Epoch Media Group sprzeciwia się fałszywemu twierdzeniu Facebooka, jakoby było powiązane z BL

Gazeta „The Epoch Times” (zespół „The Epoch Times”)

Gazeta „The Epoch Times” (zespół „The Epoch Times”)

Opis sytuacji

Pojawiły się obszerne doniesienia o usunięciu przez Facebooka stron BL na Facebooku za rzekomą nieautentyczną aktywność. The BL („The Beauty of Life”, About Us) i jego działania zostały przedstawione jako część Epoch Media Group (EMG), a przez to także „The Epoch Times”. To kategorycznie nieprawda. EMG nigdy nie było powiązane z BL i nie angażuje się ani nie wspiera poczynań, jakich BL rzekomo się dopuszcza. W chwili pisania tego tekstu działania Facebooka na stronach BL nie mają wpływu na własność EMG.

Sytuację komplikuje fakt, że BL jest powiązane z niezależną firmą „Đại Kỷ Nguyên” (wietnamską edycją „The Epoch Times”, inaczej VET), z którą EMG było zmuszone zerwać więzi w październiku 2018 roku. Wyraźną odrębność VET i BL od EMG ilustruje fakt, że YouTube zawiesił kanały VET i BL na żądanie „The Epoch Times” z Hongkongu z powodu powtarzającego się naruszania praw autorskich.

Poniżej przedstawiamy niektóre szczegóły tej sytuacji, aby zainteresowane strony mogły same dokonać jej oceny. Szkoda, że w ciągu kilku lat przedstawiciele Facebooka nie komunikowali się z pracownikami EMG. Spędziliśmy lata na rozwijaniu dużych stron na Facebooku, dlatego zależy nam na dobrych relacjach z Facebookiem.

Szczegółowe informacje

Epoch Media Group nie ma powiązań z BL

20 grudnia Facebook wydał oświadczenie, w którym ujawnił wprowadzające w błąd praktyki BL w mediach społecznościowych, ale potem wyciągnął fałszywy wniosek, twierdząc, że działania BL były „powiązane” z EMG. W ten sposób Facebook zniszczył dobre imię EMG.

EMG jest niezależną organizacją informacyjną, w której skład wchodzi gazeta „The Epoch Times” i sieć telewizyjna NTD. Grupa nigdy nie była powiązana z BL. Nie wiedziała też o działaniach, za które Facebook ukarał BL, usuwając jej strony, EMG nie sprawuje także zwierzchnictwa nad BL.

Jak donosi Snopes, BL oświadczyło i powtórzyło, że nie ma powiązania między nim a EMG. Do tej pory usunięcie stron przez Facebooka nie miało wpływu na strony EMG.

Facebook zadziałał zbyt pochopnie, publicznie oskarżając EMG o zaangażowanie w praktyki BL, nigdy wcześniej nie kontaktując się z EMG, by zapytać o ewentualny związek z BL. Jednak rola „Đại Kỷ Nguyên” (wietnamskiej edycji „The Epoch Times”) i jego dyrektora generalnego Trunga Vu sprawia, że sytuacja jest myląca.

W swoim oświadczeniu Facebook stwierdził: „Chociaż ludzie stojący za tą siecią próbowali ukryć swoją tożsamość i współpracę, nasze dochodzenie połączyło te działania z Epoch Media Group, amerykańską organizacją medialną oraz osobami pracującymi w jej imieniu w Wietnamie”.

Język użyty przez Facebooka jest niejasny, co jest nieodpowiedzialne. Facebook, mówiąc, że EMG jest „powiązane” z działalnością BL, sugeruje, że EMG odpowiada za działania BL lub współdziałanie z BL, jednocześnie Facebook nie dostarczył na to żadnych dowodów. Media następnie podchwyciły sugestię Facebooka i poinformowały, że EMG jest winne działań, w których nie uczestniczyło.

Aby oczyścić nasze dobre imię, musimy przedstawić główne dowody, których użyto w innych raportach, a nie w oświadczeniu Facebooka, aby wytłumaczyć się z zarzutów, że EMG jest w jakiś sposób „powiązane” z BL.

Epoch Media Group zerwało powiązania z wietnamską edycją „The Epoch Times” (która jest powiązana z BL) ponad rok temu

BL została zarejestrowana jako niezależna firma w 2016 roku przez Trunga Vu, dyrektora generalnego „Viet Epoch Times” (VET). Trung zarządzał VET i BL. BL nigdy nie było częścią EMG.

Gdy Trung kierował obiema organizacjami, dzieliły one część personelu oraz jak zauważa Snopes, BL działał częściowo na serwerze VET. Takie mieszanie zasobów odbywało się bez wiedzy i zgody EMG.

Jednak niezależnie, jaką odpowiedzialność ponosi VET za działalność BL, wszelkie ewentualne zaangażowanie EMG zakończyło się, gdy VET opuściło grupę w okresie od sierpnia do października 2018 roku. Trung chciał założyć własny anglojęzyczny ośrodek medialny i nie przyjmował wskazówek od EMG, a więc EMG zerwało z nim więzi oraz z VET.

VET zostało zarejestrowane niezależnie od EMG, jest niezależną własnością i nie stanowi części EMG. EMG nie nadzoruje jego wytycznych redakcyjnych, nie udziela mu wskazówek dotyczących jego działalności i nie komunikuje się z jego kierownictwem.

Zerwanie więzi zostało upublicznione w październiku 2018 roku, kiedy wersja wietnamska nie była już wymieniana na stronie internetowej jako edycja „The Epoch Times”, co jest widoczne na zarchiwizowanej stronie internetowej z października 2018 roku. (Proszę porównać „języki” na zarchiwizowanych stronach internetowych z września 2018października 2018).

Graphika i Digital Forensics Lab w swoim raporcie przyjmują fałszywe założenia

raporcie Graphiki i Digital Forensics Lab z grudnia 2019 roku zleconym przez Facebooka w celu zbadania przypadku BL przyjęto, że powiązania między VET i BL dotyczą EMG. Raport stanowi dowód, że najwyraźniej jego autorzy nie zdawali sobie sprawy, iż VET i EMG rozdzieliły się ponad rok wcześniej.

Podobnie Snopes przyjęło założenie, że hosting BL na serwerze VET łączy się z EMG, mimo że EMG poinformowało go o odrębności EMG od BL w odpowiedziach mailowych na pierwszą wersję jego raportu.

Nie było wiadomo, że osoby z kadry zarządzającej BL działały dla EMG i/lub administrowały stronami internetowymi EMG na Facebooku

W przypadku oddzielenia się firm nie jest niczym niezwykłym, że istnieją sprawy, które nie są załatwione do końca.

Rzecznik Facebooka powiedział „The Wall Street Journal”, że „dyrektorzy BL byli aktywnymi administratorami na stronach kontrolowanych przez Epoch Media Group”.

Po zapoznaniu się z oświadczeniem Facebooka, EMG przeprowadziło własne dochodzenie wewnętrzne i stwierdziło, że z powodu niedopatrzeń administracyjnych kilku osobom nie cofnięto uprawnień. EMG nie wie, czy te osoby modyfikowały jakiekolwiek strony EMG na Facebooku.

W sierpniu 2018 roku EMG cofnęło uprawnienia pracowników VET na Facebooku. EMG nie jest świadome ich możliwej przynależności do BL.

Podobnie było z przypadkiem wskazanym przez Snopes, że Trung użył konta e-mail NTD, gdy w styczniu 2019 roku zakładał BL w Wyoming (zastępując pierwotną rejestrację w Kalifornii z 2016 roku) – to, że Trung miał to konto, było skutkiem niedopatrzenia administracyjnego. Powinno ono zostać usunięte, gdy EMG zerwało z nim więzy.

Snopes wymienia garstkę byłych pracowników EMG, którzy obecnie pracują dla BL, i przedstawia to jako dowód, że EMG i BL są ze sobą „powiązane”.

Jednakże Snopes poinformowało również, że BL twierdzi, iż byli pracownicy EMG są teraz pełnoetatowymi pracownikami BL. BL napisało do Snopes w mailu: „BL NIE MA powiązań z ‘The Epoch Times’”.

EMG powstrzymało BL przed naruszaniem praw autorskich na YouTubie

Gdyby istniał związek między BL i EMG, można by się spodziewać, że obie firmy będą dzielić się treściami redakcyjnymi.

W grudniu VET opublikowało filmy wideo pochodzące z hongkońskiej edycji „The Epoch Times”. „The Epoch Times” z Hongkongu złożyło skargę do YouTube’a, który następnie zawiesił kanały VET i BL.

Następnie Trung wysłał podpisaną notę do hongkońskiego „The Epoch Times” z przeprosinami za użycie ich treści. To nie było działanie kogoś, kto przynależy do EMG.

Potrzebne sprostowanie

Jesteśmy rozczarowani działaniami Facebooka. Nie dając EMG szansy na odpowiedź, Facebook opublikował luźno sformułowane zarzuty, że EMG jest „powiązane” z rzekomo wprowadzającymi w błąd praktykami BL, co sprawia wrażenie, jakby EMG było w jakiś sposób odpowiedzialne za te praktyki. Niektóre media na całym świecie poinformowały, że EMG było w to zaangażowane, co wzmocniło fałszywe twierdzenia Facebooka.

Brak kontaktu Facebooka z EMG jest stałym problemem. Facebook przez cały czas nie wyznaczył przedstawiciela, z którym EMG, duży użytkownik Facebooka, mogłoby omawiać problemy, które regularnie powracają.

Wzywamy Facebook, aby sprostował swoje zapisy i wydał kolejne oświadczenie wyjaśniające, że EMG nie jest „powiązane” z BL, nie współpracowało z BL i nie ponosi odpowiedzialności za działania BL.

EMG zaczęło swą działalność od gazety „The Epoch Times”. Zostało założone w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku w odpowiedzi na represje i cenzurę komunistów w Chinach. Nasi założyciele, Amerykanie chińskiego pochodzenia, którzy sami uszli przed komunizmem, starali się stworzyć niezależne media, aby dostarczyć światu nieocenzurowane i prawdziwe informacje.

EMG jest obecnie światową firmą medialną, ale nadal nasze relacje z Chin odgrywają szczególną rolę.

W ubiegłym miesiącu, w liście z 15 listopada 2019 roku do dyrektora generalnego Facebooka Marka Zuckerberga, kongresman Jim Banks wyraził obawy dotyczące działań komunistycznych Chin wymierzonych w EMG oraz wydanego przez Facebooka zakazu reklamowania treści i produktów „The Epoch Times”.

„Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na to, by krajowe firmy wspierały Komunistyczną Partię Chin w cenzurowaniu odmiennych poglądów. […] Amerykańskie firmy powinny wspierać amerykańskie wartości – nie chińskie” – napisał Banks.

Obserwuj Stephena na Twitterze: @StephenEpoch

Tekst oryginalny ukazał się w anglojęzycznej edycji „The Epoch Times” dnia 2019-12-23, link do artykułu: https://www.theepochtimes.com/facebook-smears-epoch-media-group-with-false-claim-of-linkage-to-the-bl_3183172.html

Tagi:

Wykorzystujemy pliki cookies, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i móc usprawnić korzystanie z niej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki cookies, aktualnej polityki prywatności i aktualnych warunków użytkowania. Więcej informacji Akceptuję