Minister spraw wewnętrznych i administracji wprowadził zakaz przebywania przy granicy z Białorusią na trzy miesiące

Ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej, zdjęcie udostępnione przez Ministerstwo Obrony Narodowej, 9.11.2021 r. (Polish Ministry of Defense via Getty Images)

Ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej, zdjęcie udostępnione przez Ministerstwo Obrony Narodowej, 9.11.2021 r. (Polish Ministry of Defense via Getty Images)

Od 1 grudnia do 1 marca w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią będzie obowiązywać zakaz przebywania – wynika z opublikowanego we wtorek wieczorem rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwia nowelizacja Ustawy o ochronie granicy państwowej, która we wtorek ukazała się w Dzienniku Ustaw. Wcześniej tego dnia nowelizację podpisał prezydent Andrzej Duda, a Sejm odrzucił poprawki Senatu.

Senackie poprawki do nowelizacji ustawy, na które nie zgodził się Sejm, m.in. przewidywały, że zakaz nie obejmowałby dziennikarzy ani przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej, prawnej i medycznej.

Jedna z senackich poprawek zakładała ponadto, że przepisy umożliwiające wprowadzenie zakazu straciłyby moc po trzech miesiącach od wejścia w życie. Inna ograniczyłaby obszar, na którym może zostać wprowadzony zakaz, do terenu, na którym obecnie obowiązuje stan wyjątkowy, czyli do pasa 183 miejscowości przylegających do granicy z Białorusią.

Kolejna poprawka skreśliłaby możliwą karę aresztu za złamanie zakazu przebywania, pozostawiając tylko karę grzywny. Poparcia większości posłów nie zyskał też przepis, zgodnie z którym szef MSWiA i komendant główny Straży Granicznej co 30 dni składaliby Sejmowi sprawozdanie z obowiązywania zakazu.

rozporządzeniu MSWiA wprowadzającym „czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi” zapisano, że zostanie on wprowadzony „na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r.”. W załączniku do rozporządzenia wymieniono 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, które obejmuje zakaz. To taki sam obszar jak ten, na którym wprowadzono stan wyjątkowy.

Przepisy nowelizacji Ustawy o ochronie granicy państwowej umożliwiają wprowadzenie zakazu na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej „w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego Schengen” – z Białorusią, Ukrainą i Rosją – w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej. Z zakazu są wyłączeni m.in. mieszkańcy, osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, załatwiające sprawy urzędowe lub biorące udział w kulcie religijnym. Zakaz nie dotyczy ponadto załóg karetek pogotowia i innych służb interwencyjnych, a także funkcjonariuszy i żołnierzy na służbie.

Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, „w szczególności dziennikarzy”. Wiceminister (MSWiA) Błażej Poboży powiedział w rozmowie z PAP, że „jedyna ważna różnica, która dotyczy obecności dziennikarzy, zostanie określona w zasadach, którymi będzie się kierował komendant Straży Granicznej”. „Niedługo zostaną zakomunikowane” – powiedział.

Przepisy nowelizacji, które umożliwiają wprowadzenie zakazu, a także rozporządzenie ministra, weszły w życie o północy w środę.

Źródło: PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję