Weszły w życie zmiany poszerzające zakres bezpłatnej pomocy prawnej

Od nowego roku na mocy nowelizacji nieodpłatna pomoc prawna będzie przysługiwać każdemu, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy (DVOC / <a href="https://pixabay.com/pl/trybuna%C5%82-obywatelskie-ceremonia-615397/">Pixabay</a>)

Od nowego roku na mocy nowelizacji nieodpłatna pomoc prawna będzie przysługiwać każdemu, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy (DVOC / Pixabay)

Umożliwienie nieodpłatnej pomocy prawnej każdemu, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy oraz wprowadzenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – to główne zmiany w systemie takiej pomocy, które we wtorek weszły w życie.

Nowelizacja tych przepisów była inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy. Zgodnie z podstawową zmianą wprowadzoną od nowego roku na mocy nowelizacji zrezygnowano ze spisu kategorii osób, którym taka bezpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym przysługiwała. Dotychczas do takiej pomocy były uprawnione m.in. osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny, które nie ukończyły 26 lat albo ukończyły 65 lat, kobiety w ciąży oraz ofiary klęsk żywiołowych.

Natomiast zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy „osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej”. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

„Jest to zasadnicza zmiana w porównaniu z obowiązującym stanem prawnym. System nieodpłatnej pomocy zostanie otwarty na osoby, które nie zaliczały się dotychczas do żadnej z grup beneficjentów ustawy, jednak znajdują się w takiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia im skorzystanie z odpłatnych usług prawniczych” – informowała latem Kancelaria Prezydenta, gdy prezydent Duda podpisał ustawę. Jak podkreślono, po wejściu ustawy w życie, pomoc prawna „zostanie rozszerzona o sporządzanie projektów pism w określonych sprawach, a nie, jak do tej pory, jedynie pomoc w ich sporządzaniu”.

Porady i nieodpłatna mediacja

„Kolejna istotna zmiana zakłada, że w ramach systemu punktów nieodpłatnej pomocy świadczone będzie również poradnictwo obywatelskie. […] Poradnictwo obywatelskie powinno ułatwić osobom, które uzyskały poradę, a mogą mieć trudności ze zrozumieniem skomplikowanego języka prawniczego, w pełni wykorzystać uzyskaną wiedzę. Jako szczególnie preferowane dziedziny poradnictwa obywatelskiego ustawa wskazuje porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych i z zakresu zabezpieczenia społecznego” – wskazywano. Jak stanowi nowelizacja, „nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację”.

Zgodnie z założeniami połowa punktów powierzonych organizacjom pozarządowym powinna zostać przeznaczona na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. „Oznacza to, że około 25 proc. wszystkich punktów funkcjonujących w ramach istniejącego systemu nieodpłatnej pomocy, będzie świadczyło właśnie poradnictwo obywatelskie” – przekazywała Kancelaria Prezydenta.

Z kolei w poniedziałek – ostatni dzień starego roku – w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W tym akcie wykonawczym, który wszedł w życie razem z nowelizacją, zawarto szczegółowe kwestie dotyczące sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy i poradnictwa.

Źródło: PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję