Polska Policja wzięła udział w międzynarodowej operacji przeciw przestępcom wykorzystującym dzieci

Celem działań policji w ramach operacji „Child Trafficking Exploitation EMPACT Action Days 2021” było m.in. pokazanie, jak funkcjonują grupy żebracze oraz jak przestępcy wykorzystują dzieci w żebractwie. Policja podjęła przy tym działania prewencyjne dotyczące tzw. dzieci bez opieki (<a href="https://pixabay.com/pl/users/arembowski-2775184/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4261182">Andrzej Rembowski</a> / <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4261182">Pixabay</a>)

Celem działań policji w ramach operacji „Child Trafficking Exploitation EMPACT Action Days 2021” było m.in. pokazanie, jak funkcjonują grupy żebracze oraz jak przestępcy wykorzystują dzieci w żebractwie. Policja podjęła przy tym działania prewencyjne dotyczące tzw. dzieci bez opieki (Andrzej Rembowski / Pixabay)

Na przełomie czerwca i lipca przeprowadzona została międzynarodowa operacja przeciw przestępcom wykorzystującym dzieci. Wzięli w niej udział również polscy policjanci.

Operacja nosi angielską nazwę „Child Trafficking Exploitation EMPACT Action Days 2021”. Jak przekazała policja, celem działań było m.in. pokazanie, jak funkcjonują grupy żebracze oraz jak przestępcy wykorzystują dzieci w żebractwie. Policja podjęła przy tym działania prewencyjne dotyczące tzw. dzieci bez opieki. W ramach tej części odbyły się kontrole miejsc pobytu, takich jak dworce kolejowe i autobusowe, ale również zanalizowano przypadki zaginięć osób małoletnich, gdzie z kontekstu może wynikać, iż zaginiony ma kontakt lub przebywa w towarzystwie osoby dorosłej.

„Działania kontrolne podjęte zostały przez wszystkie jednostki na terenie kraju. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 5000 funkcjonariuszy. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy również podjęli działania we własnym zakresie. Działania wsparli również funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Leśnej oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy” – przekazała policja.

Podczas operacji wylegitymowano m.in. 3925 osób dorosłych oraz 437 małoletnich. Spośród wylegitymowanych dorosłych największą liczbę stanowili obywatele Polski – 3329 osób. Skontrolowano również dość liczną grupę obywateli Ukrainy i Litwy. W przypadku małoletnich największą skontrolowaną grupę stanowili Polacy. Podczas operacji sprawdzono 1668 pojazdów i skontrolowano 10 951 miejsc, głównie sklepów i galerii handlowych, ulic i dworców PKS i PKP oraz innych miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży.

W ramach operacji policja zatrzymała łącznie siedem osób. Na terenie podległym KWP w Białymstoku zatrzymano sześć z nich, w tym jedną za naruszenie czynności ciała, jedną za kierowanie gróźb karalnych oraz cztery osoby poszukiwane, w tym jedną listem gończym.

Na terenie działania Komendy Stołecznej Policji udało się znaleźć jedną osobę poszukiwaną oraz dwie nieletnie, które były poszukiwane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Wszczęto również jedną sprawę z zakresu przejawów demoralizacji wśród nieletnich. Sprawa zostanie skierowana do Sądu Rodzinnego (KWP w Łodzi). Na terenie KWP we Wrocławiu funkcjonariusze wystawili dwa mandaty dotyczące żebractwa w miejscu publicznym.

Policja podkreśla jednocześnie, że akcja wymierzona przeciwko wykorzystaniu dzieci została przeprowadzona po raz pierwszy przez polskie służby. „Przeprowadzone działania wykazały, iż należy nadal bacznie monitorować środowisko dzieci i młodzieży pod kątem ewentualnych zagrożeń ze strony osób chcących je wykorzystać. Wykorzystanie może przejawiać się w różnoraki sposób, nie tylko fizyczny (przymuszanie do żebrania), seksualny, ale również ekonomiczny” – wskazują funkcjonariusze.

Planowane są kolejne akcje mające na celu zapobieganie zjawisku handlu dzieci i wykorzystania dzieci.

Autorzy: Natalia Kamińska, Bartłomiej Figaj, PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję