Szkoły mają zapewnić plan zajęć dostosowany do możliwości uczniów

Według nowelizacji szkoły będą mieć obowiązek m.in. uwzględniania w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia. Zdjęcie ilustracyjne (redakter / <a href="https://pixabay.com/pl/szkolny-ogr%C3%B3d-pod%C5%82o%C5%BCa-osprz%C4%99t-harken-1737320/">Pixabay</a>)

Według nowelizacji szkoły będą mieć obowiązek m.in. uwzględniania w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia. Zdjęcie ilustracyjne (redakter / Pixabay)

Od 29 listopada wchodzi w życie większość zapisów nowelizacji rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Placówki będą musiały m.in. uwzględniać w planie zajęć równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia. Nowelizacja nakłada także obowiązek rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami.

Zwracanie uwagi na potrzeby dzieci przy tworzeniu planu lekcji

Wprowadzono także obowiązek uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia. Co więcej, plan powinien uwzględniać zróżnicowanie zajęć i możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego.

Przepisy obligują dyrektora szkoły do konsultowania długości przerw międzylekcyjnych z radą rodziców i samorządem uczniowskim.

Według Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła powinna mieć możliwość dostosowania organizacji pracy do swojej specyfiki i potrzeb uczniów, np. umożliwić spożycie posiłków.
Nowela rozporządzenia gwarantuje uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów w pomieszczeniach szkoły, na co miejsce ma zapewnić dyrektor.

Ewidencja wyjść grupowych

W rejestrze powinny się znaleźć następujące informacje: data, miejsce i godzina wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzina powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczba uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora. Rejestr ma być prowadzony przez  dyrektora szkoły lub placówki, przy czym może on do tego zadania upoważnić inną osobę.
W przypadku wycieczek szkolnych, tak jak do tej pory, wymagana jest karta wycieczki, określona w rozporządzeniu ministra edukacji z maja br., dotyczącego warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki.

Remonty na terenie  szkoły

Nowe przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w trakcie roku szkolnego. Zastrzeżono jednak, że wymagane jest zastosowanie szczególnych środków ostrożności. W miejscu prowadzenia takich prac konieczne są zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Kurs udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników szkoły

W myśl nowych regulacji szkolenie z zakresu  udzielania pierwszej pomocy będzie obowiązywać nie tylko, jak dotychczas, nauczycieli m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego, lecz także obejmie pozostałych pracowników szkoły.
Do listy miejsc, gdzie powinna znajdować się apteczka, dopisano świetlicę.

Większość  nowych przepisów zacznie obowiązywać 29 listopada br., pozostałe wejdą w życie 1 marca 2019 roku.
Ten dodatkowy czas szkoły mają wykorzystać na zmianę organizacji pracy w zakresie opiniowania planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz na przeszkolenie personelu z udzielania pierwszej pomocy. Do rozpoczęcia drugiego semestru szkolnego placówki oświatowe powinny być gotowe do działania w zgodzie z nowelizacją rozporządzenia.

A.I., źródła: PAP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, „Dziennik Ustaw”.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję