Organizacje pozarządowe ogłosiły otwartą deklarację o zapobieganiu grabieży organów

Praktykujący Falun Gong biorą udział w paradzie w Nowym Jorku 18.04.2021 r., aby upamiętnić 22. rocznicę pokojowego apelu 10 000 praktykujących Falun Gong, który miał miejsce w Pekinie 25.04.1999 r. (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Praktykujący Falun Gong biorą udział w paradzie w Nowym Jorku 18.04.2021 r., aby upamiętnić 22. rocznicę pokojowego apelu 10 000 praktykujących Falun Gong, który miał miejsce w Pekinie 25.04.1999 r. (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Amerykańska organizacja Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH, pol. Lekarze przeciwko Grabieży Organów) oraz cztery inne organizacje pozarządowe wezwały rządy i opinię publiczną do wsparcia nowej inicjatywy mającej na celu zakończenie usankcjonowanego przez chińskie państwo procederu grabieży organów.

Odbywający się w dwa weekendy Światowy Szczyt w sprawie Zwalczania i Zapobiegania Przymusowej Grabieży Organów przyciągnął ekspertów, polityków i świadków z 19 krajów, którzy dyskutowali online na temat tej nieludzkiej praktyki. 26 września, na zakończenie Szczytu, grupy wydały wspólną deklarację (PDF) zatytułowaną „Powszechna deklaracja w sprawie zwalczania i zapobiegania grabieży organów”.

Towarzyszące deklaracji nagranie filmowe stanowi wezwanie dla innych do podpisania się pod dokumentem, aby „powstrzymać najbardziej diaboliczne okrucieństwo tego stulecia”, jako że chiński reżim „zamienił lekarzy w oprawców” zabijających niewinnych ludzi na organy.

„Wzywa się w niej [w deklaracji] wszystkie rządy do zwalczania i zapobiegania grabieży organów poprzez kryminalizację określonych czynów oraz ułatwienie ścigania karnego za grabież organów, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym” – powiedział Arthur Caplan, profesor bioetyki z Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU), podczas Szczytu na niedzielnej sesji online.

Według Caplana chodzi o czyny polegające na zmuszaniu ludzi do dawstwa organów, a także na pobieraniu narządów od żywych lub zmarłych dawców, którzy nie wyrazili na to zgody.

Caplan jest również dziekanem Wydziału Etyki Medycznej w NYU Grossman School of Medicine.

Jego zdaniem rządy innych państw powinny przyjąć ustawodawstwo kryminalizujące te czyny, co też zostało przedstawione w deklaracji.

Caplan dodał, że czas zagwarantować, iż pobieranie narządów siłą, w oparciu o fałszywe lub wymuszone zgody zostanie powstrzymane.

„Narody zaangażowane w powyższe praktyki muszą zostać wskazane, wezwane do odpowiedzialności, pociągnięte do odpowiedzialności, a nawet zbojkotowane dopóty, dopóki transplantologia nie będzie działać w ramach moralnego wolnego wyboru i szacunku. Uważam, że ta deklaracja to czyni” – powiedział Caplan.

Pozostałe cztery organizacje pozarządowe to Taiwan Association for International Care of Organ Transplants (pol. Tajwańskie Stowarzyszenie na rzecz Międzynarodowego Nadzoru nad Przeszczepami Narządów), Korea Association for Ethical Organ Transplant w Korei Południowej (pol. Koreańskie Stowarzyszenie na rzecz Etycznych Przeszczepów Narządów), Transplant Tourism Research Association (pol. Stowarzyszenie Badawcze Turystyki Transplantacyjnej) w Japonii oraz CAP Freedom of Conscience (pol. Koordynacja Stowarzyszeń i Osób na rzecz Wolności Sumienia) we Francji.

Komunistyczna Partia Chin (KPCh) zmienia Chiny w główny kierunek podróży dla osób potrzebujących przeszczepu organów, ponieważ chińskie szpitale często są w stanie znaleźć pacjentom zgodny narząd w niezwykle krótkim czasie. Reżim odrzuca, jako „plotki”, oskarżenia o angażowanie się w grabież organów i twierdzi, że Chiny mają krajowy system dawstwa narządów.

W 2006 roku po raz pierwszy pojawiły się zarzuty o grabież organów od zatrzymanych zwolenników Falun Gong. Praktykujący, którzy stali się celem prześladowań ze strony chińskich władz w 1999 roku, do dnia dzisiejszego są ofiarami opresyjnej polityki Pekinu.

Niezależny Trybunał dla Chin (ang. Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China, pol. Niezależny Trybunał w sprawie Grabieży Organów od Więźniów Sumienia w Chinach), który obradował w Londynie (pod przewodnictwem Sir Geoffreya Nice’a QC, który kierował oskarżeniem byłego prezydenta Jugosławii Slobodana Miloševicia podczas posiedzeń Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii w Hadze – przyp. redakcji), stwierdził w raporcie z 2019 roku, że w Chinach od lat, „na znamienną skalę” odbywała się usankcjonowana przez państwo grabież organów. Co więcej, stwierdził, że „pewnym” jest, iż narządy są pozyskiwane od uwięzionych zwolenników Falun Gong i że są oni „prawdopodobnie głównym źródłem”.

„Obecny [Chiński] system dobrowolnego dawstwa narządów wydaje się funkcjonować równolegle z ciągłym wykorzystywaniem nie-dobrowolnych dawców. Najprawdopodobniej więźniów i ludzi, którzy są nieprawidłowo klasyfikowani jako więźniowie, zalicza się do dobrowolnych dawców w celu utrzymania tempa, w jakim Chiny wykonują przeszczepy” – powiedział Caplan.

Chiński reżim nazwał Ujgurów „ekstremistami”, aby zracjonalizować swoją politykę wtrącania ich do tzw. obozów internowania w regionie Xinjiang, położonym na dalekim zachodzie ChRL. Podobną propagandę wytworzył Pekin na temat zwolenników Falun Gong, aby wzniecić publiczną nienawiść do grupy ludzi i nakłonić obywateli do wsparcia kampanii prześladowań.

David Curtis, profesor honorowy w Instytucie Genetyki na Kolegium Uniwersyteckim w Londynie (ang. University College London, UCL), podczas sesji online 26 września również wezwał do przyjęcia jakiejś formy bojkotu Chin.

„Nadszedł czas, abyśmy na Zachodzie pomyśleli o bardziej formalnych bojkotach branżowych, zwłaszcza wśród lekarzy i naukowców ze względu na to, że zawody medyczne i naukowe w Chinach są zaangażowane w te praktyki na poziomie instytucjonalnym” – powiedział Curtis.

Elisabetta Zamparutti, prawniczka i była członkini włoskiego parlamentu, także przemawiająca podczas niedzielnej sesji, wezwała ONZ, Światową Organizację Zdrowia, Radę Europy i Parlament Europejski do opowiedzenia się przeciwko współpracy zdrowotnej z Chinami.

Dyrektor wykonawczy DAFOH dr Torsten Trey powiedział, że deklaracja „odnosi się do odrażającej praktyki grabieży organów”.

„Prosimy o wasze wsparcie poprzez przyłączenie się do naszych wysiłków, aby zakończyć to wynaturzenie zasad etyki medycznej” – powiedział Trey.

Frank Fang jest dziennikarzem z Tajwanu. Relacjonuje wiadomości z Chin i Tajwanu. Ukończył studia magisterskie z zakresu materiałoznawstwa na Uniwersytecie Tsinghua na Tajwanie.
@HwaiDer

Tekst oryginalny ukazał się w anglojęzycznej edycji „The Epoch Times” dnia 2021-09-27, link do artykułu: https://www.theepochtimes.com/ngos-launch-declaration-on-preventing-forced-organ-harvesting_4018466.html

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję