MPiT: Przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby

Nowelizacja ustawy o OZE pozwoli, by prosumentami zostali mali i średni przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej. Umożliwi też tworzenie na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich spółdzielni energetycznych (<a href="https://unsplash.com/@publicpowerorg?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">American Public Power Association</a> / <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>)

Nowelizacja ustawy o OZE pozwoli, by prosumentami zostali mali i średni przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej. Umożliwi też tworzenie na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich spółdzielni energetycznych (American Public Power Association / Unsplash)

Przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów – wskazuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu z poniedziałku 12 sierpnia, dotyczącym podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Dotąd przedsiębiorcy nie mogli być prosumentami wytwarzanej przez siebie energii elektrycznej i tym samym korzystać z rozwiązań, które coraz chętniej i śmielej stosują gospodarstwa domowe.

Co więcej, projekt umożliwia tworzenie spółdzielni energetycznych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Spółdzielnie będą miały prawo do prosumenckich zasad rozliczeń energii elektrycznej w systemie opustów.

„Pakiet realizuje kolejny cel, który postawiliśmy sobie w ogłoszonym w styczniu programie Energia Plus. Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają energię elektryczną z mikroinstalacji (czyli do maksymalnej mocy 50 kW), dla których wytwarzanie energii elektrycznej nie jest głównym obszarem działalności, będą mogli być prosumentami energii odnawialnej. To samo dotyczy spółdzielni energetycznych, które będą mogły powstawać na wsiach i w gminach miejsko-wiejskich” – powiedziała szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz.

Resort wskazał, że przyznanie przedsiębiorcom statusu prosumenta energii odnawialnej, w połączeniu z innymi zmianami prawnymi i ułatwieniami w inwestycje fotowoltaiczne, umożliwi obniżenie kosztów energii niezbędnej do funkcjonowania przedsiębiorstw.

Nowelizacja Ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw zawiera także zapisy, które umożliwią Urzędowi Regulacji Energetyki przeprowadzenie aukcji w tym roku, m.in. określające maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej, jaka może zostać w 2019 roku przeznaczona na aukcje. Dzięki nim – według wyliczeń ME – łączny przyrost produkcji energii elektrycznej z OZE z aukcji w 2019 roku będzie rzędu 10 TWh, a łącznie z aukcjami z roku 2018 – ok. 35 TWh.

Co więcej, ustawa rozszerza dotychczasową definicję prosumenta: To odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może magazynować lub sprzedawać tę energię nie tylko sprzedawcy zobowiązanemu na określonych warunkach, lecz także dowolnemu innemu sprzedawcy na warunkach z nim uzgodnionych.

Źródło: PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję