KE kolejny raz podnosi prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski

Pierre Moscovici, europejski komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podczas konferencji prasowej na temat prognoz gospodarczych dla UE w jesieni 2018 r., Komisja Europejska w Brukseli, Belgia, 8.11.2018 r. (STEPHANIE LECOCQ/PAP/EPA)

Pierre Moscovici, europejski komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podczas konferencji prasowej na temat prognoz gospodarczych dla UE w jesieni 2018 r., Komisja Europejska w Brukseli, Belgia, 8.11.2018 r. (STEPHANIE LECOCQ/PAP/EPA)

Komisja Europejska w czwartek po raz kolejny podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. Szacuje, że w 2018 roku PKB wzrośnie o 4,8 proc. O tyle samo według niej polska gospodarka wzrosła w 2017 roku.

Komisja opublikowała w czwartek prognozy gospodarcze dla krajów Unii Europejskiej. Jej zdaniem perspektywy dla polskiej gospodarki są lepsze, niż to szacowała przed kilkoma miesiącami. W maju 2018 roku KE oceniła, że w 2017 roku wzrost gospodarczy Polski wyniósł 4,6 proc., a w 2018 roku sięgnie 4,3 proc.

Według ekonomistów Komisji konsumpcja prywatna będzie głównym motorem wzrostu polskiej gospodarki w najbliższych miesiącach, napędzanym przez dobrą sytuację na rynku pracy i zaufanie konsumentów. Podkreślają oni jednak, że dynamika tej konsumpcji będzie stopniowo spowalniać, co spowodowane będzie m.in. wzrostem inflacji.

Dlatego też w kolejnych latach dynamika wzrostu gospodarczego Polski ma być niższa. W 2019 roku PKB Polski ma wzrosnąć o 3,7 proc. Taki sam wzrost polskiej gospodarki KE prognozowała w maju tego roku. W 2020 roku ma to być według najnowszych prognoz jeszcze mniej – 3,3 proc. wzrostu PKB. Jednak jeśli ta prognoza się ziści, będzie to ciągle jeden z lepszych wyników w UE.

KE przewiduje, że wzrost inwestycji w Polsce utrzyma się na wysokim poziomie zarówno w 2019 roku, jak i w 2020 roku. Wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych, niskie stopy procentowe i korzystne perspektywy co do popytu mają napędzać wzrost inwestycji prywatnych po długim okresie słabej aktywności. Rosnące wykorzystanie funduszy unijnych ma z kolei sprzyjać wzrostowi inwestycji publicznych.

Komisja prognozuje również, że bezrobocie w najbliższych latach będzie w Polsce nadal spadać. W 2018 roku ma wynieść 3,3 proc., w 2019 roku – 2,9 proc., a w 2020 roku 2,8 proc. Jej zdaniem popyt na siłę roboczą w Polsce pozostanie silny, co spowoduje przyspieszenie wzrostu płac.

Taka sytuacja na rynku pracy, jak również wyższe ceny energii mają przełożyć się na wyższą inflację. Bruksela uważa, że w 2018 roku wyniesie ona 1,2 proc., ale już w przyszłym roku – 2,6 proc., a w 2020 roku – 2,7 proc.

Niepewność związana z perspektywami gospodarczymi dla Polski – jak informuje KE – dotyczy przede wszystkim środowiska zewnętrznego i tego, w jakim stopniu ewentualne zakłócenia w światowej produkcji wpłyną na polskich producentów. KE uważa też, że negatywny wpływ na polską gospodarkę mogą mieć obawy o jakość instytucjonalną polskiego wymiaru sprawiedliwości. „Mogą negatywnie wpłynąć na decyzje inwestycyjne” – wskazuje w raporcie.

Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce ukształtuje się – jak oceniają ekonomiści Komisji Europejskiej – na poziomie 0,9 proc. PKB zarówno w 2018 roku, jak i w 2019 roku. Wcześniej KE szacowała, że w 2018 i 2019 roku deficyt ten wyniesie 1,4 proc.

W tym kontekście KE wskazuje na szczególnie silny wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia dobrą sytuację na rynku pracy, ale także działania państwa, zmierzające do poprawy ściągalności podatków.

Dług publiczny według prognoz będzie wciąż się obniżał i spadnie z ponad 50 proc. PKB w 2017 roku do ok. 47 proc. PKB w 2020 roku, z uwagi na „relatywnie niski deficyt i mocny, nominalny wzrost PKB”.

Z Brukseli Łukasz Osiński, PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję