MF: Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2021 r. z deficytem 82,3 mld zł

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej dochody budżetu państwa wyniosą 403,7 mld zł, a wydatki 486 mld zł. Na zdjęciu budynek Ministerstwa Finansów w Warszawie<br />(Rakoon – praca własna, <a href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en">CC0</a> / <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77874752">Wikimedia</a>)

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej dochody budżetu państwa wyniosą 403,7 mld zł, a wydatki 486 mld zł. Na zdjęciu budynek Ministerstwa Finansów w Warszawie
(Rakoon – praca własna, CC0 / Wikimedia)

W czwartek rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2021 z deficytem 82,3 mld zł – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Zaznaczono, że deficyt w tej wysokości pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19.

Jak napisano w komunikacie resortu, zgodnie z projektem dochody budżetu państwa wyniosą 403,7 mld zł, a wydatki 486 mld zł.

Wyjaśniono, że deficyt w wysokości 82,3 mld zł „pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie – m.in. poprzez inwestycje – rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19”. Zapewniono, że kontynuowane też będą priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

„Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2021 jest kolejnym etapem planu powrotu na ścieżkę wzrostu po światowym lockdownie wywołanym COVID-19. Zakładamy, że w przyszłym roku PKB zwiększy się o 4 proc. powracając do wartości notowanych w ostatnich latach. W budżecie na 2021 rok mamy środki zarówno na działania proinwestycyjne, tak konieczne do dalszego pobudzenia gospodarki, jak i na kontynuację programów społecznych, które również łagodzą negatywne skutki pandemii” – tłumaczy minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Według wiceministra finansów Sebastiana Skuzy to, jak duże w przyszłym roku będą dochody budżetu, zależy przede wszystkim od tego, jak szybko wrócimy na ścieżkę wzrostu.

„Po stronie wydatków zakładamy m.in. zwiększenie środków na zdrowie do 5,3 proc. PKB, waloryzację rent i emerytur (wskaźnikiem na poziomie 103,84 proc.) obronę narodową (w wysokości 2,2 proc. PKB) oraz szkolnictwo wyższe i naukę” – zaznaczył Skuza.

Natomiast wiceminister finansów Piotr Patkowski zwrócił uwagę na przyrost PKB w 2021 r., który będzie m.in. efektem wzrostu inwestycji, o około 4 proc. w ujęciu rok do roku.

„Mieścimy się tu z naszymi szacunkami w przedziale szacunków rynkowych i prognoz Komisji Europejskiej. W kolejnych latach sytuacja na światowych rynkach powinna się unormować, co będzie sprzyjać stabilizacji tempa wzrostu PKB” – ocenił Patkowski.

Założenia projektu

Jak wyjaśnia MF, w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. przyjęto: prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 403,7 mld zł, limit wydatków budżetu państwa na poziomie 486 mld zł, deficyt budżetu państwa w wysokości 82,3 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB. Ponadto założono dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7 proc. PKB.

Założenia makroekonomiczne, na podstawie których opracowano projekt, mówią, że MF przewiduje wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,0 proc., średnioroczną inflację w wysokości 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8 proc., wzrost konsumpcji prywatnej w ujęciu nominalnym o 6,3 proc.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na przyszły rok zakłada dochody w wysokości 80,5 mld zł i wydatki w kwocie 87,3 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich ma wynieść 6,9 mld zł.

Według resortu finansów na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa będzie miał wpływ przewidywany powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu. Wyjaśniono, że prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim szacunkami czynników makroekonomicznych.

„Przewidujemy również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld oraz wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z zysku NBP w wysokości 1,3 mld zł” – czytamy w informacji MF.

Resort finansów zapewnia, że projekt ustawy budżetowej na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej. Jak podano, kwota wydatków na 2021 r. została powiększona o połowę prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań nakierowanych na powstrzymanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii w 2020 r.

„Tym samym, projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa oraz przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu” – poinformowało ministerstwo.

Zgodnie z komunikatem, w projekcie budżetu na 2021 r. zapewniono m.in.: finansowanie Programu „Rodzina 500+” (41,0 mld zł), zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu z 2020 r. wrosną o ok. 12,9 mld zł, co oznacza wzrost o 104 proc.), waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł).

Budżet przewiduje też: środki na realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld zł), finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB, wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa. Z budżetu finansowane mają być też zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

Autor: Marcin Musiał, PAP. Śródtytuł pochodzi od redakcji.

———

Podpisz petycję w sprawie przeprowadzenia śledztwa, potępienia i odrzucenia Komunistycznej Partii Chin na stronie RejectCCP.com. Dostępna wersja w języku polskim.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję