Wchodzi w życie Konstytucja biznesu wprowadzająca m.in. działalność nierejestrową oraz ulgi dla nowych przedsiębiorców

Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw, których celem jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstw (Picsues / Pixabay)

Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw, których celem jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstw (Picsues / Pixabay)

W poniedziałek 30 kwietnia wchodzi w życie Konstytucja biznesu, która ma poprawić relacje biznes-administracja. Nowe prawo ma przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją. Większość z tych przepisów wejdzie w życie w poniedziałek. 1 lipca zaczną obowiązywać art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku, np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS, oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną. Natomiast 1 lutego 2019 roku w życie wchodzi art. 24 ust. 6 Prawa przedsiębiorców, który dotyczy firm wpisanych do KRS.

Rozwiązania Konstytucji biznesu zastąpią obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

Pakiet ustaw

Na Konstytucję biznesu składają się ustawy:

  • Prawo przedsiębiorców
  • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
  • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP
  • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Zapowiedź wprowadzenia Konstytucji biznesu ogłosił jesienią 2016 roku podczas Kongresu 590 w Rzeszowie premier Mateusz Morawiecki, wtedy wicepremier, minister rozwoju i finansów. Pakiet ustaw zyskał podpis prezydenta Andrzeja Dudy w marcu tego roku.

Prawo przedsiębiorców: działalność nierejestrowa i „ulga na start”

Najważniejszą ustawą z pakietu jest Prawo przedsiębiorców. Przewiduje ono zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, a także domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść.

Wprowadza też instytucję tzw. działalności nierejestrowej i ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców.

Także dzięki nowym rozwiązaniom przedsiębiorcy w kontaktach z urzędami mają posługiwać się wyłącznie numerem NIP (numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu).

Ponadto zgodnie z Prawem przedsiębiorców, prawo ma być pisane językiem zrozumiałym dla obywatela. W przypadku skomplikowanych przepisów organy administracji mają wydawać napisane prostym, przystępnym językiem objaśnienia przepisów. Zastosowanie się przedsiębiorcy do takich objaśnień będzie chroniło go przed negatywnymi konsekwencjami.

Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa to ta prowadzona na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie do 1050 zł mies.), która nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie podlega rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Dotyczy zwłaszcza drobnego handlu, dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji).

–  Również osoba, która chce postawić pierwsze kroki w biznesie, będzie mogła zająć się rozwijaniem swojego pomysłu i poszukiwaniem klientów, zamiast skupiać się na formalnościach związanych z założeniem firmy – wskazał w rozmowie z PAP wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.

Jak stwierdził: – Dajemy więc po pierwsze możliwość dorobienia do podstawowego źródła dochodu, po drugie, wyciągamy ludzi z szarej strefy, bo – o ile oczywiście ich przychody mieszczą się w tym progu – nie ma ryzyka, że zostaną z powodu tej działalności uznani przez ZUS czy urząd skarbowy za przedsiębiorcę. I trzecia grupa to są właśnie ci, którzy mają szansę spróbować, czy prowadzenie działalności gospodarczej jest dla nich, czy lepiej poszukać pracy na etat. Od 30 kwietnia będą mieli możliwość rozpoczęcia działalności, szukania klientów, szukania pierwszych zleceń i dopóki nie zaczną uzyskiwać przychodu przekraczającego próg połowy minimalnego wynagrodzenia, mogą funkcjonować bez konsekwencji związanych z rejestrowaniem się i oskładkowaniem – wyjaśnił.

„Ulga na start”

„Ulga na start” jest zachętą do podejmowania pierwszej działalności gospodarczej. – Punktem wyjścia był w tym przypadku stosunkowo niski odsetek przeżywalności polskich firm, a dokładnie działalności gospodarczych prowadzonych na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – przypomniał wiceminister Mariusz Haładyj.

„Ulga na start” oznacza brak obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez 6 mies. dla osoby fizycznej rozpoczynającej działalność gospodarczą albo podejmującej taką działalność ponownie po upływie co najmniej 60 mies. od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. „Ulga na start” jest dobrowolna. Oznacza to, że przedsiębiorca przez ten 6-mies. okres nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. W tym czasie nie będzie podlegał ubezpieczeniom z tytułu pozarolniczej działalności (może natomiast podlegać ubezpieczeniom z innych, równoległych tytułów, np. z umowy o pracę). W każdej chwili przedsiębiorca może jednak zrezygnować z „ulgi na start” i dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Może też zdecydować, że od pierwszego dnia działalności gospodarczej będzie opłacał składki i podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej działalności.

Instytucja rzecznika

Konstytucja biznesu przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm. Dzięki poprawce Senatu możliwe będzie ustalenie siedziby biura Rzecznika także poza Warszawą.

Daje również możliwość zawieszenia przez przedsiębiorców-osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo. Obecnie dopuszczalny okres zawieszenia działalności wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 mies. Na podstawie nowych przepisów jest też możliwe udostępnianie przez przedsiębiorcę on-line w CEIDG informacji o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach.

Czym zajmie się PIP

Przewidziany w Konstytucji Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma m.in. umożliwiać załatwianie on-line spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce. A także uzyskanie – za pośrednictwem PIP – zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu np. składek na ubezpieczenia społeczne.

Zachęta dla cudzoziemców

Natomiast ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP ma na celu zachęcenie cudzoziemców mieszkających w Polsce i inwestorów zagranicznych do rozwijania działalności w naszym kraju. Określa ona zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz wskazuje zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw w naszym kraju.

Źródło: PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję