Minister edukacji przedstawił schematy postępowania w przypadku pojawienia się w szkołach zakażenia wirusem KPCh

Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolego w jednej ze szkół w Przemyślu, 28.08.2020 r.<br/>(Darek Delmanowicz / PAP)

Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolego w jednej ze szkół w Przemyślu, 28.08.2020 r.
(Darek Delmanowicz / PAP)

Przygotowaliśmy wytyczne dotyczące sposobu przygotowania placówek do pracy od 1 września, spoty, komunikaty. Na bieżąco odpowiadamy na pytania – mówił w piątek minister edukacji Dariusz Piontkowski. Dyrektorzy szkół i samorządowcy obecni na konferencji w MEN zapewniali, że są przygotowani do rozpoczęcia roku szkolnego.

Piontkowski przypomniał, że MEN wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym opracowali wytyczne określające sposób przygotowania placówek na wypadek pojawienia się zagrożenia epidemicznego. Zaznaczył jednak, że nie są one „sztywnymi rozwiązaniami”.

Zwrócił uwagę, że ministerstwo zamieszcza zaktualizowane odpowiedzi na pytania na swojej stronie internetowej i stara się przekładać wytyczne na czytelne komunikaty w mediach społecznościowych. Gotowe są też spoty, materiały graficzne dla dzieci i ich rodziców, a także poradniki dla nauczycieli oraz dyrektorów. Odbyły się także spotkania dyrektorów z powiatowymi stacjami sanitarnymi i z kuratorami oświaty.

Minister przedstawił schematy postępowania w przypadku pojawienia się w szkołach zakażenia wirusem KPCh, powszechnie znanym jako nowy koronawirus.

Jeśli w szkole będzie jeden uczeń zakażony wirusem KPCh, będzie podlegał on izolacji, a po dochodzeniu epidemiologicznym inspektor sanitarny zadecyduje, jak duża grupa osób zostanie objęta kwarantanną. Jeśli objęci kwarantanną nauczyciele będą dobrze się czuli, mogą wyrazić zgodę na pracę w trakcie kwarantanny. Uczniowie będą uczyć się zdalnie.

Drugi schemat postępowania dotyczy sytuacji, gdy dojdzie do kilku przypadków zakażeń w klasach na tym samym piętrze. Wówczas osoby zakażone są poddawane izolacji, a inspekcja sanitarna wskazuje pozostałe osoby, które powinny odbyć kwarantannę (np. inne klasy z tego piętra). Również w tym przypadku uczniowie będą kształcić się zdalnie, a nauczyciele przebywający na kwarantannie – jeżeli czują się dobrze – mogą pracować zdalnie, o ile wyrażą na to zgodę.

Trzecia sytuacja dotyczy postępowania w razie zakażenia koronawirusem nauczyciela. Wtedy – przekazał minister – zakażony nauczyciel jest izolowany, a osoby, które miały z nim kontakt, są poddane kwarantannie. „Nauczyciele, którzy dobrze się czują na kwarantannie, mogą pracować, uczniowie, którzy podlegają kwarantannie uczestniczą w kształceniu zdalnym” – poinformował Piontkowski.

Czwarty schemat postępowania – mówił minister – dotyczy podejrzenia zakażenia koronawirusem uczniów kilku klas i pracowników szkoły. „Wówczas oczywiście izolacja osób zakażonych, po postępowaniu epidemiologicznym, wskazaniu kręgu osób, które powinny podlegać kwarantannie, one udają się na kwarantannę. Ponieważ w takim wypadku prawdopodobnie większość uczniów w szkole może być podejrzewana o zarażenie wirusem – cała szkoła przechodzi na zdalny tryb nauczania” – przekazał szef MEN.

„I sytuacja piąta: nauczyciel, który ma kontakt z pozostałymi nauczycielami. Oczywiście znowu na początku izolacja tego nauczyciela oraz wyselekcjonowanie osób, które miały z nim kontakt. Jeżeli nauczyciel, który jest na kwarantannie, dobrze się czuje, może pracować. Szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego” – mówił Piontkowski.

Poinformował, że inspektorzy sanitarni będą postępowali według tych schematów i „za każdym razem będą badali aspekt kliniczny, epidemiologiczny oraz ten aspekt organizacyjny czy urbanistyczny”.

Wskazał, że dyrektor ma prawo zwrócić się z inicjatywą o wydanie opinii o przejściu na nauczanie mieszane lub zdalne, ale ostatecznie rozstrzygał o tym będzie inspektor sanitarny. „Bez jego pozytywnej opinii dyrektor, organ prowadzący samodzielnie nie może zamknąć szkoły i przełożyć rozpoczęcia roku szkolnego o tydzień czy o dwa tygodnie” – mówił.

Minister zapewnił, że rząd stara się pomagać organom prowadzącym. „Mówiliśmy o płynach dezynfekujących, o milionach maseczek, które mogą być dostarczone do szkół. Mamy także informacje z Agencji Rezerw Materiałowych, że zostały zakupione termometry, które są i będą dostarczone do szkół, nawet po kilka do pojedynczych szkół” – podkreślił Piontkowski.

Minister przypomniał też, że ukazały się wytyczne dotyczące transportu publicznego. Zgodnie z nimi firmy przewożące są zobowiązane do dezynfekcji i ozonowania autobusów, a uczniowie będą mieli obowiązek zasłaniania nosa i ust w autobusach. W strefie żółtej i zielonej – przekazał szef MEN – w autobusach 100 proc. miejsc siedzących będzie mogło być zajęte.

Szef MEN był pytany o ewentualne zwiększenie nakładów z budżetu centralnego dla szkół. Przypomniał, że zapewnienie środków na funkcjonowanie szkół leży w kompetencjach samorządów, również zapewnienie ewentualnych środków ochronnych. Zaznaczył jednocześnie, że oprócz tej pomocy państwa dla samorządów i szkół, w ciągu roku szkoły, które nie funkcjonowały, zaoszczędziły pieniądze, ponieważ nie korzystały z mediów – mniejsze były rachunki za prąd, wodę czy ogrzewanie.

Piontkowski podkreślił, że liczy, że burmistrzowie, wójtowie te zaoszczędzone środki przeznaczą na zwiększenie bezpieczeństwa placówek w nowym roku szkolnym. Przypomniał, że mimo braku obowiązku ustawowego ta pomoc w postaci płynu czy maseczek i termometrów to istotna, realna pomoc dla samorządów i szkół.

Minister był pytany przez dziennikarzy o szkołę w Wietrzychowicach (województwo małopolskie), w której zajęcia rozpoczną się zdalnie z powodu wzrostu zakażeń wirusem KPCh w gminie. Pytany, czy wiadomo, ile może być jeszcze takich szkół w Polsce, Piontkowski odpowiedział, że resort zbiera informacje na ten temat.

Źródło: PAP. 

Wytyczne i materiały opracowane przez Ministerstwo Edukacji znajdują się m.in. na stronie internetowej resortu.

„The Epoch Times” określa nowego koronawirusa, który wywołuje chorobę COVID-19, mianem wirusa KPCh, ponieważ ukrywanie informacji przez Komunistyczną Partię Chin i jej złe decyzje pozwoliły wirusowi rozprzestrzenić się na całe Chiny, a następnie wywołać światową pandemię.

———

Podpisz petycję w sprawie przeprowadzenia śledztwa, potępienia i odrzucenia Komunistycznej Partii Chin na stronie RejectCCP.com. Dostępna wersja w języku polskim.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję