Prezydent: Niepokoi nas nasilanie się przemocy religijnej, w szczególności wobec chrześcijan

Prezydent RP Andrzej Duda przemawia podczas debaty generalnej na 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, w nocy (polskiego czasu) z 24 na 25.09.2019 r. (Radek Pietruszka / PAP)

Prezydent RP Andrzej Duda przemawia podczas debaty generalnej na 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, w nocy (polskiego czasu) z 24 na 25.09.2019 r. (Radek Pietruszka / PAP)

Niepokoi nas nasilająca się przemoc i nienawiść religijna. W sposób szczególny dotyka nas rozprzestrzeniająca się przemoc wobec chrześcijan – mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia na 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

„Polska, tragicznie doświadczona w swej historii aktami agresji ze strony innych państw, ludobójstwem i zbrodniami wojennymi, będzie zawsze i niezmiennie stać po stronie prawa i po stronie ofiar przemocy” – stwierdził prezydent.

Po pierwsze, mówił, Polska na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ podkreśla „niepodważalną rolę prawa międzynarodowego w utrzymaniu globalnej architektury bezpieczeństwa powstałej po II wojnie światowej oraz ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych”.

Po drugie, kontynuował prezydent, nasz kraj pozostaje „konsekwentnym orędownikiem praw dziecka”. Przypomniał, że w tym roku przypada 30-lecie Konwencji o prawach dziecka ONZ, której Polska była inicjatorem. Prezydent zaznaczył, że dzieci są grupą najbardziej narażoną na konsekwencje konfliktów. „W związku z tym kładziemy szczególny nacisk na problem reintegracji dzieci związanych wcześniej z grupami zbrojnymi oraz dzieci urodzonych w wyniku wojennej przemocy seksualnej” – mówił.

Po trzecie – powiedział prezydent – Polska wzywa do wzmocnienia ochrony osób z niepełnosprawnościami w konfliktach. Zaznaczył, że w czerwcu 2019 roku z inicjatywy naszego kraju Rada Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie pierwszą w historii rezolucję poświęconą osobom z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych.

Po czwarte – zaznaczył Andrzej Duda – Polska zabiega o ochronę praw mniejszości religijnych. „Niepokoi nas nasilająca się przemoc i nienawiść religijna. W sposób szczególny dotyka nas rozprzestrzeniająca się przemoc wobec chrześcijan. A przecież wolność wyznania jest jednym z fundamentalnych praw i podstawowych swobód człowieka” – podkreślił.

Jak zaznaczył, „wsparcie dla wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy grupami etnicznymi, kulturowymi i religijnymi jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek”.

Z tego względu, mówił polski przywódca, od kilku lat Polska postuluje zwiększenie aktywności organizacji międzynarodowych na rzecz pełnego respektowania praw mniejszości religijnych oraz zapewnienia wolności religii i swobody wyznania.

Przypomniał, że w tym roku z inicjatywy Polski Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem upamiętniającym ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie.

Autorka: Marzena Kozłowska, PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję