Najdroższe młode pokolenie: Pewność siebie bierze się z osiągnięć

Najdroższe młode pokolenie – kolumna porad od naszych Czytelników skierowana do młodych ludzi (<a href="https://pixabay.com/pl/users/emailme3-3897743/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1927320">emailme3</a> / <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1927320">Pixabay</a>)

Najdroższe młode pokolenie – kolumna porad od naszych Czytelników skierowana do młodych ludzi (emailme3 / Pixabay)

Najdroższe młode pokolenie,

mam 97 lat i wciąż pamiętam, jak przez całe liceum uważałem, że nie byłem wystarczająco inteligentny, by dostać się na studia. Zanim zdążyłem poważnie zastanowić się nad tym tematem, nadeszła II wojna światowa i znalazłem się w armii.

Ta nagła zmiana była dla mnie „szokiem kulturowym”, który znacząco wpłynął na moją niską młodzieńczą samoocenę, normalną w tym wieku. Nagle zostałem otoczony przez mężczyzn w wieku od 18 lat do ponad 30 lat, którzy mieścili się w zakresie od mądrzejszych ode mnie do tych, których postrzegałem jako „głupich”.

Te komentarze nie mają na celu wytykania czegoś osobom niemającym kompetencji czy nieposiadającym wystarczających kwalifikacji, raczej mają na celu pomóc pozbyć się jakichkolwiek potencjalnie negatywnych myśli, które możesz mieć na swój temat. Musisz podążać za marzeniami i ambicjami, co oznacza, że trzeba zebrać niezbędne klucze, „magiczne” narzędzia (treningi, tytuły, certyfikaty i doświadczenie w pracy), które otwierają drzwi do osiągnięcia obranych przez ciebie celów.

Oto kilka punktów, które warto wziąć pod uwagę:

1. Dokonaj samoanalizy. Oceń siebie szczerze, obiektywnie. Zrób to w sposób nieskażony brakiem pewności siebie, nieśmiałością czy niskim poczuciem własnej wartości, które są czymś normalnym dla każdego, kto oddycha.

2. Pewność siebie nie bierze się z zewnętrznych pochwał. Pewność siebie pochodzi z osiągnięć, z wykonania czegoś dobrze, z powodzeniem i skutecznie.

3. To, jak się ubieramy, wysyła wiadomość innym odnośnie do tego, jak chcemy, by nas postrzegali. Szacunek do samego siebie przejawia się w sposobie ubierania, w tym, jak o siebie dbamy, jakiego używamy języka, itp.

Męskość to nie jest powierzchownie atrakcyjna dekoracja, tak jak na przykład ostentacyjne tatuaże, piercing, palenie papierosów czy agresywne zachowanie. Mężczyzna jest asertywny, nie agresywny. Nie pozwala nikomu wejść sobie na głowę, ale nie rozpoczyna konfliktu ani nie narusza czyjegoś „terenu”. Bycie mężczyzną oznacza bycie „dobrą, miłą, uprzejmą” osobą, która robi to, co słuszne.

Wszyscy mamy tendencję do postrzegania rzeczy, wydarzeń oraz ludzi przez pryzmat naturalnego egocentryzmu, narcyzmu. Więc to od nas zależy, czy dostrzeżemy naszą ludzką słabość i będziemy stale ją zwalczać, aby myśleć „zewnętrznie”, poza naszym wewnętrznym, skoncentrowanym na sobie światem. Indianie mawiają: „Nie oceniaj nikogo, dopóki nie przejdziesz mili w jego butach”.

Charakter, a nie inteligencja, czyni ludzi honorowymi!

Prof. Charles Callaci (em.)

_______________

 

Najdroższe młode pokolenie,

najważniejszą rzeczą, jaką ojciec może zrobić dla swoich dzieci, to kochać ich matkę. Tak samo – najważniejszą rzeczą, jaką matka może zrobić dla swoich dzieci, to kochać ich ojca.

Z poważaniem

John M. R. Kuhn, dr med.

_______________

 

Jakiej rady chcieliby Państwo udzielić młodszym pokoleniom?

Zapraszamy Państwa, wszystkich naszych Czytelników, abyście opowiedzieli nam o swoich spostrzeżeniach na temat ponadczasowych wartości, które Państwa zdaniem definiują dobro i zło, abyście udzielili rad i podzielili się ciężko zdobytym doświadczeniem. Czujemy, że wraz z upływem czasu coraz mniej mądrości jest przekazywanych młodszym pokoleniom, a tylko mając silne podstawy moralne, przyszłe pokolenia będą mogły dobrze prosperować.

Poradę wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem, nazwą państwa i danymi kontaktowymi można wysłać na adres: [email protected], lub: Next Generation, The Epoch Times, 229 W. 28th St., Floor 7, New York, NY 10001.

Tekst oryginalny ukazał się w anglojęzycznej edycji „The Epoch Times” dnia 2021-05-11, link do artykułu: https://www.theepochtimes.com/dear-next-generation-self-confidence-comes-from-accomplishment_3806667.html

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję