KPRP: Zawieszenie stosowania niektórych przepisów ustawy o SN – bez prawidłowej podstawy prawnej, nie wywiera skutków

KPRP: „dzisiejsze działanie Sądu Najwyższego, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec Prezydenta RP, ani jakiegokolwiek innego organu”. Na zdjęciu Pałac Prezydencki na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (<a href="https://pixabay.com/pl/users/BogdanJab-3785793/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3390483">BogdanJab</a> / <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3390483">Pixabay</a>)

KPRP: „dzisiejsze działanie Sądu Najwyższego, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec Prezydenta RP, ani jakiegokolwiek innego organu”. Na zdjęciu Pałac Prezydencki na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (BogdanJab / Pixabay)

Działanie Sądu Najwyższego polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec prezydenta ani jakiegokolwiek innego organu – napisano w czwartek w oświadczeniu Kancelarii Prezydenta.

Sąd Najwyższy zwrócił się w czwartek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pięcioma prejudycjalnymi pytaniami oraz zdecydował się zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

Rzecznik SN Michał Laskowski mówił w czwartek, że ta decyzja powinna spowodować, że zarówno Krajowa Rada Sądownictwa, jak i prezydent, do czasu rozstrzygnięcia kwestii zadanych w pytaniach, nie będą podejmować czynności ws. sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia.

W ocenie Kancelarii Prezydenta RP, dzisiejsze działanie Sądu Najwyższego, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec Prezydenta RP, ani jakiegokolwiek innego organu” – głosi komunikat prezydenckiej kancelarii.

Kancelaria Prezydenta zaznaczyła, że „zawieszenie stosowania wskazanych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym postanowieniem Sądu Najwyższego nastąpiło przy okazji rozpatrywania sprawy indywidualnej – odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

„Pretekstem do zadania pytań prejudycjalnych oraz zastosowania konstrukcji ‘zawieszenia stosowania’ niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym jest orzekanie w składzie przez 2 sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia” – napisano w komunikacie KPRP.

„Konstytucja żadnemu z organów nie przyznaje kompetencji do zawieszania stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, skutecznej wobec innych organów. Warto wskazać, że nawet gdy Trybunał Konstytucyjny rozpatruje sprawę pytania prawnego sądu, to zawieszeniu ulega postępowanie prowadzone przed sądem, a nie stosowanie zakwestionowanych przepisów” – podkreślono.

Zdaniem Kancelarii Prezydenta, SN wykreował, w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, instytucję dotychczas nieznaną i niestosowaną w polskim porządku prawnym, tj. instytucję zawieszenia stosowania przepisów ustawy, w szczególności wobec podmiotów, które nie są stronami postępowania, tj. prezydenta i Krajowej Rady Sądownictwa. „W ocenie Kancelarii Prezydenta, w polskim prawie nie ma przepisów będących prawidłową podstawą takiego działania Sądu Najwyższego” – dodano.

W ocenie KPRP „konstrukcja zawieszenia stosowania niektórych przepisów ustawy o SN nie wywiera żadnych skutków wobec działających na podstawie ustawy o SN” Krajowej Rady Sądownictwa czy prezydenta.

„Należy podkreślić, że przepisom tej ustawy przynależy domniemanie konstytucyjności, do momentu ewentualnego ich zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny. Do tego czasu obowiązują i muszą być przez wszystkich przestrzegane, co wynika wprost z art. 83 Konstytucji, zgodnie z którym każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej” – napisano.

Kancelaria wskazała też, że „‘zawieszone przepisy’ nie zostały przez żaden z uprawnionych podmiotów, w tym Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, skierowane do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania ich zgodności z Konstytucją”.

Zdaniem KPRM, działanie Sądu Najwyższego jest próbą obejścia przepisów ustawy o SN. „Meritum pytań prejudycjalnych jest związane ze statusem sędziów wchodzących w skład składu orzekającego, a do rozstrzygania spraw dotyczących sędziów Sądu Najwyższego władna jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, jeszcze nie obsadzona” – podkreślono.

Kancelaria Prezydenta oświadczyła, że „zawieszanie postępowania w sprawie indywidualnej ze względu na kwestionowanie przez sędziów Sądu Najwyższego powszechnie obowiązujących przepisów dot. ich statusu będzie miało znaczący wpływ na wydłużenie czasu trwania postępowania w sprawie”. „Działania Sądu Najwyższego uznajemy za prawnie bezskuteczne i nie wywierające skutku wobec prezydenta” – dodano.

Paweł Mucha: próba „bardzo nieudana i bardzo nietrafna”

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha ocenił, że działanie SN, „to absolutne kuriozum prawne i pokazanie, że sędziowie zamiast skupiać się na reformie wymiaru sprawiedliwości skupiają się na ochronie swoich interesów, ale przez działania bez podstawy”.

„Abstrahując od tego, że to jest absolutne kuriozum prawne, to jest to próba – moim zdaniem bardzo nieudana i bardzo nietrafna – obejścia prawa i zakwestionowania obowiązujących przepisów ustawy o SN pod pozorem zadawania pytania prejudycjalnego do TSUE w konkretnej sprawie rozpoznawanej przed sądem” – powiedział Mucha PAP.

Jak dodał: „można też przywołać starorzymską zasadę, że nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie” – powiedział prezydencki minister.

Źródła: PAP, KPRP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję