Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września rozpoczyna się rok szkolny 2021/2022, potrwa do 24 czerwca. Zdjęcie ilustracyjne (<a href="https://pixabay.com/pl/users/coyot-2009089/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1974369">Juraj Varga</a> / <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1974369">Pixabay</a>)

1 września rozpoczyna się rok szkolny 2021/2022, potrwa do 24 czerwca. Zdjęcie ilustracyjne (Juraj Varga / Pixabay)

Rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 września i potrwa do 24 czerwca.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową – na Boże Narodzenie – od 23 grudnia do 31 grudnia (de facto będzie ona o dwa dni dłuższa, ponieważ 1 stycznia, który jest dniem ustawowo wolnym, wypada w sobotę, a 2 stycznia wypada w niedzielę) oraz wiosenną – na Wielkanoc – od 14 do 19 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach:

 • od 15 do 30 stycznia będą odpoczywać uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego
 • od 22 stycznia do 6 lutego będą odpoczywać uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
 • od 29 stycznia do 13 lutego będą odpoczywać uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego
 • od 12 do 27 lutego będą odpoczywać uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 24-26 maja: 24 maja odbędzie się egzamin z języka polskiego, 25 maja – z matematyki, 26 maja – z języka obcego nowożytnego. Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminów w maju, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym, który wyznaczono na 13-15 czerwca.

Maturzyści rok szkolny zakończą 29 kwietnia.

Egzaminy maturalne w sesji głównej zostaną przeprowadzone w dniach 4-23 maja.

Egzaminy pisemne będą się rozpoczynać o godz. 9.00 i 14.00:

 • 4 maja rano odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu odbędzie się egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • 5 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z historii muzyki
 • 6 maja rano odbędzie się egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym
 • 9 maja rano odbędzie się egzamin z języka angielskiego na poziomach podstawowym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii
 • 10 maja rano odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym
 • 11 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym
 • 12 maja rano odbędzie się egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym
 • 13 maja rano odbędzie się egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym
 • 16 maja rano odbędzie się egzamin z chemii, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym
 • 17 maja rano odbędzie się egzamin z historii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym
 • 18 maja rano odbędzie się egzamin z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym
 • 19 maja rano odbędzie się egzamin z fizyki, a po południu z historii sztuki
 • 20 maja rano odbędzie się egzamin z informatyki, a po południu z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego
 • 23 maja zostaną przeprowadzone egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawane w językach obcych dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Sesja egzaminów maturalnych ustnych w terminie głównym potrwa od 18 do 20 maja, będą przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy ustne w roku szkolnym 2021/2022 nie będą obowiązkowe, zostaną zorganizowane tylko dla tych abiturientów, którym wynik z takiego egzaminu będzie potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Dla maturzystów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminów pisemnych w terminie głównym, wyznaczono termin sesji dodatkowej: 1-15 czerwca. Egzaminy ustne w terminie dodatkowym mają być przeprowadzone w dniach: 14-15 czerwca.

Egzaminy poprawkowe zostaną przeprowadzone 23 sierpnia, będą to tylko egzaminy pisemne.

Do 30 września dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi: do 8 dni w szkole podstawowej, do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum, do 6 dni w szkole branżowej I stopnia. Najczęściej szkoły decydują o tym, aby wolnymi były dni egzaminów wewnętrznych i rekolekcji.

Źródło: PAP.

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję