Polska otrzyma 3,5 mld zł z funduszy norweskich w trzeciej edycji finansowania

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński (po prawej) oraz ambasador Norwegii w Polsce Olav Myklebust (po lewej) podczas inauguracji III edycji funduszy norweskich i EOG, Warszawa, 12.09.2019 r.<br/>(Marcin Obara / PAP)

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński (po prawej) oraz ambasador Norwegii w Polsce Olav Myklebust (po lewej) podczas inauguracji III edycji funduszy norweskich i EOG, Warszawa, 12.09.2019 r.
(Marcin Obara / PAP)

Kolejne 3,5 mld zł z funduszy norweskich dla Polski zostanie przeznaczone na przedsięwzięcia związane m.in. z kulturą, zdrowiem, innowacjami, rozwojem przedsiębiorczości – powiedział w czwartek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podczas inauguracji trzeciej edycji funduszy norweskich i EOG.

Zaznaczył, że do tej pory Polska zagospodarowała z tych funduszy ok. 1 mld euro i Polska jest największym beneficjentem środków przeznaczonych przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. W ramach poprzednich dwóch edycji zrealizowano w sumie ok. 3 tys. projektów, natomiast w obecnej ma ich być ok. 1,5 tys.

W ramach funduszy norweskich i EOG zostały już uruchomione trzy pierwsze programy: „Edukacja”, „Badania” i „Rozwój Lokalny”. Wkrótce realizowane będą cztery kolejne, takie jak: „Kultura”, „Sprawy Wewnętrzne”, „Zdrowie”, „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”. Jest to – jak zaznaczył – szef resortu rozwoju – szansa na realizację cennych inicjatyw promujących przedsiębiorczość w obszarze kultury, jeszcze skuteczniejsze zwalczanie przestępczości, wzmocnioną profilaktykę i ograniczanie nierówności społecznych w zdrowiu oraz wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Najwięcej na przedsiębiorczość i innowacje

Największą pulę środków w ramach trzeciej edycji (100 mln euro) przeznaczono na program „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, którą zarządzać będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które złożą wnioski w ogłaszanych sukcesywnie naborach. Jak zapowiedział zastępca PARP Adam Banaszak, wsparcie będą mogły otrzymać firmy, które chcą inwestować m.in. w przedsięwzięcia związane z zielonymi technologiami, innowacje w technologie w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz poprawę jakości życia.

Obecny na inauguracji minister środowiska Henryk Kowalczyk powiedział, że środki z funduszy norweskich posłużą wsparciu m.in. walki ze smogiem, przeciwdziałaniom zmianom klimatu, modyfikacji gospodarki odpadami.

W ramach programu „Zdrowie” (23,5 mln euro) finansowane mają być przedsięwzięcia w obszarze telemedycyny i polityki e-zdrowia, a także zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Jak zaznaczył wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, obszarami preferowanymi ma być walka z nowotworami i profilaktyka zdrowotna. O wsparcie w ramach programu będą mogły się ubiegać szpitale ponadregionalne i instytuty naukowe.

Z kolei na program „Sprawy wewnętrze” wdrażany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczono 23,5 mln euro. Ma on – jak zapowiedziała wiceszefowa departamentu funduszy unijnych MSWiA Magdalena Zdrojewska – służyć zwiększeniu bezpieczeństwa, a środki skierowane będą m.in. do Policji, Straży Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Część przedsięwzięć ma być realizowana w partnerstwach z instytucjami norweskimi, tj. Norweską Szkołą Policyjną, KRIPOS, czyli jednostką policji norweskiej zajmującą się m.in. zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, czy ID-Centre – urzędem zajmującym się m.in. wparciem dla Policji i innych urzędów administracji w ustalaniu tożsamości cudzoziemców.

Na czwarty program „Kultura”, który wdrażać ma Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczono 88 mln euro. Jego celem jest rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości kulturalnej i poprawa zarządzania dziedzictwem narodowym.

Fundusze norweskie i EOG są tworzone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Obejmują bezzwrotną pomoc finansową świadczoną dla kilkunastu państw członkowskich Unii Europejskiej. W zamian za udzieloną pomoc finansową państwo-darczyńca zyskuje wolny dostęp do rynku wewnętrznego Unii, pomimo braku członkostwa w jej strukturach.

Głównym celem funduszy norweskich i funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Autorka: Ewa Wesołowska, PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję