Posłowie zajmą się projektami ustaw o KRS, Sądzie Najwyższym i służbie zagranicznej. Czy będzie wotum nieufności wobec rządu?

Widok na salę obrad Sejmu podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego zwołanego z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, 5.12.2017 r. (Paweł Supernak/PAP)

Widok na salę obrad Sejmu podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego zwołanego z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, 5.12.2017 r. (Paweł Supernak/PAP)

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu w środę posłowie zajmą się prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Rozpatrywany będzie także projekt dotyczący służby zagranicznej, mający na celu dekomunizację tych służb. W porządku obrad znajduje się również wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło.

W środę odbędzie się drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Zakłada on m.in. badanie przez Sąd Najwyższy skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat; utworzenie w Sądzie Najwyższym dwóch nowych izb, w tym Izby Dyscyplinarnej, z udziałem ławników, oraz przechodzenie sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta.

Następnie posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt ustawy o KRS zakłada m.in. wybór przez Sejm 15 członków KRS (sędziów) większością 3/5 głosów, jednak – zgodnie z najważniejszą poprawką PiS w sprawie KRS, każdy klub poselski mógłby wskazywać nie więcej niż dziewięciu kandydatów na członków Rady. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania sędziów, którzy mogliby zostać kandydatami na członków KRS, byłyby zgodnie z kolejną z poprawek – oprócz grupy 2 tys. obywateli i 25 sędziów – także grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Dotychczas członków KRS (sędziów) wybierały środowiska sędziowskie. Obecni członkowie KRS (sędziowie) mają pełnić swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady (sędziów), wybranych na nowych zasadach.

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Zakłada on, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pełnić służby zagranicznej. Stosunki pracy z tymi osobami mają wygasnąć w ciągu 30 dni. Projekt przewiduje także wygaśnięcie – po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy – stosunków pracy nawiązanych z innymi członkami służby zagranicznej, chyba że przed upływem tego terminu zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy.

W czwartek posłowie zajmą się wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Kandydatem partii na nowego premiera jest Grzegorz Schetyna. Aby Sejm wyraził wotum nieufności Radzie Ministrów, potrzeba większości ustawowej, czyli zgody 231 posłów.

M.J., źródło; PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję