aparat rządowy i zastąpić go własnym państwem. Władza jest zawsze kwestią kluczową w marksistowskiej teorii politycznej.

Podżeganie do rewolucji można podzielić na następujące kroki:

1. wzniecanie nienawiści i waśni pomiędzy ludźmi
2. zwodzenie opinii publicznej kłamstwami oraz ustanowienie „zjednoczonego frontu rewolucyjnego”
3. pokonanie kolejno sił oporu
4. używanie przemocy do stworzenia atmosfery terroru i chaosu
5. przeprowadzanie zamachów stanu w celu przejęcia władzy
6. tłumienie „reakcjonistów”
7. budowanie i utrzymywanie nowego porządku przy użyciu terroru rewolucji.

Kraje komunistyczne próbowały zapoczątkować światową rewolucję poprzez Międzynarodówkę Komunistyczną, eksportując aktywizm rewolucyjny i wywołując niepokoje w niekomunistycznych krajach, wspierając lokalnych lewicowców.

c. Kryzys ekonomiczny

Kryzys ekonomiczny może być stworzony i wykorzystany jako środek dopingowy rewolucji lub przedstawiający ruchy socjalistyczne jako zbawców. Kiedy politycy w demokratycznych krajach są zdesperowani, szukając rozwiązań, zawierają faustowskie umowy, stopniowo kierując swoje kraje w kierunku wielkiego rządu i socjalizmu z wysokimi podatkami. Jak ujął to w swojej książce Rules for Radicals (pol. Reguły dla radykałów) Saul Alinsky: „Prawdziwe działanie to reakcja przeciwnika”.

Wielki kryzys lat trzydziestych był punktem kluczowym, w którym Europa i Stany Zjednoczone weszły na drogę do wielkiego rządu i rozległego interwencjonizmu. Kryzys finansowy 2008 roku kontynuował przechylanie szali na korzyść rozwijania lewicowej polityki.

d. Odseparowanie człowieka od jego ziemi i korzeni

Od czasów starożytnych ludzie przemieszczali się z jednego miejsca w inne. Jednakże ruchy migracyjne i imigracyjne mające miejsce w czasach obecnych są rezultatem celowej manipulacji złego upiora. Masowa imigracja rozkłada integralność narodową, granice, suwerenność, tradycje kulturowe oraz spójność społeczną.

Masy ludzi pozbawiane są swojej tradycyjnej tożsamości. Dzięki temu są o wiele łatwiej wciągani przez nowoczesne nurty. Imigrantom żyjącym w obcym środowisku jest ciężko zapewnić sobie środki do życia, a co dopiero głęboko zaangażować w procesy polityczne czy tradycje kulturowe ich własnych krajów.

Świeżo przybyli imigranci są łatwo rekrutowani jako dodatkowe głosy dla partii lewicowych. Tymczasem imigracja kreuje gotowe warunki do prowokowania nienawiści na tle rasowym czy religijnym.

e. Kontrola ruchów społecznych

Komunistyczny zły upiór robi użytek z trendów społecznych, by rozjuszać oraz agitować ludzi, potęgować konflikty i mobilizować olbrzymie ruchy, aby destabilizować społeczeństwo, rozbić swoich przeciwników politycznych, dominować debaty i przejmować wyższość moralną. Przykładami takich zachowań są ruch antywojenny, ruch na rzecz ochrony środowiska naturalnego i inne ruchy w zachodnim społeczeństwie.

f. Terroryzm

Rewolucje komunistyczne powiodły się dzięki aktom terroru, a reżimy komunistyczne wprowadziły zasady państwowego terroru. Sowieccy i chińscy komuniści wspierali grupy terrorystyczne jako swego rodzaju grupy zadaniowe przeciwko wolnemu światu. Większość ruchów terrorystycznych czerpie inspirację z leninowskiego modelu organizacyjnego. Diabeł wykorzystuje podziały pomiędzy ludźmi i ukierunkowuje wściekłość pojedynczych jednostek w kolektywną nienawiść.

Irracjonalizm, prowadzący terrorystów do rzezi niewinnych ludzi, tworzy atmosferę absurdalnej bezradności. Ludzie wystawieni na wiele incydentów nieokiełznanej przemocy stają się bardziej antyspołeczni, przygnębieni, paranoiczni i cyniczni. Wszystko to niszczy porządek publiczny i rozdrabnia społeczeństwo, ułatwiając diabłu ustanowienie swojej władzy.

5. Dziel i rządź

Diabeł kieruje ludźmi według ich zróżnicowanych charakterystycznych cech i motywacji. Może ich zamordować albo przekupić, albo zindoktrynować tak, aby służyli jako pionki rewolucji czy rebelii.

a. Niszczenie sprzeciwu

Niektórzy ludzie są mądrzejsi i bardziej spostrzegawczy od innych. Niektórzy są bliżej Boga, posiadają dobrą jakość oświecenia i są niepodatni na diabelskie sztuczki. Zwłaszcza w takich krajach jak Chiny, które mają długą i bogatą historię, trudno jest zmusić ludzi, by zaaprobowali oszustwo.

Komunistyczna Partia Chin musiała rozpocząć serie kampanii politycznych, które spowodowały rzezie dziesiątek milionów ludzi i przełamały ład kulturowy, wybijając elity, które były kustoszami tradycyjnej chińskiej kultury.

Gdy jest ktoś taki w Chinach czy na Zachodzie, diabeł nie zawaha się fizycznie zlikwidować świadomych członków społeczeństwa, którzy widzą jego spisek i są wystarczająco odważni, by wystąpić ze sprzeciwem. Aby to uczynić, diabeł aranżuje kampanie polityczne, prześladowania religijne, procesy pokazowe i morderstwa.

b. Wciąganie elit

Diabeł wciąga elity ze wszystkich narodów i branż. Aby tego dokonać, mierzy w ich zainteresowania i obdarza je władzą zgodnie z tym, jak blisko trzymają się jego planu. Tym, którzy szukają sławy i wpływów, diabeł daje reputację i władzę. Dla zachłannych aranżuje zyski. Nadmuchuje ego aroganckich oraz utrzymuje błogość ignorantów. Uzdolnieni są uwodzeni nauką, materializmem i nieograniczoną wolnością ekspresji.

Ideały osób ze wzniosłymi ambicjami i dobrymi intencjami zostają obrócone w samouwielbienie, sprawiając, iż czują ciepły blask pozycji prezydentów, premierów, naukowców think tanku, osób decyzyjnych, członków administracji, wielkich bankierów, profesorów, ekspertów, laureatów Nagrody Nobla i tym podobnych z wybitnym statusem społecznym, wpływami politycznymi i ogromną fortuną. Z chwilą objęcia stanowiska te wielkie osobistości są wchłonięte, każda według jej okoliczności. W diabelskich kalkulacjach wszyscy są nieświadomymi agentami i pożytecznymi idiotami.

c. Ogłupianie mas

Diabeł manipuluje wiedzą powszechną, posługując się fałszywą narracją, zwodząc ludzi swoim wypaczonym systemem edukacji i kontrolą mass mediów. Zgrabnie używa on poczucia bezpieczeństwa ludzi i płytkiej rozrywki, sprawiając, że publiczność dba tylko o swoje bezpośrednie interesy, wulgarną rozrywkę, sporty wyczynowe, plotki oraz folgowanie sobie w erotycznych i seksualnych pożądaniach. W tym samym czasie diabeł odwołuje się do najniższego wspólnego mianownika, by pozbawić wyborców ich czujności oraz rozsądku i przejąć elektorat.

W totalitarnych krajach komunistycznych ludziom nie pozwala się, by mieli do czynienia z polityką. W krajach demokratycznych uwaga tych, którzy interesują się dobrem publicznym, jest odwracana przez sprawy nieistotne (takie jak prawa osób transseksualnych), powtarzając słynny fortel starożytnej chińskiej historii wojskowej „otwarcie układać główną trasę, a tymczasem nacierać ukrytą drogą”. Wiralowe newsy, sensacje społeczne, a nawet ataki terrorystyczne i wojny są aranżowane, by zakamuflować prawdziwe intencje diabła.

Społeczeństwu są wpajane nowoczesna świadomość i mobilizacja, by wchłaniać mniejszość, która z uporem trzyma się tradycji. Intelektualiści szerzyli mocny krytycyzm wobec kultur regionalnych na całym świecie, pielęgnując wśród ich niewykształconych odbiorców wąskie horyzonty myślowe i uprzedzenia. Pojęcia krytycznego i kreatywnego myślenia są wykorzystywane do wystawiania młodszego pokolenia do walki przeciwko autorytetom, powstrzymując ich od przyswajania wiedzy i mądrości tradycyjnej kultury.

d. Tworzenie motłochu

Diabeł zindoktrynował większą część populacji do wzięcia udziału w rewolucji, by wymordować strażników tradycyjnej kultury w krajach komunistycznych. Po przejęciu władzy w Chinach przez partię komunistyczną wychowanie generacji „młodych wilków” trwało przez całe pokolenie. Byli oni zachęcani do walki, rozwalania, rabowania i palenia bez przebierania w środkach.

Podczas rewolucji kulturalnej nastoletnie dziewczyny bez wahania biły swoich nauczycieli na śmierć. Trolle internetowe Armia 50 Centów, którzy to aktywnie działają w różnych mediach społecznościowych w Chinach, nieustannie piszą o biciu i zabijaniu, a ich typowe posty to: „Odzyskać wyspy Diaoyu, nawet jeżeli Chiny zostaną zrównane z ziemią” i „Wolimy, żeby Chiny zostały pokryte grobami, byle dobić ostatniego Japończyka”. Ich mordercze zapatrywania są aktywnie kultywowane przez KPCh.

Na Zachodzie partia komunistyczna dumnie powołuje się na doświadczenia rewolucji francuskiej i Komuny Paryskiej. Każda rewolucja czy insurekcja jest rozpoczęta przez grupę motłochu, która nie ma skrupułów, wstydu ani współczucia.

e. Przyspieszenie wymiany pokoleniowej

Diabeł zaaranżował zmarginalizowanie starszego pokolenia i w trybie przyspieszonym usunął je ze społeczeństwa. Podczas gdy młodzi ludzie są obdarzani większymi prawami, władzą polityczną i przywilejami, starsi tracą swoje pozycje autorytetów i prestiżu, przyspieszając zerwanie ludzkości z tradycją.

Współczesna literatura, sztuka i popkultura są ukierunkowane na gusta i wartości młodych, którzy by nie zostać wykluczonymi ze środowiska przez rówieśników, pozostają pod presją pogoni za ostatnimi trendami w modzie. Gwałtowny postęp naukowy i technologiczny sprawia, iż starsi są niezdolni nadążyć i przystosować się do ogromnych zmian społecznych, które są wynikiem tego postępu.

Transformacja miast i wsi idzie w parze z masową migracją, izolując starszych i zrażając ich do teraźniejszości. Udręka i bezradność w ich osamotnieniu nasilają się przez rzeczywistość współczesnego życia, w którym młodzi są w ciągłym stanie rywalizacji i mają niewiele czasu, który mogliby poświęcić swoim rodzicom i starszym członkom rodziny.

f. Rozbijanie społeczeństwa

W tradycyjnym społeczeństwie ludzkim ludzie pomagają sobie nawzajem. Gdy pojawiają się konflikty, mają religię, moralność, prawa i zwyczaje regionalne, które umożliwiają dojście do rozwiązania i współpracę.

Dla diabła niemożliwe jest doprowadzenie do upadku tradycyjnego społeczeństwa w tak krótkim czasie. Najpierw musi podzielić społeczeństwo na małe zatomizowane grupy, doprowadzając do załamania tradycyjnych relacji pomiędzy pojedynczymi osobami, oddzielając je od reszty. Daje to diabłu dogodne możliwości zajęcia się ludzkością kawałek po kawałku.

Diabeł używa każdego możliwego standardu, by podzielić społeczeństwo na przeciwstawne grupy i wszcząć nienawiść i walkę pomiędzy nimi. Klasa, płeć, rasa, tożsamość etniczna czy wyznanie religijne mogą posłużyć jako podstawy do podziału.

Wyolbrzymia on antagonizmy pomiędzy burżuazją a proletariatem, władcami a poddanymi, postępowymi a „zacofanymi”, liberałami a konserwatystami – wszystko to w czasie, gdy rząd stopniowo poszerza swoją władzę. Zatomizowane, odizolowane jednostki najzwyczajniej nie mają nadziei na opieranie się totalitarnemu rządowi, który ma dostęp do wszystkich zasobów społeczeństwa.

6. Podstęp i obrona

Tak jak kryminalista próbuje zniszczyć dowody swojej zbrodni, diabeł robi wszystko, co może, aby się ukryć. Skala jego oszustwa jest trudna do pojęcia.

a. Jawny spisek

Diabeł w biały dzień przynosi ze sobą swoje ogromne plany i określa je jako sensowne, rozsądne i legalne. Normalna osoba nie może zrozumieć albo wyobrazić sobie istnienia tak ogromnego i nikczemnego spisku. Nawet kiedy ktoś próbuje ujawnić diabelską zmowę, innym niełatwo to zaakceptować. W dodatku diabeł wykorzystuje różnorodność środków do umyślnego ujawnienia części swojego spisku, siejąc nieufność, strach i dezorientację.

b. Zamaskowane działania

Podczas zimnej wojny świat był podzielony pomiędzy dwa wojskowe i polityczne obozy. Chociaż ich systemy społeczne wydawały się diametralnie przeciwstawne, ten sam, lecz w różnych formach, demoniczny proces miał miejsce po obydwu stronach.

Wielu rewizjonistów komunizmu w stylu zachodnim, socjalizmu, fabianizmu, liberalizmu i progresywizmu otwarcie odrzucało radziecki i chiński model, lecz ich starania zaprowadziły społeczeństwo na drogę ku socjalnej strukturze nieróżniącej się od tych w Związku Radzieckim i Chinach. W prostych słowach – diabeł użył totalitarnego Wschodu jako dywersji dla aktywnego infiltrowania Zachodu.

c. Demonizowanie opozycji

Tym, którzy ważą się ujawnić działania diabła, przyczepia się etykietę „teoretyków spiskowych”, „ekstremistów”, „skrajnych prawicowców”, „alternatywnych prawicowców”, „seksistów”, „rasistów”, „podżegaczy do wojny”, „bigotów”, „nazistów”, „faszystów” i inne obelżywe określenia, co ma na celu marginalizowanie ich oraz izolowanie od środowiska naukowego i całości społeczeństwa. Po tym jak staną się obiektami segregacji, pośmiewiska i strachu, ich idee nie zdobywają żadnej uwagi, a ich obecność żadnego wpływu.

d. Odwracanie uwagi

Diabeł skłania ludzi do pogardy i podejrzeń zarówno wobec określonych grup etnicznych, jak i pojedynczych jednostek, co odciąga uwagę od jego własnych nikczemnych planów.

e. Przechwytywanie większości

Nie wszyscy mogą zostać oszukani przez diabelskie podstępy. Zawsze znajdą się wystarczająco inteligentni czy spostrzegawczy, by odkryć diabelskie sekrety. Ale diabeł już zdążył ogarnąć większość ludzi swoimi wpływami i używa ich jako swojej przykrywki.

Ci nieliczni, którzy widzą diabła takim, jaki jest, są jak opuszczeni na dalekim pustkowiu. Ich nawoływanie pozostaje bez odpowiedzi, podczas gdy sami oczekują swojej zagłady.

Środki, jakimi diabeł niszczy ludzi, są nieskończone i ciągle się zmieniają. Ogólna strategia pokazana powyżej będzie gruntowniej rozpatrzona w następnych rozdziałach.

Przeczytaj Rozdział drugi.

Tekst oryginalny ukazał się w anglojęzycznej edycji „The Epoch Times” dnia 2018-06-03, link do artykułu: https://www.theepochtimes.com/chapter-1-the-devils-strategies-for-destroying-humanity_2547456.html

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję