Od przyszłego tygodnia konsultacje Krajowego Programu Kosmicznego 2019-21

Jednym z dużych projektów w ramach Krajowego Programu Kosmicznego ma być wsparcie misji naukowej, drugim – wsparcie i zbudowanie polskiego systemu monitorowania sytuacji w kosmosie, kolejnymi – program projektów zamawianych, wsparcie rozwoju infrasruktury oraz przekroczenie bariery kosmosu przez polską rakietę suborbitalną (PIRO4D / <a href="https://pixabay.com/pl/satelita-sygna%C5%82-latarnia-morska-2651890/">Pixabay</a>)

Jednym z dużych projektów w ramach Krajowego Programu Kosmicznego ma być wsparcie misji naukowej, drugim – wsparcie i zbudowanie polskiego systemu monitorowania sytuacji w kosmosie, kolejnymi – program projektów zamawianych, wsparcie rozwoju infrasruktury oraz przekroczenie bariery kosmosu przez polską rakietę suborbitalną (PIRO4D / Pixabay)

W przyszłym tygodniu mają rozpocząć się konsultacje Krajowego Programu Kosmicznego, który integrując środki z różnych źródeł, ma zapewnić wsparcie dla rozwoju i wdrożeń produktów polskiej branży kosmicznej – poinformował w piątek Maciej Misiura z Polskiej Agencji Kosmicznej.

O założeniach Krajowego Programu Kosmicznego Misiura mówił podczas zorganizowanego w piątek w Gliwicach III Festiwalu Innowacji i Technologii.

Jak przypomniał, celem Polskiej Agencji Kosmicznej jest wdrożenie Polskiej Strategii Kosmicznej – dokumentu kierunkowego, przyjętego przez rząd w ub. roku. Określa on cele do osiągnięcia do 2030 roku. Jeden z nich zakłada, że polski sektor kosmiczny osiągnie wówczas 3 proc. europejskiego rynku tej dziedziny.

Drugi przewiduje, że polska administracja publiczna będzie wykorzystywała dla realizacji swoich zadań dane satelitarne, a krajowe przedsiębiorstwa będą w stanie dostarczyć takie usługi i je eksportować. Trzeci cel zakłada zapewnienie dostępu polskiej gospodarce i instytucjom publicznym do infrastruktury satelitarnej w zakresie ich potrzeb – w szczególności bezpieczeństwa i obronności.

Misiura przypomniał, że prace nad Krajowym Programem Kosmicznym ruszyły oficjalnie w lipcu 2016 roku; projekt przekazano w grudniu 2017 roku do konsultacji, które – trwając do kwietnia 2018 roku – wykazały konieczność jego urealnienia, m.in. ze względu na brak szans na uzyskanie zakładanego finansowania. W efekcie zdecydowano o etapowaniu Programu i określeniu najpierw jego ram na trzy lata.

– Mniejsze pieniądze – możemy spróbować troszkę szerzej finansować projekty, aby zobaczyć, które przynoszą najlepsze efekty i przed uruchomieniem większego strumienia finansowania podjąć odpowiednie decyzje – wyjaśnił przedstawiciel Agencji. Przyznał, że trzyletnia perspektywa obecnego Programu jest bardzo krótka dla projektów rozwojowych; zaznaczył, że część z nich będzie potem kontynuowana.

– I założenie, które przyświeca, co było już powiedziane w Polskiej Strategii Kosmicznej, że Krajowy Program Kosmiczny to nie jest oddzielny strumień finansowania. Jest wielobudżetowość, czyli korzystamy ze środków dostępnych na rynku, np. w NCBR czy w Agencji Rozwoju Przemysłu – i w pewien sposób staramy się je skonsolidować, plus oczywiście Agencja stara się o niezależne środki na uruchomienie projektów ze swojego budżetu – wyjaśniał specjalista.

– Ten program na trzy lata został już przygotowany; rozpoczynamy konsultacje z rynkiem w przyszłym tygodniu – zapowiedział.

Oceniając, że konsultacje zapewne jeszcze zmienią przyjęte założenia, Misiura zasygnalizował, że w projekcie Programu znajdują się obszary: dużych projektów (5 projektów), innowacji (5 projektów), wsparcie sektora downstream (zbieranie, analizowanie i świadczenie usług na podstawie danych satelitarnych – 8 projektów), wsparcie technologii kosmiczno-morskich (5), współpracy międzynarodowej (5), staży i szkoleń (8), edukacji (10), promocji (5) i pozostałe (2 – w tym ustawa o krajowym rejestrze obiektów kosmicznych).

Przedstawiciel Polskiej Agencji Kosmicznej podał, że jednym z dużych projektów ma być wsparcie misji naukowej (na zasadzie konkursowej), drugim – wsparcie i zbudowanie polskiego systemu monitorowania sytuacji w kosmosie, kolejnymi – program projektów zamawianych, wsparcie rozwoju infrasruktury (zakup komory termiczno-próżniowej m.in. do testów satelitów) oraz przekroczenie bariery kosmosu przez polską rakietę suborbitalną.

Wśród planowanych zadań innowacyjnych Misiura wymienił: program wsparcia prac związanych z rozwojem technologii na niskim poziomie tzw. gotowości technologicznej (pod kątem zamówień z Europejskiej Agencji Kosmicznej – ESA), utworzenie inkubatora biznesowego ESA (realizowane już przez Agencję Rozwoju Przemysłu) czy pożyczki dla podmiotów sektora kosmicznego (startujących w przetargach ESA).

– Mamy nadzieję, że ten pierwszy etap Krajowego Programu Kosmicznego pozwoli nam na identyfikację kierunków, w których pójdziemy z większym strumieniem finansowania, aby osiągnąć założone cele w 2030 roku – zadeklarował przedstawiciel Polskiej Agencji Kosmicznej.

Krajowy Program Kosmiczny ma być narzędziem wykonawczym Polskiej Strategii Kosmicznej, będącej częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Autor: Mateusz Babak, PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję