MEN do dyrektorów: Poinformujcie uczniów, rodziców i nauczycieli o zamknięciu szkół

Minister zdrowia Łukasz Szumowski (po lewej) i minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski (po prawej) podczas konferencji prasowej, dotyczącej omówienia bieżącej sytuacji, związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, KPRM w Warszawie, 11.03.2020 r. (Paweł Supernak / PAP)

MEN zwraca się do dyrektorów szkół, by poinformowali uczniów, rodziców i nauczycieli, o tym, że od czwartku nie będzie lekcji, a od poniedziałku szkoły będą zamknięte. Zwraca się też do nauczycieli, by przygotowali dla uczniów materiały do samodzielnej nauki w domu.

„Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski” – czytamy w specjalnym komunikacie zamieszczonym w środę na stronie resortu edukacji.

Zgodnie z decyzją podjętą w środę podczas posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach będą zawieszone na 2 tygodnie; czwartek i piątek (12 i 13 marca) to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze; od czwartku (12 marca) uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

W poniedziałek (16 marca) szkoły i przedszkola zostają zamknięte, uczniowie i wychowankowie nie przychodzą do nich, ale nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (zarówno publicznych, jak i niepublicznych), z wyjątkiem: poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Informacje dla dyrektorów

W komunikacie MEN zwraca się do dyrektorów szkół, rodziców uczniów.

„Poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu” – postuluje resort edukacji, zwracając się do dyrektorów.

„Możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele” – dodaje.

Resort informuje, że w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.

Wyjaśnia, że uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nie uczęszczają do szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

MEN podaje też, że od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

„Śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej” – apeluje resort do dyrektorów.

Informuje też, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu pracy (art. 81 § 1).

Dla rodziców

Zwracając się do rodziców, MEN wskazuje, że decyzja o zawieszeniu zajęć ma na celu bezpieczeństwo zdrowotne ich i ich dzieci.

„Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę” – podaje resort. Informując, że dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

„Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS” – podaje resort edukacji.

„Przekaż osobom, które będą opiekować się twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły” – wskazuje.

Dla uczniów

Zwracając się do uczniów, MEN apeluje, by pamiętali o swoim bezpieczeństwie.

„Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela” – czytamy.

„Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz” – podkreśla MEN.

Do nauczycieli

Resort zachęca nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. „Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów” – apeluje.

Rekomenduje, by w tym celu wykorzystać: dziennik elektroniczny; stronę internetową szkoły, przedszkola, placówki oświatowej; maile do rodziców, a w przypadku uczniów starszych maile bezpośrednio do młodzieży.

Przypomina, że na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Zapewnia, że są materiały bezpłatne, sprawdzone, zgodne z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 roku na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Według informacji podanych przez resort zdrowia, w Polsce dotąd potwierdzono 25 przypadków zakażenia koronawirusem.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka, PAP. Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję