Nauczyciele m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Izraela i Polski w programie dotyczącym oporu wobec totalitaryzmu

Pomnik Pamięci Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie, 8.11.2017 r. Monument ufundowany przez Fundację Pamięci Ofiar Komunizmu jest repliką posągu Bogini Demokracji wzniesionego podczas protestów w 1989 r. na placu Tiananmen w Pekinie (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Pomnik Pamięci Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie, 8.11.2017 r. Monument ufundowany przez Fundację Pamięci Ofiar Komunizmu jest repliką posągu Bogini Demokracji wzniesionego podczas protestów w 1989 r. na placu Tiananmen w Pekinie (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Nauczyciele ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Izraela, Serbii, Albanii, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Cypru i Polski – jak podał Instytut Pileckiego – biorą udział w organizowanym przez palcówkę międzynarodowym programie, dzięki któremu mogą zapoznać się z problematyką oporu wobec totalitaryzmu w XX-wiecznej Europie.

Program (International Teachers and Educators Program), którego tegoroczna, druga edycja potrwa do 21 sierpnia, jest propozycją dla nauczycieli, edukatorów i pracowników instytucji kultury oraz miejsc pamięci z całego świata. Ma on za zadanie integrować międzynarodowe środowisko edukacyjne zajmujące się historią najnowszą, a także być dla niego platformą wymiany doświadczeń dydaktycznych i namysłu nad najważniejszymi problemami współczesnej edukacji historycznej.

„Zagadnienie totalitaryzmu oraz oporu, jaki stawiały mu jednostki i grupy w XX wieku, wydawało nam się niedostatecznie wytłumaczone zarówno w polskiej, jak i zagranicznej edukacji” – przekazała PAP Anna Brojer z koordynującego program Działu Edukacji w Instytucie Pileckiego.

„Polskie doświadczenie konfrontacji z dwoma reżimami totalitarnymi: sowieckim i niemieckim, uznaliśmy za świetny punkt odniesienia wyjścia do refleksji nad tym, jak nauczać o totalitaryzmie, jego mechanizmach oraz sposobach oporu wobec niego, które znamy z najnowszych dziejów Polski i świata. Dzielenie się tym doświadczeniem polskich obywateli z zagranicznymi nauczycielami oraz poznawanie doświadczeń innych krajów we wspólnym dialogu to według nas najlepsza droga, żeby zmierzyć się z problemem totalitaryzmu i z oporem wobec zła oraz wyzwaniami, jakie stoją przed nauczycielami we współczesnej szkole” – dodała.

Uczestnicy programu, podczas którego odbywają się warsztaty i wykłady prowadzone przez ekspertów Instytutu Pileckiego, wspólnie zastanawiają się, w jaki sposób przybliżać temat totalitaryzmu i oporu wobec niego szerokiemu gronu odbiorców: od uczniów szkół po dorosłych odbiorców. Zapoznają się również z najważniejszymi wątkami z historii Polski XX w. i przykładami oporu, jaki polscy obywatele stawiali totalitarnym okupantom. Z kolei warsztaty o realiach okupacji niemieckiej i sowieckiej na ziemiach polskich wprowadzają uczestników programu w kolejne zagadnienia związane z oporem, takimi jak niesienie pomocy ludności żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej, dokonania Rafała Lemkina w zakresie karania ludobójstwa, a także losy więźniów okresu stalinowskiego w Polsce.

Elementem konferencji są także referaty uczestników na temat wybranych zagadnień związanych z oporem wobec nazizmukomunizmu oraz na temat projektów edukacyjnych realizowanych przez uczestników w ich krajach ojczystych.

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, powołany w 2017 roku, prowadzi m.in. badania historyczne – w szczególności badanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat totalitaryzmów XX w., a także udostępnia relacje ofiar i świadków zbrodni totalitarnych oraz popularyzuje wiedzę na ten temat. Działa także na rzecz upamiętniania osób zasłużonych dla narodu polskiego w dziele pielęgnowania pamięci lub niesienia pomocy obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej, którzy byli ofiarami np. niemieckich nazistowskich i sowieckich zbrodni.

Źródło: PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję