Kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu o zawarciu OC – rząd przyjął projekt nowej ustawy

Zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego (lub pozwolenia czasowego) i ważnej polisy OC nastąpi po ogłoszeniu komunikatu ministra cyfryzacji na stronie BIP Ministerstwa Cyfryzacji (StockSnap / Pixabay)

Zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego (lub pozwolenia czasowego) i ważnej polisy OC nastąpi po ogłoszeniu komunikatu ministra cyfryzacji na stronie BIP Ministerstwa Cyfryzacji (StockSnap / Pixabay)

Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu o zawarciu umowy ubezpieczenia OC, jeśli poruszają się po terytorium naszego kraju – przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który we wtorek przyjął rząd.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji, zakłada, że organ kontroli ruchu drogowego będzie sprawdzał w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), czy kierowca ma dowód rejestracyjny (lub pozwolenie czasowe) i ważną polisę OC.

Jak wyjaśniono, zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie wymienionych dokumentów nastąpi po ogłoszeniu komunikatu ministra cyfryzacji wskazującego termin, od którego przepis będzie stosowany. „Komunikat zostanie ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji z trzymiesięcznym wyprzedzeniem” – podało Centrum Informacyjne Rządu po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Inne propozycje zmian także są związane CEPiK-iem

W komunikacie CIR poinformowało, że: „W projekcie zaproponowano także zmiany dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów, które umożliwią wprowadzanie do niej danych o demontażu bezpośrednio przez stacje demontażu i zapewnią tym podmiotom dostęp do CEP w tym zakresie”. Zaproponowano też „optymalizację działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0”.

Jak napisano: „Poszczególne rozwiązania będą wprowadzane w terminach ogłaszanych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji, z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zapewni to stopniowe wprowadzanie nowych funkcji systemu”. Zaproponowano m.in.: ujednolicenie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) „z zakresem danych o osobach i jednostkach uczestniczących w nabywaniu uprawnień do kierowania, gromadzonych w lokalnych ewidencjach i rejestrach przez starostów, marszałków województw i wojewodów” oraz wprowadzenie przepisów umożliwiających „migrację danych o ośrodkach szkolenia, jeśli chodzi o świadectwa kwalifikacji zawodowej”.

„Wprowadzane rozwiązania pozwolą na stopniowe uruchamianie kolejnych e-usług dla obywateli (m.in. ‘sprawdź swoje uprawnienia’, ‘sprawdź uprawnienia kierowcy’, ‘udostępnij swoje dane pracodawcy’)” – poinformowało CIR.

Źródło: PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję