Komisja Europejska zarejestrowała inicjatywę obywatelską, której celem jest wprowadzenie zakazu uboju koni

Kuce szetlandzkie, klacz i źrebię, na pastwisku. Zdjęcie ilustracyjne (<a href="https://pixabay.com/pl/users/jaclou-dl-5602247/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=7091959">JackieLou DL</a> / <a href="https://pixabay.com/pl//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=7091959">Pixabay</a>)

Kuce szetlandzkie, klacz i źrebię, na pastwisku. Zdjęcie ilustracyjne (JackieLou DL / Pixabay)

Komisja Europejska podjęła w środę decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej (EIO), zatytułowanej „End The Horse Slaughter Age” (pol. „Koniec z ubojem koni”). Decyzja o rejestracji inicjatywy nie przesądza o ewentualnych prawnych i politycznych wnioskach KE.

„Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do zaproponowania przepisów, zakazujących uboju koni, w tym także ich hodowli i eksportu do celów produkcji futer, skór i mięsa lub wyrobu leków i innych substancji. Apelują także o zakaz transportu koni w Europie na duże odległości w celu ich uboju oraz o ochronę koni przed nadmierną pracą lub ciężką tresurą” – zreferowała KE cel zarejestrowanej inicjatywy.

„Decyzja o rejestracji inicjatywy ma charakter prawny i nie przesądza o ostatecznych prawnych i politycznych wnioskach Komisji w sprawie tej inicjatywy, ani o działaniach, jakie ewentualnie podejmie, jeżeli inicjatywa zyska niezbędne poparcie. Ponieważ europejska inicjatywa obywatelska spełnia warunki formalne, Komisja uznaje, że jest prawnie dopuszczalna. Na tym etapie Komisja nie bada jednak wniosku pod względem merytorycznym” – zastrzegła Komisja, dodając, że „treść inicjatywy wyraża jedynie poglądy grupy organizatorów i w żaden sposób nie może być rozumiana jako odzwierciedlenie poglądów Komisji”.

Biały koń z siwą grzywą, zdjęcie ilustracyjne w nieoznaczonej lokalizacji (<a href="https://pixabay.com/pl/users/12019-12019/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2235916">David Mark</a> / <a href="https://pixabay.com/pl//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2235916">Pixabay</a>)

Biały koń z siwą grzywą, zdjęcie ilustracyjne w nieoznaczonej lokalizacji (David Mark / Pixabay)

Od momentu zarejestrowania inicjatywy jej organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze 1 mln osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku bądź o jego odrzuceniu, przy czym w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako mechanizm, za pomocą którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie wprowadzono ją w kwietniu 2012 r. Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej otwiera procedurę, w ramach której 1 mln obywateli z co najmniej siedmiu państw UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia.

Od czasu wprowadzenia mechanizmu europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja otrzymała 125 wniosków o zarejestrowanie inicjatyw, z których 99 spełniało warunki konieczne do rejestracji.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz, PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję