Zmiany przepisów podatkowych dla twórców okiem eksperta

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (stevepb / Pixabay)

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (stevepb / Pixabay)

Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w MDDP, wyjaśnia, że w przyjętej we wtorek przez rząd nowelizacji ustawy dotyczącej m.in. ulg podatkowych dla twórców: – Rozszerzono katalog działalności twórczej korzystającej z 50-proc. kosztów uzyskania przychodu i zmieniono uszeregowanie działalności twórczej w katalogu. Ekspertka zwraca jednak uwagę, że zmiany przepisów nie obejmują wprost branż od zawsze kojarzonych z działalnością twórczą, np. reklamy.

Branże, o które rozszerzono katalog ulg podatkowych

Anna Misiak wskazuje, że w katalogu rozszerzono ulgi podatkowe, zamieniając „działalność twórczą w zakresie literatury pięknej”, podlegającą 50-proc. kosztom uzyskania przychodu, na „działalność w zakresie literatury”. Dzięki temu, w opinii ekspertki, znacznie większa liczba podmiotów będzie mogła skorzystać z tych odliczeń.

Poza tym do katalogu dopisano m.in. pojęcie wzornictwa przemysłowego i inżynierii budowlanej.

Anna Misiak podaje, że: – […] objęto 50-proc. kosztami uzyskania przychodów twórczość audialną niezależnie od twórczości audiowizualnej. Zadowolonych powinna być więc część radiowców, którzy nie są dziennikarzami, ani publicystami, bowiem w wersji przepisów obowiązujących od 1 stycznia br. ich twórczość nie podlegałaby zwiększonym kosztom.

Ekspertka informuje, że do katalogu dodano także działalność konserwatorską i muzealniczą – w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej.

Anna Misiak zauważa, że w katalogu znalazły się także tłumaczenia, ale warto wiedzieć, że: – Nie każde tłumaczenie będzie jednak podlegało 50-proc. kosztom. Ekspertka wyjaśnia, że ulga dotyczy tłumaczeń poezji czy utworów literackich. Nie odnosi się jednak do zwykłych tłumaczeń, np. korespondencji firmowej, dokumentacji korporacyjnej.

Dodała także: – Rozszerzona została także działalność twórcza w zakresie szeroko rozumianej działalności wcześniej zdefiniowanej jako badawczo-rozwojowa i dydaktyczna. Teraz wyższym kosztom podlegać będzie „działalność naukowa” oraz „działalność dydaktyczna prowadzona na uczelni”.

Należy jednak pamiętać: – […] jeżeli działalność dydaktyczna będzie prowadzona poza uczelnią, to nie będzie mieścić się w przepisie o 50-proc. kosztach.

Anna Misiak mówi też o zmianach dotyczących branży IT, bowiem katalog uzupełniono o tworzenie gier komputerowych.

Niejasna sytuacja branży reklamowej

Zdaniem ekspertki nowe regulacje nie objęły m.in. grafików komputerowych: – Wprost takiego pojęcia w katalogu nie ma. Nie ma w nim także branży reklamowej, jako takiej. To spora grupa podatników, którzy nie zostali objęci nowymi przepisami.

Interpretacja nowych przepisów na podstawie definicji słownikowych

Anna Misiak wskazuje na bardzo istotną kwestię, mianowicie pojęcia użyte w projekcie, co do zasady, nie zostały zdefiniowane w ustawach podatkowych. Co to oznacza w praktyce?

Jak tłumaczy ekspertka, podczas próby wpasowania określonego rodzaju działalności w użyte w ustawie kategorie, aby podlegały one 50-proc. kosztom, trzeba będzie posługiwać się definicjami słownikowymi. Oznacza to, że będziemy bazować na ich powszechnym rozumieniu. Zatem można przypuszczać, że pojawi się wiele przypadków, które będą wymagały interpretacji przepisów.

Anna Misiak konkluduje: – Projekt co prawda rozszerza katalog działalności twórczych, ale nie rozwiewa wątpliwości i nie obejmuje wprost branż, które od zawsze są kojarzone z działalnością twórczą, jak np. reklama. W przypadku niektórych branż kreatywnych problemy z zastosowaniem 50-proc. kosztów pozostaną.

6 lutego rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw podatkowych dotyczący m.in. ulgi podatkowej dla twórców. Centrum Informacyjne Rządu zakomunikowało m.in., że zgodnie z propozycjami Ministrstwa Finansów 50-proc. koszty uzyskania przychodu, obejmą także: inżynierię budowlaną, tłumaczenia, gry komputerowe oraz działalność naukową i pracę dydaktyczną prowadzoną na uczelni.

Przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jak zawiadomiło CIR, z uwagi na to, że nowe regulacje są korzystne dla podatników, będą mogły być stosowane także w odniesieniu do dochodów uzyskanych (co do zasady) od 1 stycznia 2018 roku.

A.I., źródło: PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję