O 21 milionów zmniejszyła się liczba użytkowników telefonów komórkowych w Chinach, co może wskazywać na wysoką liczbę ofiar śmiertelnych wirusa KPCh

Ochroniarz sprawdza telefon komórkowy, pilnując wejścia do prawie pustego centrum handlowego w Pekinie, 27.02.2020 r. (NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images)

Ochroniarz sprawdza telefon komórkowy, pilnując wejścia do prawie pustego centrum handlowego w Pekinie, 27.02.2020 r. (NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images)

19 marca władze w Pekinie ogłosiły, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy liczba użytkowników telefonów komórkowych w Chinach zmalała o 21 milionów. Do dużej liczby zamknięć kont mogły przyczynić się zgony z powodu wirusa KPCh.

Telefony komórkowe są niezbędną częścią życia w Chinach.

Tang Jingyuan, ekspert ds. Chin mieszkający w Stanach Zjednoczonych, powiedział „The Epoch Times” 21 marca: „Poziom digitalizacji w Chinach jest bardzo wysoki. Po prostu nie da się funkcjonować bez telefonu komórkowego. Czy to kontakt z władzami w sprawie emerytury i ubezpieczenia społecznego, czy nabycie biletu kolejowego, czy zakupy […] bez względu na to, co ktoś chce zrobić, musi do tego użyć telefonu komórkowego”.

„Chiński reżim wymaga od wszystkich Chińczyków korzystania z telefonów komórkowych w celu wygenerowania kodu zdrowotnego. Obecnie Chińczycy mogą przemieszczać się na terenie Chin tylko z zielonym kodem zdrowotnym. Nie można, ot tak sobie, zrezygnować z telefonu komórkowego”.

1 grudnia zeszłego roku Chiny wprowadziły obowiązkowe skanowanie twarzy, aby potwierdzać tożsamość osoby, która zarejestrowała telefon. A już 1 września 2010 r. wymagały od wszystkich użytkowników telefonów komórkowych zarejestrowania telefonów na ich prawdziwe dane, dzięki czemu za pośrednictwem systemu monitorowania państwo może kontrolować na szeroką skalę, co kto mówi.

Ponadto konta bankowe i ubezpieczenia społeczne Chińczyków są powiązane z ich planami taryfowymi (ang. cellphone plans); aplikacje na chińskich telefonach sprawdzają karty SIM w państwowej bazie danych, aby upewnić się, że dany numer należy do danego użytkownika.

10 marca Pekin po raz pierwszy wprowadził kody zdrowotne powiązane z telefonami komórkowymi. Wszyscy ludzie w Chinach muszą zainstalować aplikację na telefon komórkowy i wpisać informacje o swoim zdrowiu. Następnie aplikacja generuje kod QR, który pokaże się w jednym z trzech kolorów i tym samym przypisze stan zdrowia użytkownika do jednej z kategorii. Czerwony oznacza, że dana osoba ma chorobę zakaźną, żółty – że może mieć chorobę zakaźną, a zielony oznacza, że dana osoba takiej choroby nie ma.

Pekin twierdził, że kody zdrowotne mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa KPCh, powszechnie znanego jako nowy koronawirus.

Kobieta sprawdza swój telefon komórkowy, Szanghaj, 17.03.2020 r.<br/>(HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

Kobieta sprawdza swój telefon komórkowy, Szanghaj, 17.03.2020 r.
(HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

21 milionów użytkowników telefonów komórkowych

19 marca Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych Chin (MPTI) podało, ilu użytkowników telefonów było w każdej prowincji w lutym 2019 r. W porównaniu z poprzednim zestawieniem, które ukazało się 18 grudnia 2019 r. i zawierało dane z listopada 2019 r., liczba użytkowników zarówno telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych drastycznie spadła. W analogicznym okresie rok wcześniej liczba użytkowników wzrosła.

Liczba użytkowników telefonów komórkowych spadła z 1,600957 mld do 1,579927 mld, co oznacza spadek o 21,03 mln. Liczba użytkowników telefonii stacjonarnej spadła z 190,83 mln do 189,99 mln, co oznacza spadek o 840 tys.

W lutym ubiegłego roku liczby te wzrastały. Według MPTI liczba użytkowników telefonów komórkowych wzrosła w lutym 2019 r. z 1,5591 mld do 1,5835 mld, co oznacza o 24,37 mln użytkowników więcej. Liczba użytkowników telefonii stacjonarnej wzrosła z 183,477 mln do 190,118 mln, co oznacza przyrost liczby użytkowników o 6,641 mln.

Według chińskiego Narodowego Biura Statystycznego populacja tego kraju na koniec 2019 r. była o 4,67 mln większa niż w 2018 r. i osiągnęła 1,40005 mld.

Spadek liczby użytkowników telefonii stacjonarnej w 2020 r. może być spowodowany ogólnokrajową kwarantanną w lutym, podczas której małe firmy zostały zamknięte. Zmniejszenia liczby użytkowników telefonów komórkowych nie da się jednak wyjaśnić w ten sposób.

Według danych operacyjnych wszystkich trzech chińskich operatorów telefonii komórkowej liczba kont wzrosła w grudniu 2019 r., lecz gwałtownie spadła w roku 2020.

China Mobile jest największym operatorem, mającym ok. 60 proc. chińskiego rynku telefonów komórkowych. Poinformował on, że w grudniu 2019 r. zyskał o 3,732 mln kont więcej, lecz stracił 0,862 mln w styczniu 2020 r. i 7,254 mln w lutym 2020 r.

Wynik China Mobile w analogicznym okresie 2019 r. był znacząco różny; firma zyskała o 2,411 mln kont więcej w styczniu 2019 r. i 1,091 mln więcej w lutym 2019 r.

China Telecom jest drugim co do wielkości operatorem, mającym ok. 21 proc. rynku. W grudniu 2019 r. zyskał on 1,18 mln użytkowników, lecz stracił 0,43 mln użytkowników w styczniu 2020 r. i 5,6 mln użytkowników w lutym 2020 r.

W 2019 r. zyskał 4,26 mln w styczniu i 2,96 mln w lutym.

China Unicom, który nie opublikował jeszcze danych za luty, ma takie same doświadczenia jak pozostałe dwa telekomy, jeśli chodzi o styczeń 2020 r. i początek 2019 r. Podczas gdy w styczniu 2019 r. zyskał 2,763 mln użytkowników, a w lutym 2019 r. znów zyskał 1,962 mln użytkowników, to w styczniu 2020 r. stracił 1,186 mln użytkowników.

Chiny pozwalają każdej osobie dorosłej ubiegać się o maksymalnie pięć numerów telefonii komórkowej. Od 10 lutego większość chińskich uczniów bierze udział w zajęciach online z wykorzystaniem numeru telefonu komórkowego, ponieważ nakazuje się, aby ich szkoły pozostały zamknięte. Konta tych uczniów są zarejestrowane pod nazwiskami rodziców, co oznacza, że niektórzy rodzice w lutym musieli otworzyć nowe konta na kolejny numer telefonu komórkowego.

Ekspedientka korzysta z telefonu komórkowego, oczekując na klientów, Jiujiang, 6.03.2020 r.<br/>(NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

Ekspedientka korzysta z telefonu komórkowego, oczekując na klientów, Jiujiang, 6.03.2020 r.
(NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

Analiza liczb

Najważniejszym pytaniem jest to, czy gwałtowny spadek liczby kont telefonów komórkowych odzwierciedla zamknięcie kont tych osób, które zmarły z powodu wirusa KPCh.

„Możliwe, że niektórzy pracownicy migrujący (za pracą – przyp. redakcji) mieli wcześniej dwa numery telefonów komórkowych. Jeden pochodził z ich rodzinnego miasta, a drugi z miasta, w którym pracują. W lutym mogli zrezygnować z numeru w mieście, w którym pracują, ponieważ nie mogliby tam pojechać” – powiedział Tang. Można przypuścić, że większość migrujących pracowników wyjechała w styczniu do swojego rodzinnego miasta na Chiński Nowy Rok, a następnie ograniczenia w podróżach uniemożliwiły im powrót do miasta, w którym pracowali.

Ponieważ jednak w Chinach istnieje podstawowa opłata miesięczna za prowadzenie konta telefonu komórkowego, to większość pracowników migrujących, a jest to grupa o najniższych dochodach, może pozwolić sobie tylko na jedno konto telefonii komórkowej.

Według chińskiego Narodowego Biura Statystycznego w kwietniu 2019 r. Chiny miały 288,36 mln pracowników migrujących.

17 marca Meng Wei, rzeczniczka chińskiej Narodowej Komisji Rozwoju i Reform, powiedziała na comiesięcznej konferencji prasowej w Pekinie, że wszystkie prowincje oprócz Hubei podały, iż ponad 90 proc. ich firm wznowiło działalność. W Zhejiang, Szanghaju, Jiangsu, Shandong, Guangxi i Chongqing prawie wszystkie firmy wznowiły produkcję.

Jeśli zarówno liczba pracowników migrujących, jak i opis stanu zatrudnienia są dokładne, to ponad 90 proc. pracowników migrujących wróciło do pracy.

Dezorientacja gospodarcza spowodowana zamknięciami w Chinach mogła również skłonić niektórych ludzi do rezygnacji z dodatkowego telefonu komórkowego, jeśli taki mieli. W przypadku słabej kondycji firmy lub zaprzestania działalności mogli nie chcieć ponosić dodatkowych kosztów.

„W chwili obecnej nie znamy danych szczegółowych. Jeśli tylko 10 proc. kont telefonii komórkowej zostało zamkniętych, ponieważ użytkownicy zmarli z powodu wirusa KPCh, to liczba ofiar wyniosłaby 2 miliony” – powiedział Tang.

25 marca Han Xia, wysoki rangą urzędnik MPTI, odniósł się do części informacji (ang. data point) na codziennej konferencji prasowej.

Twierdził, że spadek liczby kont telefonii komórkowej był częściowo wywołany zamknięciem działalności w lutym przez przedsiębiorstwa, które musiały przestrzegać zasad kwarantanny. Powiedział, że firmy te zamknęły zapasowe konta telefoniczne, gdy ich działalność została wstrzymana.

Ludzie ponadto nie byli w stanie otworzyć nowych kont, ponieważ firmy telekomunikacyjne również zamknęły swoje sklepy stacjonarne podczas blokad w całym kraju – powiedział Han.

Zgłoszona liczba ofiar śmiertelnych w Chinach nie pokrywa się z tym, co można by ustalić w inny sposób.

Porównanie z sytuacją we Włoszech również sugeruje, że liczba ofiar śmiertelnych w Chinach jest znacznie zaniżona. Włochy przyjęły środki podobne do stosowanych przez chiński reżim. Liczba ofiar śmiertelnych wirusa KPCh we Włoszech wynosząca 4825 przekłada się na śmiertelność na poziomie 9 proc. W Chinach, gdzie znacznie większa populacja była narażona na wirusa, zgłoszona liczba zgonów w wysokości 3265 przełożyła się na śmiertelność tylko 4 proc., mniej niż połowę zgłoszonej we Włoszech.

Działania w centrum epidemii prowincji Hubei wydają się zaprzeczać doniesieniom o ofiarach śmiertelnych w Chinach. Pod koniec stycznia siedem domów pogrzebowych w mieście Wuhan zgłaszało kremację ciał 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Od 16 lutego prowincja Hubei wykorzystuje ponadto 40 mobilnych krematoriów, z których każde jest w stanie spalić pięć ton odpadów medycznych lub ciał dziennie.

Na skutek braku danych prawdziwa liczba ofiar śmiertelnych w Chinach pozostaje tajemnicą. Anulowanie 21 milionów kont telefonii komórkowej to część danych, które zdają się potwierdzać, że rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa niż oficjalnie podawane informacje.

„The Epoch Times” określa nowego koronawirusa, który wywołuje chorobę COVID-19, mianem wirusa KPCh, ponieważ ukrywanie informacji przez Komunistyczną Partię Chin i jej złe decyzje pozwoliły wirusowi rozprzestrzenić się na całe Chiny, a następnie wywołać światową pandemię.

Podpisz petycję w sprawie przeprowadzenia śledztwa, potępienia i odrzucenia Komunistycznej Partii Chin na stronie CCPVirusTruth.com. Dostępna wersja w języku polskim.

Tekst oryginalny ukazał się w anglojęzycznej edycji „The Epoch Times” dnia 2020-03-22, link do artykułu: https://www.theepochtimes.com/the-closing-of-21-million-cell-phone-accounts-in-china-may-suggest-a-high-ccp-virus-death-toll_3281291.html

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję