Prezydent wydał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński (po prawej) oraz wiceminister w tym resorcie Maciej Wąsik podczas konferencji prasowej w siedzibie MSWiA w Warszawie, 2.09.2021 r. Spotkanie dotyczyło szczegółów rozporządzenia o stanie wyjątkowym w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego (Tomasz Gzell / PAP)

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński (po prawej) oraz wiceminister w tym resorcie Maciej Wąsik podczas konferencji prasowej w siedzibie MSWiA w Warszawie, 2.09.2021 r. Spotkanie dotyczyło szczegółów rozporządzenia o stanie wyjątkowym w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego (Tomasz Gzell / PAP)

W czwartek prezydent Andrzej Duda wydał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego. Rozporządzenie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie z dniem ogłoszenia. Pas obejmuje 183 miejscowości: 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim.

„W związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, zarządzam wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego na okres 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia” – stanowi rozporządzenie podpisane w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę i opublikowane w Dzienniku Ustaw (pełny tekst znajduje się pod tym linkiem: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego).

Wykaz miejscowości, w których obowiązuje od czwartku stan wyjątkowy, stanowi załącznik do rozporządzenia i obejmuje 183 miejscowości przylegające do granicy z Białorusią.

W rozporządzeniu wymieniono następujące rodzaje „ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela”:

  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach
  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi
  • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej.

Ponadto rozporządzenie wprowadza:

  • zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach położonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym
  • zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów, położonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym
  • ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym
  • ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

W rozporządzeniu stwierdzono też, że „[w] zakresie obowiązku służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz w zakresie świadczeń na rzecz obrony nie stosuje się przepisów obowiązujących w czasie wojny”. Dodano, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik na konferencji po ogłoszeniu decyzji prezydenta powiedział, że po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw rozpocznie się procedura związana z wydaniem rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów, ma doprecyzować, jakie rygory i nakazy będą wprowadzane w wyniku decyzji prezydenta.

W poniedziałek rozporządzeniem prezydenta zajmie się Sejm

Rozporządzenie prezydenta w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego zostało przekazane marszałek Sejmu Elżbiecie Witek. Sejm może w uchwale uchylić rozporządzenie i obowiązywanie stanu wyjątkowego. Izba będzie obradować nad rozporządzeniem w poniedziałek od godz. 16.30.

„Marszałek Elżbieta Witek, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, wyznaczyła dodatkowy dzień 36. posiedzenia Izby. Obrady odbędą się 6 września od godz. 16:30” – przekazała na Twitterze Kancelaria Sejmu.

Posiedzenie Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów dotyczące rozporządzenia prezydenta odbyły się w czwartek po południu.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował po wtorkowym posiedzeniu rządu, że Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli na części województw podlaskiego i lubelskiego.

Źródła: PAP, Dziennik Ustaw.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję