Zapomniana sztuka etykiety: Właściwe zachowanie, które zawiera w sobie boską mądrość

W swojej próbie dążenia za modą lub nowoczesnością dzisiejsza kultura wydaje się nie rozumieć etykiety, która była promowana i praktykowana przez naszych przodków. Na zdjęciu fragment obrazu pt. „Hofball in Wien” (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Gause">Wilhelm Gause</a> – Historisches Museum der Stadt Wien <a href="https://www.allegromusik.com/images/Bal_i_Wiens_Hofburg_cirka_1900.JPG">[1]</a> / <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=984078">domena publiczna</a>)

W swojej próbie dążenia za modą lub nowoczesnością dzisiejsza kultura wydaje się nie rozumieć etykiety, która była promowana i praktykowana przez naszych przodków. Na zdjęciu fragment obrazu pt. „Hofball in Wien” (Wilhelm Gause – Historisches Museum der Stadt Wien [1] / domena publiczna)

Postępowanie, które przejawia się jako życzliwość, wdzięk, opanowanie i bezinteresowność, może połączyć nas z boskością.

Etykieta zawiera w sobie boską mądrość. Jest to sztuka posiadania ogłady, odmienna w różnych kulturach i epokach, ale przynosząca korzyści wszystkim, którzy ją praktykują. Stosowanie się do zasad etykiety powstrzymuje nas przed przeobrażeniem się w nieuprzejmych śmiertelników pełnych ignorancji oraz wznosi naszą świadomość bliżej sfer znajdujących się poza tym fizycznym światem.

Pierwotnie etykieta odzwierciedlała uniwersalne normy właściwego zachowania. W gruncie rzeczy chodzi przede wszystkim o samoświadomość: jak zachowywać się w godny sposób, gdy jesteśmy sami lub z innymi, a także o to, by w naszych interakcjach nie zabrakło odrobiny życzliwości i wdzięku, oraz by pamiętać o najróżniejszych drobiazgach, w tym o szanowaniu przestrzeni, którą zajmujemy.

Nic dziwnego, że w historii ci, którzy cenili sobie savoir-vivre, zostali zapamiętani jako prawdziwi bohaterowie osób, którym służyli. Wielcy przywódcy dawali dobry przykład w kwestii manier i przyzwoitości, wpływając korzystnie na zachowanie obywateli, jednak byli też tacy, którzy pozostawiali po sobie gorsze wrażenie.

Na przykład Ojcowie Założyciele Stanów Zjednoczonych przywiązywali wielką wagę do moralności i etykiety, co silnie kontrastuje z kulturą degeneracji promowaną przez antyludzkie ideologie, takie jak niektóre programy socjalistyczne i komunistyczne.

„The Cavalier's Kiss” (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Soulacroix">Frédéric Soulacroix</a> / <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4857141">domena publiczna</a>)

„The Cavalier’s Kiss” (Frédéric Soulacroix / domena publiczna)

Niecywilizowane trendy kulturowe

Historycznie rzecz ujmując etykieta – lub jej brak – odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu naszych kultur i tradycji. Niestety w swojej próbie dążenia za modą lub nowoczesnością dzisiejsza kultura wydaje się nie rozumieć etykiety, która była promowana i praktykowana przez naszych przodków.

Do wolnych społeczeństw wkradło się wiele niezdrowych przekonań, które gloryfikują niegrzeczne i nieprzyzwoite zachowanie. Ci, którzy ślepo za nimi podążają, zapomnieli o historii i jej lekcjach, a także o tym, czego było potrzeba, aby stać się wolnym społeczeństwem i cieszyć się pewnymi przywilejami i swobodami. Zadajmy więc pytanie: gdzie podziały się dobre maniery?

Na przykład można zauważyć faux pas etykiety, gdy ludzie wchodzą z sobą w interakcję, ale czasami nie są w stanie odłożyć telefonu, lub gdy nie witają się z kolegami z pracy, pędząc przez biurowy korytarz; i jeszcze zauważmy, jak często nie rozpoczynamy rozmowy od serdecznego pozdrowienia? Do tego dochodzi jeszcze kwestia „wyzwolonej” kobiety w dzisiejszych czasach, która staje przed dylematem, czy powinna czuć się szczerze urażona, czy też nie, jeśli mężczyzna otworzy jej drzwi… lista jest długa.

Technologia się rozwinęła. Jednak jak to się stało, że w tak cywilizowanych czasach staliśmy się tak niecywilizowani, a ludzie coraz bardziej cierpią z powodu lęków społecznych, mimo że jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek połączeni ze sobą poprzez technologie? Czy to nie ironia losu, że im więcej postępu dokonało się w ostatnim stuleciu, tym bardziej zatraciliśmy zrozumienie tego, czym jest dobra etykieta?

Z tego samego powodu wiele ruchów kontrkulturowych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, przyjęło postawy złej etykiety. Przykładem jest narkomania, która niszczy dobrostan jednostki, a także powoduje chaos i zniszczenie w życiu osób, które się jej poddały. Rządy próbują rozwiązać problem narkotyków, tworząc bezpieczne miejsca utylizacji i ośrodki odwykowe dla tych, których na nie stać. Jednak to dotyka zaledwie powierzchni zjawiska. Wiele osób nadal pozostaje bezdomnych, nadal rozbijane są rodziny, gdyż ignoruje się fundamentalne źródło problemu.

Dlaczego nie nauczać kodeksu uprzejmości, którym kierował się Jerzy Waszyngton, lub osobistej odpowiedzialności za etykietę, którą promował starożytny chiński filozof Konfucjusz, w połączeniu z szacunkiem dla dobrej siły wyższej?

Ludzie wiary kontra bezbożnicy

Konfucjusz zachęcał do samostanowienia (551-479 p.n.e.)

Starożytny chiński filozof Konfucjusz opowiadał się za harmonią między człowiekiem a jego otoczeniem. Zachęcał ludzi do podejmowania osobistej odpowiedzialności. Odpowiedzialność była ważnym tematem w jego naukach o samostanowieniu.

Konfucjusz zachęcał do stosowania etykiety, która przede wszystkim wzmacniała władzę nad samym sobą, a to prowadziło do zharmonizowania własnego wewnętrznego świata. Poprzez kultywowanie swojego wnętrza można było doprowadzić do równowagi i spokoju umysłu oraz do stworzenia zewnętrznego stanu harmonii, który ostatecznie zamanifestowałby się w świecie.

Jerzy Waszyngton cenił etykę (1732-1799)

Ojciec Założyciel Stanów Zjednoczonych Jerzy Waszyngton napisał i praktykował za życia „110 zasad uprzejmości i godnego zachowania w towarzystwie i podczas konwersacji”.

Waszyngton zapisał te zasady etykiety w swoim dzienniku, kiedy był młody. Dowiedział się o nich z natchnionych boską mądrością ksiąg francuskich jezuitów, które zostały napisane w 1595 roku. Do zasad etykiety, jakimi kierował się Waszyngton, należały: szacunek dla innych, uczciwość, schludny ubiór i dobry gust, niepozwalanie sobie na plotkarstwo czy agresywne zachowania, a także uczenie się od ludzi cnotliwych i mądrych.

Rezultatem jego nauk, których sam przestrzegał, było kultywowanie szacunku dla siebie i innych poprzez praktykowanie zasad etykiety, co pozwalało uniknąć destrukcyjnej spirali utraty własnej energii, a zamiast tego prowadziło do harmonijnych interakcji z otoczeniem i przynosiło ogólny dobrostan.

Mao Zedong promował kulturę walki (1893-1976)

Przywódcy, którzy nie zwracali uwagi na właściwą etykietę, odnieśli odwrotny skutek i spowodowali wiele cierpienia dla swoich ludzi i reszty świata.

Przywódcą w historii, który zrealizował antyboskie zadanie odrzucenia tradycji etykiety, był Mao Zedong. Propagował on brutalny komunizm. Jego rządy przyniosły rewolucję kulturalną oraz wiele nieszczęść po niej następujących, jak promowanie walki międzyludzkiej i nietolerancji wobec tradycji oraz wywołanie wielkiego głodu w całych Chinach. Poddawszy się jego rządom, ludzie w tym kraju zostali zmuszeni do porzucenia prawych myśli zakorzenionych w wierze na rzecz uświęconej obietnicy ludzkiego raju, gdzie oddawano by cześć i chwałę komunistycznym przywódcom, twierdzącym, że są zbawicielami ludzkości.

W ten sposób kultura moralności i etykiety została stopniowo zastąpiona przebiegłymi, zwodniczymi manierami, które maskują egoistyczne motywy.

Posągi buddów zniszczone w czasie rewolucji kulturalnej Komunistycznej Partii Chin (1966-1976) (<a href="https://www.flickr.com/people/27737091@N00">Pat B</a> – Flickr: <a href="https://www.flickr.com/photos/27737091@N00/4833426654">Trip to Ningxia and Gansu</a>, <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC BY-SA 2.0</a>, zdjęcie modyfikowane / <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17927849">Wikimedia</a>)

Posągi buddów zniszczone w czasie rewolucji kulturalnej Komunistycznej Partii Chin (1966-1976) (Pat B – Flickr: Trip to Ningxia and Gansu, CC BY-SA 2.0, zdjęcie modyfikowane / Wikimedia)

Boska mądrość etykiety

Każde działanie, nieważne jak trywialne, które zawiera życzliwość, wdzięk, opanowanie i bezinteresowność, łączy nas z boską mądrością. Jakże niezwykle uduchowionym doświadczeniem byłoby, gdybyśmy wyobrazili sobie, że nasze życie jest niczym wielkie płótno, na którym możemy praktykować sztukę etykiety, co by sprawiło, że każda chwila będzie się liczyć!

To, co jest eleganckie, rozważne i cywilizowane w naszym zachowaniu, jest przejawem dobrej etykiety, która ma moc przekształcania życia. Nasz świat byłby lepszym miejscem, gdybyśmy praktykowali tradycyjne wartości etykiety w naszym zachowaniu, a to mogłoby pomóc znacznie zmniejszyć negatywne emocje i skutki uboczne związane z naszymi wzajemnymi interakcjami w dzisiejszych czasach.

Jeśli sięgniemy pamięcią w przeszłość, to zobaczymy, że rzeczywiście istnieli cnotliwi ludzie, którzy dążyli do bycia uprzejmym, prawym i przykładali wagę do piękna i harmonii. Przeszłość pozostawiła nam godne uwagi przykłady etykiety, pochodzące z boskiej mądrości zawartej w naukach oraz sztuce, tańcu i kulturze Wschodu i Zachodu.

Może w tym nowym roku warto spróbować otoczyć się tą mądrością poprzez studiowanie historii lub poświęcenie czasu na serdeczne rozmowy z dziadkami lub mądrymi osobami w bliskim otoczeniu. Dobrze, byśmy pamiętali również o dzieciach w naszych rodzinach – warto dać im dobry przykład i pomóc kultywować cnoty uprzejmości i dobrego wychowania.

Współpraca przy artykule: Arshdeep Sarao.

Sarah Annalise mieszka w Kanadzie. W swoich tekstach opowiada inspirujące historie o ludziach, życiu i tradycyjnych wartościach. Zachęcamy do czytania jej bloga „Virtueberry”, w którym pisze na temat piękna, zdrowia i filozofii.

Tekst oryginalny ukazał się w anglojęzycznej edycji „The Epoch Times” dnia 2022-01-14, link do artykułu: https://www.theepochtimes.com/the-forgotten-art-of-etiquette-proper-behavior-that-embraces-divine-wisdom_4210457.html

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję