ZUS: w wyniku kontroli wstrzymano lub cofnięto świadczenia chorobowe na 200,7 mln zł

W 2017 r. ZUS przeprowadził ok. 500 tys. kontroli osób dysponujących zaświadczeniem o czasowej niezdolności do pracy (<a href="https://pixabay.com/pl/users/edar-609103/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=723917">Edar</a> / <a href="https://pixabay.com/pl//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=723917">Pixabay</a>)

W 2017 r. ZUS przeprowadził ok. 500 tys. kontroli osób dysponujących zaświadczeniem o czasowej niezdolności do pracy (Edar / Pixabay)

We wtorek rzecznik  ZUS-u Wojciech Andrusiewicz podał, że w 2017 roku w wyniku przeprowadzonej kontroli zwolnień lekarskich wstrzymano bądź cofnięto wypłatę świadczeń chorobowych na sumę 200,7 mln zł, o 3,1 mln złotych mniej niż w rok wcześniej.

Decyzje ZUS-u o zaprzestaniu wypłat świadczeń chorobowych

Wojciech Andrusiewicz zawiadomił, że w ubiegłym roku Zakład przeprowadził ok. 500 tys. kontroli osób dysponujących zaświadczeniem o czasowej niezdolności do pracy.

Zaznaczył przy tym: – W konsekwencji wydanych zostało 25,1 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu wypłat wyniosła 23,2 mln zł. Tylko w IV kwartale kwota wstrzymanych świadczeń wyniosła 10,3 mln zł.

Obowiązek obniżenia świadczeń wynika z ustawy

Wojciech Andrusiewicz wyjaśnił, że ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zobowiązuje ZUS do zmniejszenia wysokości podstawy wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego wtedy, gdy dana osoba utraciła tytuł ubezpieczenia. Dzieje się tak np. gdy rozwiązano z nią umowę o pracę lub gdy taka umowa wygasła.

Rzecznik ZUS poinformował, że: – Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu od stycznia do końca grudnia 2017 roku obniżono wypłaty ponad 195 tys. osób, na kwotę 173,4 mln zł.

Czego dotyczyły kontrole?

Jak powiedział, kontrolowano, sprawdzając prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a także prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

– W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują w trakcie badania, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora. Jeżeli uznają daną osobę za zdrową, skracają okres obowiązywania zwolnienia. Przy drugim typie kontroli pracownicy ZUS sprawdzają, czy chory przebywający na zwolnieniu wykorzystuje to zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem, czy nie pracuje zawodowo i nie wykonuje innych prac, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia – wyjaśnił.

Wojciech Andrusiewicz przekazał, że powodem ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego bywa też opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy.

– Jeżeli pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie dostarczy go pracodawcy w ciągu 7 dni od daty wystawienia, Zakład obniża wypłacane świadczenie za każdy kolejny dzień o 25 proc., aż do momentu dostarczenia zwolnienia. Z tego tytułu ograniczone wypłaty sięgnęły kwoty 4,1 mln zł i dotknęły 66,3 tys. osób – podał rzecznik.

A.I., źródło: PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję