Ministerstwo Zdrowia: Po majówce bez godzin dla seniorów, będą działać rowery miejskie

W związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z wirusem KPCh, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19, Ministerstwo Zdrowia skierowało w czwartek do roboczych konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie łagodzenia obostrzeń. Na zdjęciu ilustracyjnym galeria handlowa w bliżej nieoznaczonej lokalizacji (<a href="https://pixabay.com/pl/users/mediagoat-1688911/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1126485">Miles D. Miller</a> / <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1126485">Pixabay</a>)

W związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z wirusem KPCh, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19, Ministerstwo Zdrowia skierowało w czwartek do roboczych konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie łagodzenia obostrzeń. Na zdjęciu ilustracyjnym galeria handlowa w bliżej nieoznaczonej lokalizacji (Miles D. Miller / Pixabay)

Przywrócenie działalności centrów handlowych, prowadzenie usług hotelarskich, wznowienie funkcjonowania muzeów czy bibliotek, rezygnacja z tzw. godzin dla seniorów i możliwość korzystania z rowerów miejskich – m.in. takie zapisy znalazły się w projekcie łagodzenia obostrzeń.

W związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z wirusem KPCh (Komunistycznej Partii Chin), powszechnie znanym jako nowy koronawirus wywołujący chorobę zakaźną COVID-19, Ministerstwo Zdrowia skierowało w czwartek do roboczych konsultacji projekt rozporządzenia w tej sprawie. Uwagi można było zgłaszać do piątku 1 maja, do godz. 12.

„The Epoch Times” określa nowego koronawirusa mianem wirusa KPCh, ponieważ ukrywanie informacji przez Komunistyczną Partię Chin i jej złe decyzje pozwoliły wirusowi rozprzestrzenić się na całe Chiny, a następnie wywołać światową pandemię.

W uzasadnieniu rozporządzenia wskazano, że „zasadniczo powiela ono rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem zniesienia niektórych ograniczeń lub zakazów albo zmniejszenia skali ograniczeń”.

Otwarcie hoteli i sklepów w centrach handlowych

W projekcie zapisano, że usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. Uchylany jest zakaz dotyczący działalności bibliotek, archiwów i muzeów.

Po dniu 3 maja planuje się również przywrócenie działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży lub usług powyżej 2000 m kw., innej niż ta, która była dopuszczona na podstawie dotychczasowego rozporządzenia, jednakże przy założeniu, że ograniczono liczbę osób do 1 osoby na 15 m kw. powierzchni, na której jest dokonywana sprzedaż lub świadczone są usługi. Nadal – do odwołania – będzie zakazane prowadzenie handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych.

Na mocy rozporządzenia po 5 maja dozwolone będzie korzystanie z rowerów miejskich.

Przywrócenie usług rehabilitacyjnych

Po 3 maja planuje się również przywrócenie prowadzenia usług rehabilitacyjnych oraz działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także lecznictwa uzdrowiskowego.

Zniesienie wymogu kwarantanny dla uczniów i pracowników w strefach przygranicznych

Projektowana regulacja od 4 maja zmniejsza ograniczenia w kwestii konieczności poddania się kwarantannie osób przekraczających granicę w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie sąsiadującym, a także uczniów pobierających naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym. Z uwagi na sytuację epidemiczną nie dotyczy to osób wykonujących zawód medyczny oraz osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Projekt wprowadza też zmiany, jeśli chodzi o kwarantannę pracowników sektora transportu wodnego śródlądowego, przekraczających granicę.

Środki ochrony zamiast maseczek

Od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia umożliwia się również korzystanie z przyłbic zamiast maseczki lub części odzieży w celu zakrywania ust i nosa.

Więcej osób w miejscach kultu religijnego

Projekt łagodzi ograniczenia odnośnie liczby osób uczestniczących w kulcie religijnym. W obiektach kultu religijnego mniejszych niż 75 m kw. będzie mogło uczestniczyć w tym samym czasie pięć osób, oprócz osób uczestniczących w sprawowaniu tego kultu.

Rezygnacja z godzin dla seniorów w sklepach

W uzasadnieniu wskazano ponadto, że w związku z licznymi postulatami w tym zakresie, zrezygnowano od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia z tzw. godzin dla seniorów. Podnoszono m.in., że w tych godzinach tworzą się kolejki, co utrudnia zachowanie zasad tzw. dystansu społecznego.

Złagodzenie ograniczeń w sferze uprawiania sportu

Zaproponowano rozwiązania mające na celu stopniowe umożliwianie uprawiania sportu wyczynowego, a także umożliwienie korzystania z wybranych obiektów sportowych zarówno sportowcom zawodowym, jak i amatorom.

Projekt dopuszcza m.in. możliwość stopniowego wznawiania rozgrywek lig zawodowych w piłce nożnej i żużlu.

Regulacja przewiduje umożliwienie przygotowań kadry narodowej do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich, prowadzonych w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w COS i ograniczenia kontaktów sportowców z osobami z zewnątrz zdecydowano wyłącznie na dopuszczenie możliwości zakwaterowania członków kadry narodowej w COS.

Dla sędziów, osób uprawiających sport we wskazanych obiektach sportowych, oraz ich trenerów wyłączono obowiązek zakrywania ust i nosa. Obowiązek zakrywania ust i nosa będzie obowiązywał pozostałe osoby korzystające z obiektu, a także na zasadach ogólnych przed dotarciem do obiektu i powrotem do domu.

Źródło: PAP.

Podpisz petycję w sprawie przeprowadzenia śledztwa, potępienia i odrzucenia Komunistycznej Partii Chin na stronie CCPVirusTruth.com. Dostępna wersja w języku polskim.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję