Nowy dodatek osłonowy 2022 rekompensatą za wzrost cen. Ruszyło składanie wniosków

W Ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym zapisano, że maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na to świadczenie wynosi 4 700 000 000 zł w 2022 r. (<a href="https://pixabay.com/pl/users/seatoboy-13955276/">seatoboy</a> / <a href="https://pixabay.com/pl/">Pixabay</a>)

W Ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym zapisano, że maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na to świadczenie wynosi 4 700 000 000 zł w 2022 r. (seatoboy / Pixabay)

4 stycznia 2022 roku prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o dodatku osłonowym. To nowe świadczenie ma załagodzić wzrost wydatków spowodowany podwyżką ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany za okres od 1 stycznia do 31.12.2022 roku. Przyjmowaniem wniosków oraz wypłatą świadczenia zajmują się urzędy gmin.

Dla kogo dodatek osłonowy 2022?

Dodatek osłonowy jest przewidziany dla najbardziej potrzebujących obywateli oraz wskazanych w ustawie cudzoziemców.

To, czy zakwalifikujemy się do otrzymania dodatku, zależy od średniego miesięcznego dochodu osób, które wchodzą w skład naszego gospodarstwa domowego. W obliczeniu dochodu pomogą nam pracownicy urzędów gmin.

Dodatek osłonowy 2022 przysługuje osobom, których dochód:

 • nie przekracza kwoty 2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym
 • nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Wysokość przyznanego nam dodatku osłonowego będzie zależeć od:

 • rodzaju stosowanego przez nas głównego źródła ogrzewania
 • liczby osób zamieszkujących w naszym gospodarstwie domowym.

Jeżeli w naszym domu lub mieszkaniu głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), to dodatek będzie wynosił rocznie:

 • 500 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • 750 zł w gospodarstwie składającym się z 2-3 osób
 • 1062,50 zł w gospodarstwie składającym się z 4-5 osób
 • 1437,50 zł w gospodarstwie składającym się z 6 i więcej osób.

Natomiast jeśli nasz dom lub mieszkanie ogrzewamy innym źródłem ciepła, wówczas dodatek osłonowy wyniesie:

 • 400 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • 600 zł w gospodarstwie składającym się z 2-3 osób
 • 850 zł w gospodarstwie składającym się z 4-5 osób
 • 1150 zł w gospodarstwie składającym się z 6 i więcej osób.

A co jeśli nasz przychód przekroczy kwotę 2100 zł lub 1500 zł?

Przy obliczaniu dodatku osłonowego 2022 obowiązuje „zasada złotówka za złotówkę”, to oznacza, że otrzymamy dodatek w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia.

 

Kiedy będzie wypłata dodatku osłonowego?

O tym, kiedy otrzymamy dodatek, pośrednio zadecydujemy my sami, składając wniosek w określonym terminie:

 • jeśli wniosek o dodatek osłonowy złożymy do 31 stycznia br. – dodatek zostanie nam wypłacony w dwóch ratach: I rata do 31 marca, a II rata między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 roku
 • jeśli wniosek o dodatek osłonowy złożymy po 31 stycznia br. – dodatek zostanie nam wypłacony jednorazowo.

Ostateczny termin wypłacenia dodatku osłonowego to 2 grudnia 2022 roku.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla danego gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, to dodatek przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wypłatę dodatku możemy otrzymać na konto bankowe, nie musimy odbierać go osobiście w urzędzie gminny.

 

Jak wygląda wniosek o dodatek osłonowy 2022 i jak go wypełnić?

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać już od 10 stycznia br. do 31 października 2022 roku.

Możemy to zrobić w formie papierowej w urzędzie gminy lub przez internet na platformie ePUAP.

Na  potrzeby składania wniosków przyjmuje się, że dana osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny online na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej i stronach gmin. Znajdziemy tam również wskazówki do jego wypełnienia. W urzędach gmin otrzymamy ich drukowaną wersję.

Pamiętajmy: Jeżeli spóźnimy się ze złożeniem wniosku o dodatek osłonowy (do 31.10.2022 r.), wówczas nie będziemy mieć prawa do tego świadczenia!

 

Źrodła: Prezydent.pl, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Infor.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję