Posłowie uchwalili Ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Za nową ustawą głosowało 253 posłów, przeciw opowiedziało się 147, a 11 wstrzymało się od głosu (Krzysztof Białoskórski/Kancelaria Sejmu)

Za nową ustawą głosowało 253 posłów, przeciw opowiedziało się 147, a 11 wstrzymało się od głosu (Krzysztof Białoskórski/Kancelaria Sejmu)

W piątek Sejm uchwalił Ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, która składa się na pakiet Konstytucji biznesu. Zadaniem bezpartyjnego rzecznika będzie lepsza ochrona mikro-, małych i średnich firm oraz poszanowanie „zasady wolności działalności gospodarczej i pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, a także zasady uczciwej konkurencji”.

253 posłów głosowało za ustawą, przeciw opowiedziało się 147, a 11 wstrzymało się od głosu.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie przede wszystkim odpowiedzialny za odpowiednie wdrożenie w praktyce zasad Konstytucji biznesu.

Zgodnie z ustawą interesy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców mają być lepiej chronione. Zakładana jest poprawa środowiska prawnego, w którym funkcjonują tego rodzaju firmy. Według założeń ustawy jej przepisy mają zapewnić bardziej partnerskie relacje pomiędzy prowadzącymi działalność gospodarczą a organami administracji publicznej.

Rzecznika będzie powoływał premier na wniosek ministra ds. gospodarki. Obowiązki rzecznika będzie można pełnić tylko przez jedną, sześcioletnią kadencję.

Objąć to stanowisko może tylko osoba bezpartyjna. Ponadto rzecznik nie będzie mógł prowadzić działalności publicznej kolidującej z obowiązkami wynikającymi z pełnienia urzędu. Tyczy się to także analogicznie wszelkich innych wykonywanych czynności, które ponadto mogłyby wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność.

Rzecznik będzie zajmował się m.in. opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących interesów sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej. W jego gestii będzie także leżała pomoc przy przygotowaniu mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej.

Rzecznik będzie też współpracował z podmiotami działającymi na rzecz ochrony przedsiębiorców, takimi jak organizacje pozarządowe, społeczne lub zawodowe.

A.I., źródło: PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję