Ranking: Najrzetelniejszymi płatnikami firmy z Podkarpacia i Podlasia

Wskaźnik rzetelności województw bierze pod uwagę: ogólne zadłużenie przedsiębiorstw w danym województwie notowane w KRD BIG, zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm działających w danym województwie, średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika oraz odsetek dłużników w województwie w stosunku do wszystkich działających tu firm. Zdjęcie ilustracyjne (<a href="https://pixabay.com/pl/users/jackmac34-483877/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1205044">jacqueline macou</a> / <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1205044">Pixabay</a>)

Wskaźnik rzetelności województw bierze pod uwagę: ogólne zadłużenie przedsiębiorstw w danym województwie notowane w KRD BIG, zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm działających w danym województwie, średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika oraz odsetek dłużników w województwie w stosunku do wszystkich działających tu firm. Zdjęcie ilustracyjne (jacqueline macou / Pixabay)

Firmy zarejestrowane w województwie podkarpackim i podlaskim najsolidniej regulują płatności wobec kontrahentów – wynika z rankingu rzetelności opracowanego na podstawie danych Krajowego Rejestru Długów. Najgorszą ocenę zdobyły przedsiębiorstwa ze Śląska.

Wskaźnik rzetelności województw bierze pod uwagę: ogólne zadłużenie przedsiębiorstw w danym województwie notowane w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej, zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm działających w danym województwie, średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika oraz odsetek dłużników w województwie w stosunku do wszystkich działających tu firm. Każde z województw otrzymywało punkty za miejsce w tabeli (im mniejszy dług, tym wyższa punktacja), a ich suma pozwoliła ustalić wskaźnik rzetelności, który pokazuje najbardziej i najmniej rzetelne województwa w Polsce.

W tym roku najlepiej wypadły ex aequo Podkarpacie i Podlasie. Z kolei najgorszą ocenę w rankingu otrzymał Śląsk.

Jak powiedział Andrzej Kulik z Rzetelnej Firmy, która opracowała ranking, po raz pierwszy odkąd prowadzona jest taka ocena, dwa województwa otrzymały identyczną, wysoką liczbę punktów.

„W województwie podkarpackim obserwujemy najniższe zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm, które wynosi 2,7 mln zł oraz najniższy odsetek firm zadłużonych, sięgający 7,4 proc. Za te dwa czynniki firmy z Podkarpacia otrzymały po 16 punktów, czyli najwyższą liczbę” – powiedział Kulik, komentując wyniki rankingu.

Ekspert dodał, że podkarpaccy przedsiębiorcy gorzej wypadli w zestawieniu pod względem kwoty zadłużenia, które wynosi 309 mln zł oraz średniej zaległości dłużnika, sięgającej 37 tys. zł. Suma punktów w rankingu, jaką otrzymało to województwo, wyniosła 54. Tyle samo otrzymało podlaskie, z tą różnicą, że Podlasie pod względem zadłużenia sięgającego 197,5 mln zł, zadłużenia na 1000 firm, które wynosi 2,8 mln zł, i odsetka firm zadłużonych sięgającego 7,52 proc. zajmuje drugie miejsce, za co dostało po 15 punktów za każdy czynnik. „Średnie zadłużenie dłużnika w tym województwie przekracza 37,8 tys. zł, przez co lokuje je na ósmym miejscu z wynikiem 9 punktów” – wyliczył Kulik.

Z kolei najgorzej w tegorocznym zestawieniu (7 pkt w ogólnym rankingu rzetelności) wypadło województwo śląskie, które pod względem łącznego zadłużenia (1,5 mld zł) zajmuje przedostatnie miejsce w rankingu. Dług przypadający na 1000 firm sięga tu 5,1 mln zł, za co województwo to dostało zaledwie 1 pkt. W śląskim jest też najwyższy odsetek zadłużonych firm (12,08 proc.). Natomiast pod względem średniego długu jednej zadłużonej firmy województwo to zajmuje trzecie miejsce od końca.

Kulik wyjaśnił, że najczęściej poziom rzetelności poszczególnych województw mierzy się wielkością łącznego zadłużenia zarejestrowanych na jego terenie przedsiębiorstw. Im mniejszy dług, tym większa rzetelność. W tegorocznym zestawieniu firmy z Opolszczyzny (185 mln zł), Podlasia (197 mln zł) i województwa lubuskiego (254 mln zł) plasują się w czołówce. Tabelę zamykają przedsiębiorstwa z Mazowsza (2,3 mld zł), Śląska (1,5 mld zł) i Wielkopolski (1,1 mld zł). Ekspert zauważył, jest to pochodną poziomu uprzemysłowienia tych województw i liczby działających w nim firm.

„Województwo mazowieckie to największy i najbogatszy region Polski. W szczególności obszar warszawski stołeczny i 9 okolicznych powiatów jest motorem gospodarki Mazowsza, który generuje 17 proc. PKB kraju. Drugie miejsce pod względem liczby zarejestrowanych firm zajmuje Śląsk. Tu także najsilniej rozwija się przemysł i usługi, więc i proporcjonalnie do liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych większe jest łączne zadłużenie wszystkich dłużników” – powiedział Kulik.

Jeśli podzielić kwotę łącznego zadłużenia w danym województwie przez liczbę jego przedsiębiorstw notowanych w Krajowym Rejestrze Długów, najwyższe średnie zadłużenie mają firmy z woj. świętokrzyskiego. Na jedną tamtejszą firmę wpisaną do KRD przypada 45 tys. zł długu, czyli ponad 6 tys. zł więcej od średniej krajowej. Drugie są firmy z kujawsko-pomorskiego (42,6 tys. zł), a trzecie – ze Śląska (42 287 zł). Z kolei mazowieckie przedsiębiorstwa, które mają najwyższy łączny dług do spłacenia, średnio muszą oddać 40 zł mniej niż jedna zadłużona śląska firma. Natomiast najkorzystniej wypadają tu przedsiębiorcy z lubuskiego, ze średnim długiem na poziomie 33 tys. zł. Przeciętne zadłużenie poniżej 35 tys. zł mają jeszcze dłużnicy z zachodniopomorskiego (34,2 tys. zł) i opolskiego (34,3 tys. zł.).

Według autorów rankingu poziom rzetelności przedsiębiorców w każdym województwie można też mierzyć, badając, jaki ich odsetek stanowią dłużnicy notowani w Krajowym Rejestrze Długów. Jego niska wartość wskazuje, że niepłacenie za kupowane towary i usługi nie jest akceptowane i dotyczy niewielkiego grona przedsiębiorców. Z informacji wynika, że województwo świętokrzyskie, które pod względem średniego zadłużenia ma najgorszy wynik, pod względem liczby zadłużonych firm plasuje się na 13. miejscu (8,27 proc. zadłużonych firm). Przed nim są województwa: małopolskie, w którym zadłużona jest co trzynasta zarejestrowana tam firma, podlaskie (7,52 proc.) oraz podkarpackie z najniższym odsetkiem firm zadłużonych (7,4 proc.). Problem nieterminowego regulowania należności widać na Śląsku, w którym zadłużona jest co ósma firma tam zarejestrowana.

W ocenie rzetelności przedsiębiorców uwzględniany jest też łączny dług w danym województwie w podziale na 1000 firm tam działających. Pod tym względem przoduje województwo podkarpackie (2,7 mln zł), drugie jest Podlasie (2,8 mln zł), a trzecie małopolskie (3,1 mln zł). Najgorzej wypadły firmy ze Śląska (5,1 mln zł), województwa kujawsko-pomorskiego (4,9 mln zł) i Mazowsza (4,6 mln zł).

Autor: Magdalena Jarco, PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję