Prezydent podpisał pakiet ustaw składających się na Konstytucję biznesu

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z prezydentem Węgier Jánosem Áderem w Pałacu Dubniczay w Veszprém, 110 km na południowy zachód od Budapesztu, Węgry, 23.03.2018 r. (TAMAS KOVACS/PAP/EPA)

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z prezydentem Węgier Jánosem Áderem w Pałacu Dubniczay w Veszprém, 110 km na południowy zachód od Budapesztu, Węgry, 23.03.2018 r. (TAMAS KOVACS/PAP/EPA)

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek pięć ustaw z pakietu Konstytucji biznesu – podała Kancelaria Prezydenta RP w piątek.

Nowe prawo ma przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją. Większość z tych przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym:

  • Prawo przedsiębiorców
  • ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
  • ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP
  • ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Nowe prawa przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców jest najważniejszą ustawą z pakietu. Wprowadza zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Wprowadza też instytucję tzw. działalności nierejestrowej i ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców. Działalność nierejestrowa to ta prowadzona na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie podlega rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Dotyczy zwłaszcza drobnego handlu, dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji).

Z kolei „ulga na start” to zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Jest zachętą do podejmowania pierwszej działalności gospodarczej.

Dzięki nowym rozwiązaniom przedsiębiorcy w kontaktach z urzędami mają posługiwać się wyłącznie numerem NIP (numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu).

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców prawo ma być pisane językiem zrozumiałym dla obywatela. W przypadkach skomplikowanych przepisów organy administracji mają wydawać napisane przystępnym językiem objaśnienia przepisów. Zastosowanie się przedsiębiorcy do takich objaśnień będzie chroniło go przed negatywnymi konsekwencjami.

Inne nowe możliwości

Konstytucja biznesu przewiduje także utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm. Dzięki poprawce Senatu możliwe będzie ustalenie siedziby biura Rzecznika także poza Warszawą.

Przynosi również możliwość zawieszenia przez przedsiębiorców (osoby fizyczne) wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo. Obecnie dopuszczalny okres zawieszenia działalności wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 miesiące. Na podstawie nowych przepisów jest też możliwe udostępnianie przez przedsiębiorcę on-line w CEIDG informacji o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach.

Z kolei przewidziany w Konstytucji Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma m.in. umożliwiać załatwianie on-line spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce. A także uzyskanie – za pośrednictwem PIP – zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu np. składek na ubezpieczenia społeczne.

Natomiast ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP ma na celu zachęcenie cudzoziemców mieszkających w Polsce i inwestorów zagranicznych do rozwijania działalności w naszym kraju. Określa ona zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz wskazuje zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw w naszym kraju.

Rozwiązania Konstytucji Biznesu zastąpią obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

Źródła: PAP, Prezydent.pl.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję