Od soboty zniesienie obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski

Polsko-litewskie przejście graniczne w Budzisku, 12.06.2020 r. W nocy z 12 na 13 czerwca br. Polska przywróci pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że od soboty będzie można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne UE. Granice zewnętrzne UE pozostają nadal zamknięte (Michał Zieliński / PAP)

Polsko-litewskie przejście graniczne w Budzisku, 12.06.2020 r. W nocy z 12 na 13 czerwca br. Polska przywróci pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że od soboty będzie można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne UE. Granice zewnętrzne UE pozostają nadal zamknięte (Michał Zieliński / PAP)

Polacy od najbliższej soboty po powrocie do kraju nie muszą już odbywać obowiązkowej kwarantanny, podobnie jak obywatele Unii Europejskiej. Granice zewnętrzne jednak nadal będą zamknięte – wynika ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Otwarcie od 13 czerwca granic Polski oznacza, że podróżni zyskają prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium naszego kraju bez obowiązku odbywania kwarantanny. Zniesienie obostrzeń dotyczy również obywateli Unii Europejskiej. Natomiast granice zewnętrzne UE pozostają nadal zamknięte.

Ruch na granicach według zmienionych przepisów

Opublikowana w Dzienniku Ustaw w piątek nowelizacja rozporządzenia z 13 marca, w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, znosi ograniczenia ruchu na granicach z Niemcami, Czechami, Litwą, Słowacją, a także ograniczenia na przejściach lotniczych i morskich.

Zgodnie z dokumentem ograniczenia na przejściach z Litwą zostały zniesione od piątku od godz. 9, zaś pozostałe przepisy rozporządzenia wejdą w życie w sobotę.

Według zmienionych przepisów przez granicę zewnętrzną – z Rosją, Białorusią i Ukrainą – do Polski będą mogli wjechać obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod ich stałą opieką. Wjechać będą mogli również cudzoziemcy mający Kartę Polaka oraz osoby mające stopień dyplomatyczny i członkowie ich rodzin.

Prawo wjazdu będą mieli także cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski i cudzoziemcy mający prawo do pracy w Polsce.

Polsko-litewskie przejście graniczne w Budzisku, 12.06.2020 r. (Michał Zieliński / PAP)

Polsko-litewskie przejście graniczne w Budzisku, 12.06.2020 r. (Michał Zieliński / PAP)

Przekroczyć granicę będą mogli również cudzoziemcy, którzy są kierowcami transportu osobowego i towarowego, wykonujący przejazd służbowy, oraz kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego, podróżujący tranzytem przez Polskę innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, w celu odpoczynku oraz po odebraniu odpoczynku za granicą.

Do Polski przez granicę zewnętrzną będą mogli również wjechać uczniowie i studenci pobierający tutaj naukę, a także obywatele UE oraz państw członkowskich EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, którzy podróżują przez Polskę do miejsca zamieszkania lub pobytu. Możliwość taką będą mieli również cudzoziemcy mający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego tych państw, wraz z małżonkami i dziećmi.

Zgodnie z nowelizacją rządowego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania będzie jednak wstrzymany ruch pociągów pasażerskich przez granicę zewnętrzną. Osoby wjeżdżające do polski przez granicę zewnętrzną nadal będą musiały przekazać na granicy informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski, gdzie będą odbywać obowiązkową kwarantannę, a także numer telefonu kontaktowego.

Wyłączenia z kwarantanny przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE (z Rosją, Białorusią i Ukrainą)

Według rozporządzenia obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy zewnętrznej Polski w ramach wykonywania czynności zawodowych, m.in. przez załogi statków powietrznych, rybaków i marynarzy, kierowców transportu drogowego lub członków obsady pociągów.

Ponadto obowiązku kwarantanny nie będą miały osoby przekraczające granicę zewnętrzną w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy, żołnierze Sił Zbrojnych RP lub żołnierze wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze policji, SG, Służby Celno-Skarbowej, PSP, SOP, inspektorzy ITD wykonujący zadania służbowe. Granicę bez konieczności odbywania kwarantanny będą mogli przekroczyć również m.in. członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członkowie ich rodzin.

Kwarantanny nie będą musieli odbywać także cudzoziemcy przekraczający granicę zewnętrzną, którzy przejeżdżają przez Polskę do miejsca zamieszkania na terenie UE lub krajów członkowskich EFTA, jeśli mają zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w tych krajach.

Do Polski (bez kwarantanny przy przejeździe przez granicę zewnętrzną) wjadą również uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce, ale na granicy będą musieli okazać dokumenty poświadczające, że uczą się w Polsce.

Źródło: PAP.

———

Podpisz petycję w sprawie przeprowadzenia śledztwa, potępienia i odrzucenia Komunistycznej Partii Chin na stronie CCPVirusTruth.com. Dostępna wersja w języku polskim.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję