Marszałek Sejmu zarządziła wybory prezydenckie na niedzielę 28 czerwca. Kalendarz wyborczy

W środę w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ruszyła kampania wyborcza. Na zdjęciu Pałac Prezydencki na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (<a href="https://pixabay.com/pl/users/wawaleszek-4374879/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4931014">wawaleszek</a> / <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4931014">Pixabay</a>)

W środę w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ruszyła kampania wyborcza. Na zdjęciu Pałac Prezydencki na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (wawaleszek / Pixabay)

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie na niedzielę 28 czerwca, ewentualna druga tura odbędzie się 12 lipca. PKW nie zgłosiła uwag do kalendarza wyborczego, mam nadzieję, że kampania wyborcza „to będzie uczciwa rywalizacja” – mówiła Witek.

Marszałek Sejmu powiedziała na środowej konferencji prasowej, że zarządziła wybory na podstawie odpowiednich przepisów Konstytucji RP, Kodeksu wyborczego oraz Ustawy z 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego.

„Zarządzam wybory prezydenta RP, datę wyborów zarządzam na niedzielę dnia 28 czerwca 2020, dni w których upływają terminy czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia” – poinformowała.

Oznacza to, że ewentualna druga tura wyborów odbędzie się po dwóch tygodniach, 12 lipca 2020 roku.

Witek zaznaczyła, że po opublikowaniu postanowienia ws. zarządzenia wyborów prezydenckich w Dzienniku Ustaw ruszy kampania wyborcza. „Chciałabym, żeby to była uczciwa rywalizacja” – powiedziała marszałek Sejmu. „Otrzymałam z PKW pismo, w którym PKW nie zgłasza żadnych uwag do kalendarza wyborczego przedstawionego przeze mnie”.

Marszałek Sejmu wyraziła nadzieję, że kampania prezydencka będzie uczciwa i że 28 czerwca będziemy mogli „zagłosować i wybrać prezydenta, być może w I turze, jeśli nie – to za dwa tygodnie po 28 czerwca odbędzie się II tura”.

„Mam nadzieję, że wszystkie czynności wyborcze będą przeprowadzone bardzo sprawnie” – podkreśliła Witek.

W środę po południu Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, razem z kalendarzem wyborczym, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Kalendarz wyborczy

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 5 czerwca będzie trzeba zawiadomić PKW o utworzeniu nowych komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta oraz zawiadomić PKW o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte w związku z wyborami, które miały odbyć się 10 maja.

Do 10 czerwca jest czas na zgłoszenie nowych kandydatów w wyborach oraz na ponowne zgłoszenie jako kandydatów tych, których komitety zostały zarejestrowane przed wyborami zarządzonymi na 10 maja.

Do 16 czerwca będzie czas na zgłoszenie komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju; do 13 czerwca czas na zgłoszenie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą.

Z kolei do 21 czerwca PKW będzie mogła wydać uchwałę o organizacji na terenie gminy lub jej części głosowania wyłącznie korespondencyjnego, gdyby pogorszyła się tam sytuacja epidemiczna.

Kampania wyborcza – zgodnie z kalendarzem – zakończy się 26 czerwca o godz. 24.00. Głosowanie będzie odbywać się 28 czerwca w godzinach 7-21.

We wtorek Sejm obradował nad poprawkami Senatu do ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów

Późnym wieczorem w poniedziałek 1 czerwca Senat przyjął poprawki do Ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego. Senackimi poprawkami we wtorek zajął się Sejm.

Senackie poprawki odrzucone przez Sejm

Izba niższa parlamentu odrzuciła m.in. poprawkę zakładającą, że w kalendarzu wyborczym miało być co najmniej 10 dni na zebranie podpisów i na rejestrację kandydata na prezydenta. Odrzucono również poprawkę mówiącą, że marszałek Sejmu miała określić kalendarz wyborczy „w porozumieniu z PKW”, a nie „po zasięgnięciu opinii PKW”. Posłowie nie zaakceptowali poprawki, zgodnie z którą dopuszczone miało być udzielenie poparcia zgłoszonym nowym kandydatom na prezydenta za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Sejm nie zgodził się na przedłużenie pracy obwodowych komisji wyborczych, które – zgodnie z odrzuconą poprawką – miały funkcjonować w godzinach 6-22.

Posłowie odrzucili również poprawkę, w myśl której Sąd Najwyższy miałby nie 21, a 16 dni na rozpatrzenie protestów wyborczych i stwierdzenie ważności wyborów.

Sejm odrzucił także poprawkę stanowiącą, że pakiet wyborczy musiałby być pokwitowany przez wyborcę. Inna odrzucona poprawka zakładała zwiększenie minimalnej liczby członków obwodowych komisji wyborczych z 3 do 5.

Sejm odrzucił też poprawkę, zgodnie z którą konsul miałby mieć obowiązek wysłania Polakom za granicą pakietu wyborczego nie później niż 9 dni, a nie 6, przed dniem wyborów.

Jeszcze inna z odrzuconych poprawek zakłada, że koszty, które samorządy będą ponosiły w związku z wyborami (przede wszystkim na materiały ochronne dla członków komisji wyborczych), będą zrefinansowane, bo zostaną potraktowane jako zadania zlecone.

Poprawki przyjęte

Posłowie przyjęli poprawkę, która określa, że to PKW, a nie minister zdrowia, będzie decydować, że na określonym terenie będą tylko wybory korespondencyjne.

Poparto także doprecyzowanie przepisów dotyczących osób przebywających w kwarantannie. Poprawka zakłada, że wyborca głosujący w kraju podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, niezwłocznie po doręczeniu pakietu wyborczego wypełnia kartę do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Adresuje kopertę zwrotną, wskazując adres właściwej obwodowej komisji wyborczej, i oddaje kopertę zwrotną odpowiednio upoważnionemu pracownikowi Poczty Polskiej albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy.

Przyjęto również poprawkę dodającą przepis mówiący, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazuje właściwemu organowi gminy w okresie pomiędzy 12. a 2. dniem przed dniem wyborów informację o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Posłowie przyjęli także poprawkę, zgodnie z którą Polacy za granicą mają zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do 15. dnia przed dniem wyborów (w wyborach w kraju jest to 12 dni).

Przyjęto również poprawki wprowadzające ułatwienia dla wyborców niepełnosprawnych, głosujących korespondencyjnie – chodzi głównie o nakładki alfabetem Braille’a.

Ustawa ws. organizacji wyborów prezydenckich zakłada, że głosowanie odbędzie się metodą „mieszaną” – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie. Choć ustawa zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), to daje też prawo startu nowym kandydatom.

We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę.

Zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie nie odbyły się. PKW stwierdziła w wydanej tego dnia uchwale, że „brak było możliwości głosowania na kandydatów” i dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały PKW w Dzienniku Ustaw. Uchwała PKW została opublikowana w poniedziałek.

Źródło: PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję