2 mln Amerykanów rezygnuje z bonów żywnościowych w pierwszym roku kadencji Trumpa

Prezydent Donald Trump przemawia do mediów przed wyjazdem z Białego Domu do Joint Base Andrews w drodze do San Diego w Kalifornii, 13.03.2018 r. (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Prezydent Donald Trump przemawia do mediów przed wyjazdem z Białego Domu do Joint Base Andrews w drodze do San Diego w Kalifornii, 13.03.2018 r. (Samira Bouaou / The Epoch Times)

W trakcie pierwszego roku urzędowania prezydenta Donalda Trumpa liczba Amerykanów, którzy w ramach pomocy społecznej korzystali z bonów żywnościowych (ang. food stamps), spadła do najniższego od sześciu lat poziomu, co jak stwierdza doroczny raport Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, odzwierciedla zdrową sytuację na rynku pracy i poprawę gospodarki.

Przeciętnie w 2017 roku bony żywnościowe otrzymało 42,2 mln Amerykanów, co stanowi liczbę o 11 proc. niższą od tej z roku 2013, kiedy to zapotrzebowanie na bony osiągnęło rekordowy poziom. Rokrocznie od 2000 do 2013 roku, z wyjątkiem roku 2007, rosło zapotrzebowanie na bony.

W roku 2017 program bonów żywnościowych, oficjalnie nazywany Uzupełniającym Programem Pomocy Żywieniowej (ang. Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), kosztował amerykańskich podatników 68 mld dolarów, czyli o 4 proc. mniej niż w roku ubiegłym i 15 proc. mniej niż w 2013 roku, kiedy koszt ten był najwyższy i wynosił 79,9 mld dolarów.

Administracja Obamy w 2009 roku zezwoliła na obniżenie kryteriów (dotyczących przebywania na bezrobociu oraz wcześniejszego i późniejszego sposobu zatrudnienia – przyp. redakcji), jakie należało spełnić, aby w ramach „pakietu stymulującego w okresie recesji” otrzymać bony żywnościowe. W następstwie złagodzenia warunków podwoiła się liczba osób bezdzietnych (w wieku produkcyjnym – przyp. redakcji) korzystających z bonów, o czym donosił Daily Center.

W ciągu ostatnich czterech lat spadła liczba osób korzystających z bonów żywnościowych, co zostało spowodowane polepszającą się sytuacją gospodarczą, a także reformą opieki społecznej na poziomie krajowym. W 13 hrabstwach stanu Alabama zapotrzebowanie na bony spadło o 85 proc., po tym jak dla osób bezdzietnych przywrócono tam obostrzenia kryteriów dotyczących pracy (zwolnienia z pracy, przebywania na bezrobociu, uczestnictwa w kursach podwyższających kwalifikacje zawodowe i ponownego zatrudnienia – przyp. redakcji). Podobnie było w stanie Georgia, gdzie 21 hrabstw doświadczyło znaczącej redukcji liczby biorców bonów.

Administracja Trumpa zaproponowała innowacyjne i bezprecedensowe zmiany w programie bonów żywnościowych.

Administracja Trumpa zaproponowała innowacyjne i bezprecedensowe zmiany w programie bonów żywnościowych, w tym paczek żywnościowych Departamentu Rolnictwa, które co miesiąc są wydawane ok. 80 proc. osób obecnie korzystających z bonów. Tak zwane Harvest Boxes (paczki ze zbiorami – przyp. redakcji) będą zawierały produkty amerykańskiego pochodzenia o przedłużonej trwałości, takie jak mleko, płatki, makaron i konserwy. Niektórzy porównywali ten pomysł do firmy Blue Apron, dostawcy zestawów do samodzielnego gotowania.

Klient Blue Apron otwiera w kuchni paczkę dostarczoną przez tę firmę, Boston, 28.06.2017 r. (Scott Eisen / Getty Images)

Klient Blue Apron otwiera w kuchni paczkę dostarczoną przez tę firmę, Boston, 28.06.2017 r. (Scott Eisen / Getty Images)

Paczki będą stanowić równowartość połowy zasiłków, a druga połowa będzie zdeponowana na elektronicznych kartach transferowych, które już są w użyciu.

Propozycja zredukuje koszty amerykańskich podatników o 129 mld w ciągu następnych 10 lat, ponieważ rząd może kupować żywność po cenach hurtowych. Według ankiety przeprowadzonej przez firmę Rasmussen 16 lutego br. połowa Amerykanów popiera program.

Od czasu objęcia rządów przez Donalda Trumpa łączna liczba zapisów na bony spadła pomimo wzrostu zapotrzebowania na nie spowodowanego kilkoma wyniszczającymi huraganami.

Źródło: NTD.tv.

Tekst oryginalny ukazał się w anglojęzycznej edycji „The Epoch Times” dnia 2018-03-16, link do artykułu: https://m.theepochtimes.com/two-million-americans-quit-food-stamps-in-trumps-first-year_2468139.html

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję