Ministerstwo Rolnictwa: Ponad 111 tys. gospodarstw poszkodowanych z powodu suszy

Największe straty z powodu suszy ponieśli rolnicy w województwie wielkopolskim – poszkodowanych jest tam ok. 30 tys. gospodarstw (maxs94 / <a href="https://pixabay.com/pl/kukurydza-lato-pole-%C5%BCniwa-ro%C5%9Blin-907730/">Pixabay</a>)

Największe straty z powodu suszy ponieśli rolnicy w województwie wielkopolskim – poszkodowanych jest tam ok. 30 tys. gospodarstw (maxs94 / Pixabay)

Z powodu suszy poszkodowanych zostało 111,8 tys. gospodarstw, a powierzchnia zniszczonych upraw wynosi 2 mln hektarów – poinformował PAP resort rolnictwa. Dotychczas oszacowane straty – to ok. 563 mln zł.

Komisje szacujące szkody nadal pracują, zatem nie są to jeszcze ostateczne dane. Wiadomo, że największe są straty rolników w województwie wielkopolskim – poszkodowanych jest tam ok. 30 tys. gospodarstw, a powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi 500 tys. ha. Szacunkowa wartość strat – to 215 mln zł.

Wysokie są również straty w województwach: warmińsko-mazurskim (11,6 tys. poszkodowanych gospodarstw), zachodniopomorskim (13 tys.) oraz podlaskim (13,4 tys.).

Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, mówił w poniedziałek na antenie TVP Info, że skala pomocy dla poszkodowanych suszą „na pewno będzie duża – idąca w setki milionów złotych”.

Obowiązujące przepisy pozwalają na uruchomienie pomocy dla rolników w formie umorzenia np. składki do KRUS czy składki podatku rolnego, ulgi w zapłacie czynszu dzierżawnego za ziemię, prolongat zaciągniętych zobowiązań. Istnieje też możliwość uzyskania niskooprocentowanego kredytu na wznowienie produkcji przez rolników. A w gospodarstwach, gdzie straty w poszczególnych uprawach wynoszą ponad 70 proc., jest możliwość udzielenia wprost pomocy z budżetu.

Dodatkowa pomoc – jak zapowiadał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski – ma być formie dopłaty do hektara zniszczonych upraw. Decyzja o wysokości dopłat powinna być znana po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Formy pomocy dla poszkodowanych

Preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji, gwarancje spłaty pożyczek, czy wypłata pomocy do hektara upraw – to, jak informuje resort rolnictwa i rozwoju wsi, niektóre z form pomocy, o którą mogą ubiegać się rolnicy poszkodowani przez suszę.

Taka pomoc – przypomina ministerstwo we wtorkowym komunikacie – może być udzielona producentom rolnym po oszacowaniu strat w uprawach przez komisje powołane przez wojewodów.

Jedna z form pomocy to preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej. Ministerstwo wyjaśniło, że banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają pożyczek w wysokości nie większej niż kwota oszacowanych strat na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Taki kredyt może być przeznaczony na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego. Resort wskazał, że kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50 proc. poniesionych wydatków. W 2018 roku pożyczki będą oprocentowane w wysokości 0,5 proc. w skali roku.

Kolejną formą pomocy są poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie powstały szkody.

Rolnicy mogą też wnioskować do prezesa KRUS o pomoc w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu przez odroczenie terminu ich płatności bądź rozłożenia ich na raty. Prezes KRUS może się też zgodzić na umorzenie w całości bądź w części bieżących składek na ubezpieczenie społeczne.

Na wniosek rolników, w których uprawach powstały szkody, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) może też odroczyć i rozłożyć na raty opłaty wynikające z umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Można też wnioskować do KORW o ulgi bądź o umorzenie raty płatności czynszu wynikającego z dzierżawy nieruchomości.

Rolnicy mogą też liczyć na udzielane przez ARiMR dotacje. Będą one wypłacane dla gospodarstw rolnych, gdzie szkody spowodowane wystąpieniem suszy objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy. Resort przypomniał, że stawka pomocy na 1 ha zostanie ogłoszona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi na dwa tygodnie przed terminem naboru wniosków, który również określony będzie przez ministerstwo.

Kolejną formą pomocy finansowej jest dotacja dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 roku prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź. Jej wysokość to 300 zł na ha.

Pomoc obejmuje też, jak informuje MRiRW, „spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków, w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez tą Agencję, pełnego oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 2 lata – w przypadku zawieszenia przez banki spłaty kapitału tych kredytów w takim samym okresie”.

Ostatnia forma pomocy to ulgi w podatku rolnym. Decydują o nich – na wniosek rolników – wójtowie, burmistrzowie bądź prezydenci miast.

Źródło: PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję