Podsumowanie: Jak diabeł komunizmu rządzi naszym światem (UAKTUALNIONE)

„Jak diabeł komunizmu rządzi naszym światem”. Podsumowanie (The Epoch Times)

„Jak diabeł komunizmu rządzi naszym światem”. Podsumowanie (The Epoch Times)

Upiór komunizmu nie zniknął wraz z rozpadem partii komunistycznej w Europie Wschodniej

Na łamach polskiej edycji „The Epoch Times” przedstawiamy w częściach adaptację książki „Jak diabeł komunizmu rządzi naszym światem”, opublikowanej oryginalnie w języku chińskim, autorstwa tego samego zespołu redakcyjnego, który wydał „Dziewięć komentarzy na temat partii komunistycznej”.

Podsumowanie

Dzieje ludzkości obfitują w epoki wspaniałości i chwały, lecz także w niezliczone tragedie i katastrofy. Patrząc wstecz, odkrywamy, że moralna prawość zapowiada czystość rządów, siłę ekonomiczną, świetność kultury i dobrobyt narodowy, degeneracja moralna zaś zwiastuje upadek narodów i wyginięcie całych cywilizacji.

Obecnie ludzkość osiągnęła szczyt materialnego bogactwa, ale stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań spowodowanych spustoszeniem sianym przez komunizm. Ostatecznym celem komunizmu nie jest ustanowienie nieba na ziemi, lecz zniszczenie ludzkości. Natura komunizmu jest potwornym upiorem hartowanym w nienawiści, degeneracji i przez inne prymitywne siły we wszechświecie. Z nienawiści upiór ten zabił ponad 100 milionów ludzi, zbezcześcił kilka tysięcy lat wspaniałej cywilizacji i zepsuł ludzką moralność.

Komunistyczny upiór zaaranżował wypaczenie zarówno Wschodu, jak i Zachodu, przyjmując różne strategie w różnych krajach. Na Wschodzie dokonał bezwzględnej rzezi i zmusił ludzi, by stali się ateistami. Na Zachodzie komunizm obrał alternatywną drogę. Skrycie infiltruje społeczeństwo, uwodząc ludzi, by porzucili swoją wiarę i tradycyjne wartości moralne.

Wykorzystując komunistyczne reżimy, organizacje, towarzyszy podróży, współsprawców i innych agentów, komunizm zgromadził negatywne elementy obecne w ludzkim świecie, by stworzyć potężną siłę. Dzięki tej potędze podważył istniejącą i ustanowił swoją kontrolę we wszystkich sferach społecznych, w tym w polityce, ekonomii, prawie, edukacji, mediach, sztuce i kulturze. Dzisiejsza ludzkość znajduje się w niebezpieczeństwie.

Jeśli spojrzymy z perspektywy ostatnich dwóch stuleci rozwoju społecznego, powody triumfu komunizmu staną jasne. Gdy ludzie oddają się materialnym przyjemnościom, jakie przynosi postęp technologiczny, i pozwalają na rozprzestrzenianie się ateizmu, to odrzucają Boże miłosierdzie i oddają się złu. Zbłądziwszy bardzo, odeszli od tradycji ustanowionych przez Boskość, w związku z czym komunizmowi i jego niezliczonym ideologicznym permutacjom, takim jak socjalizm, liberalizm i progresywizm, łatwo jest zwieść większość ludzkości.

W tej naszej ostatniej epoce tradycyjna kultura gwarantuje ludziom zachowanie moralności i zbawienie. Ale gdy tradycyjna kultura jest atakowana, a fundamentalne prawdy moralne zostają odrzucone, związek między człowiekiem a Boskością zostaje zerwany. Człowiek już nie rozumie boskich instrukcji, a zło, siejąc spustoszenie w ludzkim wymiarze, króluje. Gdy ludzka moralność spada poniżej elementarnych standardów wymaganych od człowieka, niebiosa, choć niechętnie, muszą porzucić ludzkość. Diabeł wiedzie człowieka w otchłań potępienia.

Jednak po osiągnięciu skrajności okoliczności muszą się odwrócić. Odwieczną zasadą jest, że w królestwie ludzkim zło nigdy nie może pokonać prawości. Chwilowe zwycięstwo komunizmu jest zjawiskiem przejściowym, wywołanym przez diabła, który złudną potęgą i zdradliwymi pokusami zbałamucił ludzi. Człowiek, choć niedoskonały, posiada w swej naturze dobroć, cnotę i odwagę moralną, które były przekazywane i pielęgnowane przez tysiąclecia. W tym jest nasza nadzieja.

Światowe wydarzenia rozwijają się w niesamowitym tempie. Sprawiedliwość wznosi się, a ludzie świata się budzą.

W Chinach miliony ludzi pokojowo przeciwstawiły się tyrańskim rządom KPCh, pozostając niezłomnie w swojej wierze i moralności. Ponad 350 milionów Chińczyków, zainspirowanych serią redakcji pt. Dziewięć komentarzy na temat partii komunistycznej, odważnie wyrzekło się swoich więzi z KPCh i organizacjami z nią związanymi poprzez akt „tui dang”, czyli „wyrzeczenie się partii”. Coraz więcej ludzi z serca podejmuje decyzję, aby uwolnić się z kajdan komunizmu. Tak więc rozpad partii komunistycznej już się rozpoczął.

Koniec partii komunistycznej jest sprawą boskiej aranżacji. Jeśli przywódcy Chin podejmą kroki w celu zlikwidowania partii komunistycznej, zostaną im zapewnione wszystkie warunki do bezpiecznej zmiany. W przyszłości staną się prawdziwą władzą – nadaną przez Boskość. Jeśli uparcie odmówią zerwania z KPCh, przyjmą los partii jako swój własny, dołączając do jej ostatecznej klęski.

Świat doświadcza odrodzenia tradycyjnej kultury i moralności, będących w zgodzie z uniwersalnymi wartościami prawdą, życzliwością i cierpliwością. Na pierwszej linii tego renesansu stoi Shen Yun Performing Arts, które odbywa tournée na pięciu kontynentach. Za pośrednictwem chińskiego tańca klasycznego Shen Yun przekazuje te uniwersalne wartości widzom na całym świecie.

Zachód zaczął rozpoznawać infiltrację komunistyczną i jej podważanie tradycyjnej kultury, które miało miejsce w ciągu ostatniego stulecia. Oczyszczanie z elementów komunistycznych i wypaczeń nowoczesnej kultury rozpoczęło się w wielu dziedzinach, od prawa i edukacji po administrację rządową i relacje dyplomatyczne. Rządy stają się coraz czujniejsze wobec reżimów komunistycznych i sprzyjających im towarzyszy, co sprawia, że wpływy komunizmu na arenie międzynarodowej są mocno ograniczone.

Komunizm nie jest wrogiem, jakiego mogą pokonać siły wojskowe. Aby uwolnić świat z jego szponów, musimy zacząć od oczyszczenia się od wewnątrz. Założyciel Falun Dafa pan Li Hongzhi napisał w swoim artykule „Wycisz to, co zewnętrzne, poprzez kultywowanie wewnątrz”:

Gdy ludzie nie zważają na cnotę, to świat będzie w wielkim chaosie i wszystko wymknie się spod kontroli; jeden drugiemu będzie wrogiem i będą żyli bez radości. Żyjąc bez radości, nie będą się lękać śmierci. Laozi powiedział: „Jeżeli ludzie nie boją się śmierci, to co da straszenie ich śmiercią?”. To jest nieuchronne wielkie zagrożenie. Ludzie mają nadzieję na pokój na świecie. Jeśli w takim momencie dla osiągnięcia stabilizacji zostanie ustanowiona nadmierna liczba ustaw i praw, to będzie osiągnięty odwrotny rezultat. Aby rozwiązać ten problem, na całym świecie musi być kultywowana cnota – tylko w ten sposób ten problem może zostać gruntownie rozwiązany. Gdy urzędnicy są niesamolubni, to państwo nie będzie zdeprawowane. Gdy ludzie cenią kultywowanie siebie i pielęgnowanie cnót i gdy zarówno rządzący, jak i poddani będą kontrolować swoje myśli, to kraj będzie stabilny i wspierany przez cały naród. Będąc zjednanym i stabilnym, kraj w naturalny sposób odstraszy zewnętrznych wrogów, a zatem pokój zapanuje pod niebiosami; to jest dzieło mędrca[1].

Miłosierny Stwórca zawsze czuwa nad ludzkością. Katastrofy pojawiają się, gdy człowiek odwraca się od Boskości, a ludzkość może być zbawiona tylko przez powrót do naszego dziedzictwa nadanego przez Boskość. Jeśli pozostaniemy niewzruszeni w obliczu fasad diabła, utrzymamy prawdziwe miłosierdzie, podążymy za boskimi standardami bycia człowiekiem, ożywimy tradycyjne wartości i powrócimy do tradycyjnej kultury, Bóg wyzwoli ludzkość od zła. Dziś to, czy ludzkość pójdzie tą ścieżką, czy nie, jest wyborem, przed którym wszyscy stoimy.

Uaktualnione 2 lipca 2020 r.

Wszystkie rozdziały opublikowane w języku polskim: „Jak diabeł komunizmu rządzi naszym światem”.

Wszystkie rozdziały opublikowane w języku angielskim, w tym pliki audio i wideo w języku angielskim: „How The Specter of Communism Is Ruling Our World”.

Przypisy

1. Li Hongzhi, „Pacify the External by Cultivating the Internal”, w: Essentials for Further Advancement, January 5, 1996, https://www.falundafa.org/eng/eng/jjyz24.htm.

Tekst oryginalny ukazał się w anglojęzycznej edycji „The Epoch Times” dnia 2018-06-01, link do artykułu: https://www.theepochtimes.com/how-the-specter-of-communism-is-ruling-our-world-conclusion_2822442.html

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję