KPRM: W składzie Rady ds. COVID-19 są specjaliści z dziedziny medycyny i nauk społeczno-ekonomicznych

Posiedzenie Rady ds. COVID-19 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, 9.02.2022 r. (Tomasz Gzell / PAP)

Posiedzenie Rady ds. COVID-19 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, 9.02.2022 r. (Tomasz Gzell / PAP)

W środę premier Mateusz Morawiecki zainaugurował obrady nowej Rady ds. COVID-19. W jej skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny, ale także nauk społeczno-ekonomicznych i przedstawiciele różnych instytucji – poinformowała w środę KPRM.

Do głównych zadań Rady ds. COVID-19 będzie należało dokonywanie analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej, gospodarczej i społecznej w kraju w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii, przygotowywanie i przedstawianie propozycji działań w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 (choroby wywołanej przez wirusa KPCh – przyp. redakcji), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony zdrowia, a także opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19.

W skład Rady ds. COVID-19 weszli specjaliści z różnych dziedzin medycyny, ale także nauk społeczno-ekonomicznych. W obradach będą brać udział również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji.

Wśród specjalistów z dziedziny medycyny znaleźli się: specjalista chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban; chirurg z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Piotr Czauderna; neurochirurg z CSK MSWiA dr Artur Zaczyński; wakcynolog z Państwowego Zakładu Higieny dr Ewa Augustynowicz; kardiolog, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii prof. Tomasz Hryniewiecki; psychiatra, dyrektorka Instytutu Psychiatrii i Neurologii prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz, psychiatra dziecięca z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Małgorzata Janas-Kozik, pulmonolog i mikrobiolog z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć; onkolog, konsultantka mazowiecka z zakresu onkologii klinicznej dr Beata Jagielska; specjalistka profilaktyki i zdrowia publicznego, zastępczyni dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie dr Magdalena Czarkowska; pełnomocnik MZ ds. rehabilitacji pocovidowej ze szpitala MSWiA prof. Jan Szczegielniak; anestezjolog, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka dr Marek Migdał; pediatra, specjalista chorób zakaźnych i wakcynologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Leszek Szenborn; specjalistka medycyny rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Katarzyna Życińska; internista, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych prof. Jacek Różański; kierowniczka laboratorium Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Poznaniu dr Ewa Leporowska i specjalista ds. ratownictwa medycznego prof. Jerzy Ładny z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wśród specjalistów z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych znaleźli się: socjolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dr Marcin Zarzecki; socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr Michał Łuczewski, statystyk i prognosta z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego dr inż. Franciszek Rakowski; ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Mariusz Andrzejewski, prawnik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dr Krzysztof Koźmiński i psycholog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dr Tomasz Rowiński.

W obradach Rady ds. COVID-19 wezmą udział także minister zdrowia Adam Niedzielski, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk, główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka i główny inspektor farmaceutyczny Ewa Krajewska.

Rada ds. COVID-19 powstała w miejsce Rady Medycznej ds. COVID-19, działającej przy premierze, której zadaniem była analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych. Rada Medyczna ds. COVID-19 przy premierze została powołana zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 6 listopada 2020 r.

14 stycznia trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej zrezygnowało z doradzania rządowi w sprawie epidemii. W oświadczeniu części członków Rady napisano m.in., że decyzja zapadła z uwagi na „brak wpływu rekomendacji na realne działania” i „wyczerpanie się dotychczasowej współpracy”.

Autorka: Iwona Żurek, PAP.

„The Epoch Times” określa nowego koronawirusa, który wywołuje chorobę COVID-19, mianem wirusa KPCh, ponieważ ukrywanie informacji przez Komunistyczną Partię Chin i jej złe decyzje pozwoliły wirusowi rozprzestrzenić się na całe Chiny, a następnie wywołać światową pandemię.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję